action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

NỘP THUẾ MÔN BÀI CHI NHÁNH PHỤ THUỘC CHO CÔNG TY

NỘP THUẾ MÔN BÀI CHI NHÁNH PHỤ THUỘC CHO CÔNG TY

Sau khi thành lập, công ty bắt buộc phải nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc. Thuế môn bài được hiểu là một sắc thuế phải đóng hàng năm, đánh vào Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật,thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc được đóng vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy bạn đã nắm được quy định của pháp luật về nộp thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh và cùng tỉnh chưa? Thủ tục nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc như thế nào? Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc lập thế nào là đúng quy định?

  1. Căn cứ quy định về nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc.

Nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc được quy định cụ thể tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài; Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài của Bộ tài chính. Theo đó, đối tượng phải đóng thuế môn bài gồm có: Doanh nghiệp khi thành lập hợp pháp; tổ chức, đơn vị sự nghiệp được lập hợp pháp, các tổ chức kinh tế, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được lập hợp pháp và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

  1. Thủ tục nộp thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cần làm thủ tục nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc tại chi cục thuế. Doanh nghiệp có thể nộp tờ khai thuế môn bài trực tiếp tại chi cục thuế nơi có chi nhánh, sau đó đến Chi nhánh ngân hàng được ủy nhiệm gần nhất để nộp phí môn bài. Nếu có chữ ký số, doanh nghiệp có thể nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng và chuyển khoản lệ phí môn bài vào Ngân hàng nhà nước. Việc nộp thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc qua mạng rất thuận tiện cho doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh. Hiện nay, tùy thuộc vào các quận huyện, có thể yêu cầu bắt buộc nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng.

  1. Hạn mức nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc.

Thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc thuộc Bậc thuế 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì hạn mức đóng là 1.000.000VND/1 năm. Doanh nghiệp cần lưu ý thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sẽ ảnh hưởng đến mức thuế cần đóng. Cụ thể, thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc được thành lập trước ngày 1/7 là 1.000.000VND. Thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc được thành lập từ ngày 1/7 là 500.000VND.

  1. Cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh

Cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh được quy định trong Phụ lục của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ. Doanh nghiệp chuẩn bị 02 tờ khai lệ phí môn bài, điền đầy đủ các thông tin như: năm đóng lệ phí môn bài, đăng ký tờ khai lần đầu hay bổ sung, người nộp lệ phí, mã số thuế,… và đem tới nộp tại chi cục thuế.Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc chỉ phải đóng 1 lần duy nhất. Đối với doanh nghiệp, nếu thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi các yếu tố khác dẫn tới thay đổi mức phí môn bài thì cần phải nộp lại tờ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

  1. Quy định mức phạt nộp chậm thuế môn bài.

Theo thông tư 166/2013/TT-BTC thì tùy thuộc vào số ngày nộp chậm tờ khai lệ phí môn bài mà sẽ áp dụng hình thức xử phạt khác nhau. Trường hợp nộp chậm từ 01 – 05 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ sẽ chỉ bị cảnh cáo. Trường hợp nộp chậm từ 01 ngày đến 10 ngày sẽ phạt từ 400.000 VND đến 1.000.000 VND. Nộp chậm từ 10 ngày đến 90 ngày thì mức xử phạt từ 800.000 VND đến 5.000.000 VND.

Theo thông tư 130/2016/TT-BTC, doanh nghiệp nộp chậm tiền lệ phí môn bài thì số tiền phạt được tính theo mức: Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0.03% x Số ngày nộp chậm.

Như vậy, sau khi thành lập, doanh nghiệp bắt buộc phải nộp nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc. Mức thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc và tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật cùng với những hướng dẫn về cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nếu bạn có vướng mắc nào đối với thủ tục nộp thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp miễn phí.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7