action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương là một trong những cơ quan quản lý, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội của tỉnh Nghệ An. Với nhiệm vụ chính là đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đóng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bảo hiểm xã hội tại huyện Đô Lương đã và đang trở thành một địa chỉ quan trọng và đáng tin cậy đối với người dân trong huyện và các vùng lân cận. Nếu bạn đang quan tâm đến các chế độ luật bảo hiểm xã hội và những dịch vụ liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bạn và gia đình, hãy cùng tìm hiểu thêm về BHXH huyện Đô Lương trong bài viết sau đây. 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-do-luong

Một số thông tin giới thiệu về huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

>> Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174 

– Huyện Đô Lương là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Nghệ An

Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có 33 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Đô Lương và 32 xã: Bắc Sơn, Bài Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đại Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hiến Sơn, Hòa Sơn, Hồng Sơn, Lạc Sơn, Lam Sơn, Lưu Sơn, Minh Sơn, Mỹ Sơn, Nam Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Sơn, Quang Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Thượng Sơn, Tràng Sơn, Trù Sơn, Trung Sơn, Văn Sơn, Xuân Sơn, Yên Sơn.

– Vị trí địa lý:

Huyện Đô Lương nằm ở trung tâm tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý như sau:

+ Phía bắc huyện Đô Lương giáp huyện Tân Kỳ

+ Phía nam huyện Đô Lương giáp huyện Nam Đàn

+ Phía đông huyện Đô Lương giáp huyện Yên Thành và Nghi Lộc

+ Phía tây huyện Đô Lương giáp huyện Anh Sơn, Thanh Chương.

– Diện tích tự nhiên của huyện Đô: 350.433 km­2

– Dân số trên 243.543 người ( năm 2019)

– Mật độ dân số: 609 người/km2 (năm 2019)

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội Nghệ An – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có thông tin địa chỉ, số điện thoại là gì?

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT, gọi ngay 1900.6174 

– Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương: Thị trấn huyện Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

– Điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương: 02388 947 777

– Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội tại huyện Đô Lương trên Google Maps:

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu – Hotline hỗ trợ tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có vị trí, chức năng là gì?

>> Chuyên viên hướng dẫn tra cứu mã số bảo hiểm xã hội bằng chứng minh nhân dân/ CCCD, gọi ngay 1900.6174 

Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2019 tại Điều 5 đã quy định thì vị trí, chức năng của BHXH huyện Đô Lương được quy định theo khung quy định của bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Vị trí, chức của Bảo hiểm xã hội tại huyện Đô Lương như sau:

Bảo hiểm xã hội tại huyện Đô Lương là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, đặt tại địa bàn huyện Đô Lương.

Bảo hiểm xã hội ở huyện Đô Lương có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

– BHXH huyện Đô Lương chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương.

– Bảo hiểm xã hội tại huyện Đô Lương có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương là một trong những đơn vị quan trọng trong hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, với nhiệm vụ đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Với vị trí địa lý, chức năng quan trọng và đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, BHXH huyện Đô Lương đã và đang đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Do đó người dân khi muốn tìm hiểu thêm về cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như nhũng thủ tục hành chính tại đây hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174  chuyên viên tư vấn hỗ trợ giải đáp nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh – Hotline hỗ trợ tư vấn luật 1900.6174

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-huyen-do-luong
Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương,tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174 

Căn cứ theo Điều 6 của Luật Bảo hiểm xã hội 2019 thì Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

“Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

12. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

14. Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.”

