action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang cũng là một nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến các chế độ về luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn những thông tin cơ bản và cần thiết nhất về Trung tâm Bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-go-cong-tay

>>> Tư vấn miễn phí về các chế độ liên quan của luật bảo hiểm xã hội . Gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nằm ở đâu?

Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây vốn chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện bởi Giám đốc Bảo hiểm xã hội của tỉnh Tiền Giang, cụ thể chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ UBND huyện Gò Công Tây.

Địa chỉ hiện tại của trung tâm BHXH huyện Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang: Đường Thiện Chí, ấp Bắc, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại liên hệ : +84 273 3846 246

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây trên Gooogle Maps:

>>> Tư vấn miễn phí điều kiện hưởng chế độ thai sản. Gọi ngay 1900.6174

 Liên hệ bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang như thế nào?

Nếu như có bất kỳ vấn đề nào cần được hỗ trợ về bảo hiểm thì người dân tại huyện Gò Công Tây có thể liên hệ với BHXH huyện Gò Công Tây thông qua các cách liên hệ sau đây:

 • Truy cập các thông tin cần thiết trên website bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây: https:tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn
 • Đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây tại địa chỉ: Đường Thiện Chí, ấp Bắc, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
 • Hoặc có thể gửi thư qua địa chỉ Email bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây:  Email: gocong@tiengiang.vss.gov.vn.
 • Gọi cho Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây qua số điện thoại: +84 273 3846 246

>>> Tư vấn miễn phí điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu sớm. Gọi ngay 1900.6174

Trung tâm bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang làm việc vào thời gian nào?

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang được áp dụng theo như quy định giờ hành chính của nước ta như sau:

 • Buổi sáng từ: 8 giờ – 12 giờ;
 • Buổi chiều: 14 giờ – 17 giờ

Thời gian làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.

bao-hiem-xa-hoi-huyen-go-cong-tay

>>>Xem thêm: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM XÃ HỘI – LadiPage

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây

Bảo hiểm xã hội của Huyện Gò Công Tây là một cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm về thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo như các quy định của pháp luật.

Giúp cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách về chế độ bảo hiểm xã hội cũng như có trách nhiệm quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang. BHXH huyện Gò Công Tây có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

>>> Giải đáp miễn phí thủ tục hưởng chế độ thai sản. Gọi ngay 1900.6174

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây

Bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây là BHXH cấp huyện trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Vì vậy nó cũng sẽ có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Theo như quy định tại Điều 6 của Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019). Bao gồm các nội dung sau đây:

 • Xây dựng và trình lên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn; các chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình sau khi đã được phê duyệt.
 • Thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo như phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, cụ thể như:

+ Cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia vào và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm không đúng quy định. Kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động, đóng nộp các loại bảo hiểm như xã hội, thất nghiệp, y tế đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký kết các hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật;

+ Giải quyết các chế độ về các loại bảo hiểm xã hội, y tế; tiếp nhận hồ sơ và trả các kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện;

+ Chi trả các loại chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế không đúng quy định;

+ Tiếp nhận các khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước; 

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của BHXH huyện theo phân cấp;

+ Ký, tổ chức thực hiện các hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn và kỹ thuật theo phân cấp.

 • Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện các chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.
 • Thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh. Tổ chức và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO.
 • Tổ chức thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế theo quy định.
 • Quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và các hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia.
 • Chủ trì, phối hợp thực hiện với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia vào các loại bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế theo như quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm.
 • Có quyền khởi kiện các vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích của công cộng, nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 • Định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về việc đóng, các quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế cho người lao động, người sử dụng lao động; Cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phối hợp với các cơ quan thuế để cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do các cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Quản lý viên chức, người lao động tại Bảo hiểm xã hội huyện.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, các ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, bảo mật các dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện các chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của BHXH tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao cho.

bao-hiem-xa-hoi-huyen-go-cong-tay-3

>>>Xem thêm: Rút bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2023 được thực hiện như thế nào?

