action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không?

Sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không? Vấn đề này làm nảy sinh nhiều tranh cãi và quan tâm trong lĩnh vực bất động sản. Một câu hỏi phổ biến được đặt ra là liệu sổ đỏ đồng sở hữu có được thế chấp hay không. Trong bối cảnh này, điều quy định trong pháp luật và quyền của các chủ sở hữu chung đối với việc thế chấp cần được xem xét và làm rõ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về việc Sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không? cụ thể từ khái niệm sổ đỏ, sổ hồng đồng sở hữu đến các điều kiện đảm bảo khi vay thế chấp sổ đỏ đồng sở hữu. Không những vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về nội dung vấn đề và các quy định cần thực hiện khi vay, thế chấp sổ đỏ, sổ hồng đồng sở hữu một cách chính xác nhất để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Luật Thiên Mã, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không? Gọi ngay: 1900.6174

Sổ đỏ đồng sở hữu là gì? Sổ hồng đồng sở hữu là gì?

Sổ đỏ đồng sở hữu là gì?

– Người dân Việt Nam thường gọi đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất là “đất đồng sở hữu”.

– Theo Luật Đất đai 2013, khi có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi rõ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mỗi người được cấp một Giấy chứng nhận riêng, trừ trường hợp các chủ sử dụng hoặc chủ sở hữu yêu cầu cấp một Giấy chứng nhận chung và trao cho người đại diện.

– Đất đồng sở hữu có thể hình thành do đất thuộc sở hữu của gia đình hoặc tổ chức.

>>> Xem thêm: Vi bằng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được không?

Sổ hồng đồng sở hữu là gì?

– Người dân thường gọi “Sổ hồng” để chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và màu sắc của sổ này được quy định trong luật pháp.

– Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp Sổ hồng theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ.

rui-so-do-dong-so-huu-co-vay-the-chap-duoc-khong

Như vậy, Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được người dân gọi theo màu sắc của sổ. Sổ hồng được cấp bởi Bộ Tài Nguyên và Môi trường theo quy định trong Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ.

>>> Sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không? Gọi ngay: 1900.6174

Sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không?

Hiện tại, không có quy định nào cấm đất đồng sở hữu không được vay ngân hàng. Do đó, đất đồng sở hữu vẫn có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng, miễn là tất cả các người đồng sở hữu đồng ý với việc thế chấp cho vay ngân hàng.

Theo Điều 64 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các hợp đồng và văn bản giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được ký tên bởi người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Đối với nhóm người sử dụng đất hoặc nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tất cả các thành viên trong nhóm phải ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ trong chung cư sử dụng chung thửa đất.

Thế chấp nhà ở đồng sở hữu phải tuân thủ quy định tại Điều 145 của Luật Nhà ở năm 2014. Theo đó, thế chấp nhà ở đồng sở hữu phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đồng sở hữu chung. Các chủ sở hữu nhà ở đồng sở hữu chung chịu trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tóm lại, theo pháp luật, những người sở hữu chung quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc thế chấp chỉ có thể thực hiện khi tất cả những người có chung quyền sử dụng đất và chung quyền sở hữu nhà ở đồng ý với việc thế chấp. Để thế chấp đất đồng sở hữu, tất cả những người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ Đỏ) cùng phải ký tên trên hợp đồng thế chấp tài sản. 

Đồng thời, thửa đất và nhà ở phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013, bao gồm:

(1) đã có Giấy chứng nhận cho thửa đất và nhà ở (trừ trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai);

(2) không có tranh chấp, khiếu nại hoặc khiếu kiện về quyền sử dụng hoặc sở hữu;

(3) đang trong thời hạn sở hữu hoặc sử dụng đất (đối với trường hợp có thời hạn);

(4) không bị kê biên để thi hành án hoặc chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(5) không thuộc trường hợp đã có quyết định thu hồi đất hoặc có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, để thế chấp đất đồng sở hữu, tất cả những người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ Đỏ) cùng phải ký tên trên hợp đồng thế chấp tài sản và thửa đất, nhà ở phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không? Gọi ngay: 1900.6174

Vay thế chấp bằng sổ đỏ đồng sở hữu cần các điều kiện đảm bảo nào?

– Để thực hiện thế chấp, thửa đất phải được cấp Giấy chứng nhận và nhà ở phải được đăng ký/cấp Giấy chứng nhận (trừ trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai không cần Giấy chứng nhận).

– Thửa đất và nhà ở không được tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu. Đồng thời, thửa đất và nhà ở phải nằm trong thời hạn sở hữu hoặc sử dụng đất (trong trường hợp sở hữu nhà ở hoặc sử dụng đất có thời hạn).

– Thửa đất và nhà ở không bị kê biên để thi hành án hoặc chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Nhà ở và thửa đất không thuộc trường hợp đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

>>> Vay thế chấp bằng sổ đỏ đồng sở hữu cần các điều kiện đảm bảo nào? Gọi ngay: 1900.6174

Vay thế chấp bằng sổ đỏ – sổ hồng đồng sở hữu cần đảm bảo các quy định nào?

Theo Điều 145 của Luật Nhà ở, để thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung, cần có sự đồng ý bằng văn bản từ các chủ sở hữu nhà ở đồng sở hữu chung, trừ trường hợp thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần khác. Các chủ sở hữu nhà ở đồng sở hữu chung chịu trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự.

pham-so-do-dong-so-huu-co-vay-the-chap-duoc-khong
Thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí sổ đỏ đồng sở hữu có vay thế chấp được không? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác, đáng tin cậy từ Luật Thiên Mã về việc thế chấp khi sổ đỏ đồng sở hữu cụ thể từ khái niệm sổ đỏ, sổ hồng đồng sở hữu đến các điều kiện đảm bảo khi vay thế chấp sổ đỏ đồng sở hữu. Không những vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về nội dung vấn đề và các quy định cần thực hiện khi vay, thế chấp sổ đỏ, sổ hồng đồng sở hữu.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thế chấp khi sổ đỏ đồng sở hữu, chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý hữu ích và các quy định mới nhất trong bài viết trên. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện liên quan đến việc thế chấp khi sổ đỏ đồng sở hữu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được tư vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã, chúng tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7