action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Nợ thuế thu nhập cá nhân là gì? Tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý

Nợ thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề đáng quan ngại trong hệ thống thuế của một quốc gia. Khi cá nhân không đóng đủ số tiền thuế phải nộp, nợ thuế không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng và phát triển đất nước. Việc giải quyết nợ thuế là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan thuế nhằm đảm bảo sự công bằng và bền vững trong hệ thống thuế. Trong bối cảnh này, các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ đã được áp dụng để thu hồi các khoản thuế chưa được nộp đầy đủ.

>> Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí về vấn đề Nợ thuế thu nhập cá nhân? Gọi ngay 1900.6174

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một hình thức thuế trực thuộc, áp dụng đối với một số cá nhân có thu nhập cao. Nó là một biện pháp tài chính mà chính phủ thực hiện để thu hồi một phần thu nhập từ những người có thu nhập cao, nhằm đảm bảo tính công bằng và sự chia sẻ trách nhiệm tài chính trong xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân. Thu nhập chịu thuế bao gồm tất cả các nguồn thu nhập của cá nhân đó, bao gồm lương, tiền lãi, tiền thưởng, cổ tức, thu nhập từ bất động sản, thu nhập từ kinh doanh, và các loại thu nhập khác. Thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo mức thuế biểu, trong đó mức thuế sẽ tăng dần theo mức thu nhập tăng lên.

Việc thu thuế thu nhập cá nhân không chỉ đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia, mà còn có vai trò quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo và bảo đảm sự công bằng xã hội. Những khoản thuế thu được từ những cá nhân có thu nhập cao có thể được sử dụng để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và các chương trình hỗ trợ xã hội khác, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện phát triển cho toàn bộ cộng đồng.

no-thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi

Tuy nhiên, việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân cần được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, để tránh tình trạng trốn thuế và gian lận thuế. Cần có hệ thống quản lý thuế chặt chẽ, quy định rõ ràng về việc tính thuế và khuyến khích sự tuân thủ thuế từ phía người nộp thuế.

Nhìn chung, thuế thu nhập cá nhân đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia và giúp tạo ra một hệ thống thuế công bằng hơn, trong đó mỗi cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ trách nhiệm tài chính và phát triển bền vững của xã hội.

>>> Xem thêm: Nợ thuế có bị truy tố không?

Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

(1) Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm hai nhóm chính:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế được phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế được phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

(2) Cá nhân được coi là cư trú nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • Đã có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc tính từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam liên tục trong 12 tháng.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm việc đăng ký thường trú hoặc có hợp đồng thuê nhà để ở tại Việt Nam với thời hạn xác định.

no-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-ai-phai-dongthue

(3) Cá nhân không cư trú là những người không đáp ứng các điều kiện quy định tại mục (2) trên.

Điều này có nghĩa là, cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đều phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập của họ rơi vào danh mục thuế chịu thuế. Các khoản thuế thu nhập cá nhân này được quy định để đảm bảo tính công bằng và chia sẻ trách nhiệm tài chính trong xã hội.

>>> Gọi ngay luật sư tư vấn miễn phí về vấn đề Nợ thuế thu nhập cá nhân bị xử lý như thế nào? Hotline: 1900.6174

Nợ thuế thu nhập cá nhân bị xử lý như thế nào ?

Theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt theo các mức cụ thể sau:

 1. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt cảnh cáo.
 2. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 1 ngày đến 30 ngày sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1.
 3. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 31 ngày đến 60 ngày sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
 4. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không có số thuế phải nộp, hoặc không nộp các phụ lục theo quy định đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 5. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

no-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-cach-xu-ly

Trường hợp số tiền phạt theo quy định vượt quá số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế, thì số tiền phạt tối đa sẽ bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế, nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 trên

Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, khi không quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mức xử phạt áp dụng sẽ khác nhau cho tổ chức và cá nhân.

Đối với tổ chức, mức phạt được quy định tại Điều 13 và các khoản liên quan trong nghị định. Tuy nhiên, đối với cá nhân có hành vi không quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quy định cụ thể được đề ra tại khoản 5 của Điều 5 trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Theo đó, mức phạt dành cho cá nhân sẽ tương đương với 1/2 mức tiền phạt đối với tổ chức. Điều này có nghĩa là mức phạt áp dụng cho cá nhân sẽ thấp hơn so với tổ chức có hành vi tương tự trong việc không quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tuy cùng mức phạt, tuy nhiên, việc áp dụng mức phạt cho cá nhân hay tổ chức sẽ phụ thuộc vào tình huống cụ thể và các quy định liên quan khác trong Nghị định. 

Việc áp dụng mức phạt nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Nợ thuế bao nhiêu thì bị cưỡng chế? Nợ thuế bao lâu thì bị cưỡng chế?

Biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế

Theo quy định hiện hành, có tổng cộng 7 biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ để đảm bảo việc thu hồi các khoản thuế chưa được nộp đầy đủ. Dưới đây là danh sách chi tiết về các biện pháp này:

 1. Trích tiền từ tài khoản: Biện pháp này bao gồm việc rút tiền trực tiếp từ tài khoản người nộp thuế mở tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng khác. Đồng thời, có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản để đảm bảo việc thu hồi số tiền thuế nợ.
 2. Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập: Biện pháp này cho phép khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của người nộp thuế trực tiếp từ nguồn thu nhập đó. Chi tiết về việc khấu trừ tiền lương hoặc thu nhập có thể được tìm hiểu thêm thông qua các quy định cụ thể.
 3. Đề nghị cơ quan hải quan cưỡng chế: Đối với các trường hợp xuất, nhập khẩu hàng hóa, biện pháp này yêu cầu cơ quan hải quan dừng thực hiện các thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa của người nộp thuế nợ.
 4. Ngừng sử dụng hóa đơn: Biện pháp này giới hạn người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn để giao dịch kinh doanh cho đến khi số tiền thuế nợ được thanh toán đầy đủ.
 5. Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên: Biện pháp này liên quan đến việc kê biên tài sản của người nộp thuế và sau đó tiến hành bán đấu giá các tài sản này để thu hồi số tiền thuế nợ.
 6. Thu tiền, tài sản khác: Biện pháp này cho phép thu hồi số tiền thuế nợ bằng cách thu tiền hoặc tài sản khác của người nộp thuế đang được tổ chức hoặc cá nhân khác giữ.
 7. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Biện pháp cuối cùng là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người nộp thuế để ngăn chặn hoạt động kinh doanh của họ 

>>> Nhanh tay gọi vào tổng đài 1900 6174 để được tư vấn miễn phí về vấn đề nợ thuế

Theo Luật Thiên Mã nợ thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề nghiêm trọng và cần được chú trọng giải quyết. Việc đảm bảo thanh toán đúng và đầy đủ nợ thuế thu nhập cá nhân không chỉ đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và đất nước. 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7