Nội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây 

Bảo hiểm xã hội của huyện Gò Công Tây sẽ tư vấn về hầu hết  các vấn đề có liên quan tới Luật Bảo hiểm xã hội mà các bạn đang quan tâm:

 • Tư vấn các quy định chung về Bảo hiểm xã hội như: nguyên tắc, chính sách của nhà nước, cơ quan và trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH cũng như các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • Tư vấn các quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động hay các cơ quan BHXH.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó bao gồm các trường hợp như sau: chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất…
 • Tư vấn vấn đề pháp lý về BHXH tự nguyện, bao gồm các trường hợp như: chế độ tử tuất và chế độ hưu trí.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý về quỹ BHXH.
 • Tư vấn về trình tự, các thủ tục thực hiện BHXH, tham gia bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ BHXH…
 • Khiếu nại, tố cáo về các vi phạm bảo hiểm xã hội như thế nào và đến đâu để được xử lý v.v…

Cách thức liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây

Tư vấn qua số điện thoại:
Để nhận được tư vấn về bảo hiểm xã hội, quý khách có thể tuân thủ theo các bước sau đây:
Bước 1: Quý khách sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và gọi đến số điện thoại:  +84 273 3846 246
Bước 2: Sau khi kết nối với số điện thoại  +84 273 3846 246  quý khách sẽ nghe thấy lời chào từ Tổng đài và hãy tuân thủ theo hướng dẫn được cung cấp trong lời chào.
Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển tiếp trực tiếp tới tư vấn viên và có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Bước 4: Tư vấn viên của công ty sẽ hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan của quý khách.
Bước 5: Sau khi hoàn tất nội dung tư vấn, quý khách nên ghi nhớ số Tổng đài và lưu vào danh bạ điện thoại để tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu cần).
Tư vấn trực tiếp qua bộ phận một  cửa theo địa chỉ:  đường Thiện Chí, ấp Bắc, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

 

>>> Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý về luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gọi ngay 1900.6174

Một số vấn đề thường gặp: 

Chi trả trợ cấp thôi việc khi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Căn cứ dựa theo Điều 46 của Bộ luật lao động 2019, cụ thể có quy định về trợ cấp thôi việc cho người lao động như sau:

 • Khi mà hợp đồng lao động chấm dứt theo như các  quy định tại  khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp thêm một nửa tháng tiền lương, trừ các trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo như quy định của pháp luật về BHXH và trường hợp được  quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.
 • Thời gian làm việc để được tính trợ cấp thôi việc được tính là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian mà người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo như các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc mà đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc.
 • Tiền lương để tính khoản trợ cấp thôi việc chính là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động đã thoả thuận trước khi người lao động này thôi việc.

 Không mua BHYT ở trường, sinh viên có thể mua ở chỗ khác không?

Hiện nay, việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được xem là một hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện. Do đó mà người dân hoàn toàn có thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại các cơ quan bảo hiểm xã hội các xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú. 

Mặt khác, theo như quy định của pháp luật thì các học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể tại khoản 3 Điều 50 của Luật bảo hiểm y tế 2008 có quy định: Các trường hợp chưa tham gia BHYT bắt buộc thì có quyền tự nguyện tham gia BHYT theo lao lý của nhà nước. 

Hiện nay, hình thức tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình ngày càng được sử dụng nhiều. Như vậy, học sinh, sinh viên ngoài việc mua BHYT ở trường thì vẫn có thể mua theo hộ gia đình mình tại các đại lý thu mua BHXH hoặc các cơ quan BHXH tại xã, phường nơi cư trú.

>>> Bảo hiểm y tế sinh viên có thể mua ở chỗ khác không? Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là toàn bộ những thông tin chia sẻ của Tổng đài Luật Thiên Mã về “Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang” cụ thể về hoạt động, cách thức liên hệ, chức năng quyền hạn hay thời gian làm việc tại đây…Nếu như các bạn có nhu cầu tư vấn các vấn đề pháp luật hay còn có thêm thắc mắc nào khác liên quan đến luật Bảo hiểm xã hội thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi thông qua số hotline sau đây 19006174 để được hỗ trợ và tư vấn một cách nhanh nhất.

Lưu ý:

Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068
Luật Thiên Mã chỉ có 02 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7