action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì? Các vấn đề cơ bản khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tìm hiểu về khái niệm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước? Tại sao phải cổ phần hóa? Nguyên nhân dẫn đến việc cổ phần.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì?

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp mà chủ sở hữu là nhà nước thành công ty cổ phẩn có nghĩa là chuyển doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp tại phần doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo các quy định tại công ty cổ phần trong Luật Doanh nghiệp.

Hiện nay các quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được quy định trong các văn bản sau:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định 126/2017/NĐ – CP chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần ;
 • Nghị định 78/2014/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định 108/2018NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ – CP.

Xem thêm: Tổng hợp các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Các vấn đề cơ bản về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Điều kiện tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước?

Điều kiện tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nghị định số 126/2017 cũng quy định ba hình thức cổ phần hóa
 • Một là, không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 • Hai là còn vôn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp

Hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước?

Doanh nghiệp nhà nước có thể tiến hành cổ phần hóa theo các hình thức sau:

 • Một là: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 • Hai là: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
 • Ba là: Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc vừa kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Các trường hợp không được mua cổ phần trong doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa?

 • Một là, thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp – trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp
 • Hai là, các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức nay tham gia vào việc tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp
 • Ba là, các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn, tổng công ty hoặc tổ hợp công ty mẹ – công ty con
 • Bốn là, tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần hoặc các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá

Xem thêm: Các ưu nhược điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp công ty

Phương thức thanh toán khi mua cổ phần hóa?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc mua bán cổ phần trong hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Việc thanh toán tiến hành bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Phương thức thực hiện bán cổ phần lần đầu?

 • Đấu giá công khai
 • Bảo lãnh phát hành
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Phương thức dựng sổ

Chi phí thực hiện cổ phần hóa?

Chi phí cổ phần hóa là các khoản chi được xác định từ thời điểm quyết định cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần. Khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, các chi phí gồm có là:

 • Chi phí cho việc tập huấn nghiệp vụ về cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản;
 • Chi phí lập phương án cổ phần hóa, xây dựng Điều lệ;
 • Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về doanh nghiệp;
 • Chi phí thuê kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần;
 • Chi phí cho việc tổ chức bán cổ phần;
 • Chi phí cho tổ chức họp đại hội cổ đông lần đần.

Đó là những gì mà Công Ty Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp Thiên Mã chia sẻ đến bạn. Với mục đích chuyển đổi nền kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường thì việc đa dạng hóa các thành phần kinh tế cũng như các hình thức sở hữu nền kinh tế là một điều tất yếu, cùng với sự hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước thì việc cổ phần hóa là một điều hiển nhiên.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7

Bạn đang xem bài viếtcổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì? Quy định mới về cổ phần hóa tại chuyên mục Hỏi đáp doanh nghiệp