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị bảo hiểm xã hội quan trọng của địa phương. Với nhiệm vụ chính là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, trung tâm đã có những quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, trung tâm còn có nhiều quyền hạn khác như quản lý đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Nội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương

>> Chuyên viên tư vấn điều kiện, mức hưởng chế độ ốm đau, gọi ngay 1900.6174 

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương tư vấn các vấn đề như:

– Tư vấn các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội: chốt sổ bảo hiểm, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các chế độ hưởng BHXH,…

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác về bảo hiểm xã hội

– Tư vấn về trách nhiệm tham gia bảo hiểm của người lao động và đơn vị sử dụng lao động;

– Tư vấn các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

– Tư vấn các quy định về bảo hiểm thất nghiệp

– Tư vấn quyền lợi của người lao động khi được tham gia bảo hiểm xã hội;

– Tư vấn các quy định về chế độ ốm đau, chế độ thai sản;

– Tư vấn các quy định liên quan đến vấn đề xử phạt trong lĩnh vực BHXH

– Tư vấn các quy định về hồ sơ, thời hạn giải quyết chế độ ốm đau; chế độ thai sản;

– Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính có dấu hiệu sai phạm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp,…

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành – Hotline tư vấn luật 1900.6174

bao-hiem-xa-hoi-huyen-do-luong

Cách thức liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương

>> Chuyên viên giải đáp nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không, gọi ngay 1900.6174 

Tư vấn qua số điện thoại:
Để nhận được tư vấn về bảo hiểm xã hội, quý khách có thể tuân thủ theo các bước sau đây:
Bước 1: Quý khách sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và gọi đến số điện thoại:  (0238) 8 947 777
Bước 2: Sau khi kết nối với số điện thoại  (0238) 8 947 777  quý khách sẽ nghe thấy lời chào từ Tổng đài và hãy tuân thủ theo hướng dẫn được cung cấp trong lời chào.
Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển tiếp trực tiếp tới tư vấn viên và có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Bước 4: Tư vấn viên của công ty sẽ hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan của quý khách.
Bước 5: Sau khi hoàn tất nội dung tư vấn, quý khách nên ghi nhớ số Tổng đài và lưu vào danh bạ điện thoại để tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu cần).
Tư vấn trực tiếp qua bộ phận một  cửa theo địa chỉ:  thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Anh Sơn – Tổng đài hỗ trợ tư vấn luật 1900.6174

Đóng bảo hiểm sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

>> Chuyên viên hướng dẫn thủ tục đóng bảo hiểm sau khi hưởng trợ cấp, gọi ngay 1900.6174 

Để có thể giải đáp được vấn đề này khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin về mã số bảo hiểm xã hội,  số CMND/ CCCD, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên hệ, … để có thể tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến. Do đó bạn cần liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm nơi ban hành chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đăng ký để được hỗ trợ trực tiếp hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 hoặc số 024 37899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

Ngoài khung giờ hành chính bạn cần hỗ trợ có thể gọi cho chúng tôi qua hotline 1900.6174  để được chuyên viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Nộp bảo hiểm xã hội khi làm việc tại nước ngoài như thế nào?

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nộp bảo hiểm xã hội khi làm việc tại nước ngoài, gọi ngay 1900.6174 

Căn cứ theo điểm g khoản 1 điều 2, điểm b khoản 2 điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

“ Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

…g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng”.

Do đó khi đang làm việc tại nước ngoài bạn vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Bạn có thể lựa chọn một trong các phương thước đóng bảo hiểm xã hội sau đóng BHXH trong 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng 1 lần hoặc đóng trước 1 lần theo thời hạn đã ghi trong hợp đồng làm việc tại nước ngoài. Người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài. Ngoài ra người lao động cũng có thể đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đã đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH. Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức nêu trên hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.

Do đó người lao động đang làm việc tại nước ngoài cần nộp bảo hiểm xã hội mà chưa biết nộp bảo hiểm như thế nào, cần chuẩn bị những giấy tờ gì hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174  để chuyên viên tư vấn hướng dẫn nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Nguyên – Hotline hỗ trợ  tư vấn lật 1900.6174

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc tham gia bảo hiểm xã hội đã trở thành nhu cầu cấp thiết của rất nhiều người. Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại địa phương.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, BHXH huyện Đô Lương đã ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chắc chắn rằng, BHXH huyện Đô Lương sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trở thành nơi tin cậy của người dân trong việc đảm bảo quyền lợi và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nò hãy gọi gay đến hotline 1900.6174  để được chuyên viên hỗ trợ miễn phí!

Lưu ý:

Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068
Luật Thiên Mã chỉ có 02 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7