action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Mẫu biên bản xác nhận công nợ – Ý nghĩa của biên bản xác nhận công nợ

Biên bản xác nhận công nợ ở lĩnh vực kế toán là một thuật ngữ phổ biến và quen thuộc. Tuy nhiên, việc hiểu biên bản này là gì và lưu ý khi lập biên bản này như thế nào sẽ rất khó khăn nếu bạn không làm việc trong ngành. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về bản xác nhận công nợ, từ khái niệm cơ bản đến ý nghĩa của loại biên bản này. 

Song song với đó, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về thời điểm cần xác nhận công nợ cùng giá trị pháp lý của biên bản này và cung cấp mẫu biên bản chi tiết giúp bạn đọc nghiên cứu, tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Luật Thiên Mã, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến công nợ. Gọi ngay: 1900.6174

Biên bản xác nhận công nợ là ?

Biên bản xác nhận công nợ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thanh toán giá trị của Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa các bên liên quan. Được coi là một văn bản chính thức, biên bản xác nhận công nợ giải quyết và làm rõ vấn đề nợ giữa các bên tham gia các giao dịch dân sự và kinh tế.

Chức năng chính của biên bản xác nhận công nợ là định rõ công nợ giữa các bên, đặc biệt là trong những giao dịch liên quan đến hợp đồng kinh tế. Nó không chỉ giúp đối chiếu và xác nhận khoản nợ cuối cùng tính đến thời điểm biên bản được lập mà còn có tác dụng trong quá trình đối trừ công nợ giữa các bên liên quan.

Biên bản xác nhận công nợ không chỉ là một phần quan trọng trong quá trình giao kết hợp đồng mà còn phải tuân thủ các quy định của Bộ Luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn. Khi lập biên bản xác nhận công nợ, hai bên tham gia cần thực hiện một quá trình xem xét cẩn thận về các yếu tố như căn cứ lập biên bản, tổng số tiền còn nợ giữa hai bên, cũng như các quy tắc đối trừ nợ.

Quy trình lập biên bản xác nhận công nợ nên tuân thủ các hướng dẫn của pháp luật và nên được thực hiện thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Đồng thời, cả hai bản đều cần có đầy đủ chữ ký hoặc con dấu của đại diện công ty, tạo nên bản ghi chính thức và chắc chắn.

Như vậy, bản xác nhận công nợ giúp làm rõ nợ giữa các bên trong các giao dịch dân sự và kết hợp đồng kinh tế; đối trừ công nợ của các bên và tính toán; xác nhận khoản nợ cuối cùng tính đến thời điểm biên bản được lập.

bien-ban-xac-nhan-cong-no-1

>>>Xem thêm: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ – Nguyên tắc, lưu ý khi đối chiếu công nợ

Khi nào cần xác nhận công nợ?

Xác nhận công nợ là một bước quan trọng sau quá trình đối chiếu các khoản nợ giữa các đối tác, doanh nghiệp và cá nhân với cá nhân. Khi muốn xác nhận lại các khoản nợ, đặc biệt là trong quá trình hợp tác đối tác, các bên thường tiến hành lập biên bản xác nhận công nợ. Mục tiêu của hoạt động này là làm rõ tình hình tài chính giữa các bên tham gia, đặc biệt là khi có nhiều giao dịch nợ phát sinh liên tục giữa họ.

Bằng cách lập bản xác nhận công nợ, các đối tác có thể đối chiếu và xác nhận chính xác các khoản nợ còn tồn đọng đối với mình và đối tác. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và tính chính xác trong quản lý tài chính, đồng thời hỗ trợ quá trình đối trừ công nợ, giảm thiểu xung đột và đảm bảo rằng mọi thông tin về công nợ đều được xác nhận tính chính xác đến thời điểm biên bản xác nhận công nợ được lập.

 • Đối với các khoản nợ nhiều lần, qua lại lẫn nhau, các bên thường lập bản xác nhận công nợ để đối trừ công nợ cho nhau và xác nhận công nợ còn tính đến thời điểm xác nhận công nợ; điều này làm rõ vấn đề tài chính giữa các bên tham gia đối tác.
 • Đối với cơ quan thuế, bản xác nhận công nợ là một tài liệu không thể thiếu vì chúng được sử dụng để kiểm tra xem quá trình thanh toán đã được thực hiện đúng quy định hay không. 
 • Đối với doanh nghiệp, bản xác nhận công nợ cũng rất quan trọng vì nó cho phép kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản nợ của doanh nghiệp với nhà cung cấp và đảm bảo rằng khách hàng đã thanh toán theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.  

Như vậy, công nợ cần được xác nhận và có bản xác nhận công nợ sau khi các bên đã xác nhận  và xác nhận các khoản nợ với nhau; giúp cho các bên làm rõ các vấn đề tài chính, thúc đẩy hợp tác lành mạnh không tranh chấp.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí vấn đề xác nhận công nợ với cơ quan thuế. Gọi ngay: 1900.6174

Ý nghĩa của bản xác nhận công nợ?

Biên bản xác nhận công nợ là một trong những loại văn bản phổ biến mà các doanh nghiệp thường sử dụng trong hoạt động buôn bán. Mẫu biên bản xác nhận công nợ được áp dụng rộng rãi tại các cơ quan và dành cho việc xác nhận các khoản công nợ chưa thanh toán giữa cá nhân và doanh nghiệp.

Qua việc sử dụng biên bản này, mục tiêu chính là đảm bảo tính minh bạch và chính xác cho các giao dịch vay mà cá nhân và doanh nghiệp đang có, nhằm tránh những thắc mắc và sai sót có thể xảy ra trong quá trình giao dịch và thanh toán.

 • Ví dụ: Công ty A là một doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn với một thành viên, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Trong năm vừa qua, công ty đã đặt mua nguyên liệu từ gia đình ông B để sử dụng trong quá trình chế biến, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc thanh toán hàng hóa vẫn chưa được thực hiện. Nhằm tránh tình trạng tranh chấp và để tăng sự minh bạch trong quản lý tài chính, công ty trách nhiệm hữu hạn A đề xuất việc lập biên bản xác nhận công nợ.Mục tiêu của việc này là tạo ra một văn bản chính thức và đầy đủ thông tin, chứng minh rằng có một khoản công nợ đang tồn đọng giữa công ty và ông B. Bằng cách này, cả hai bên có thể xác nhận mọi thông tin liên quan đến giao dịch, từ nguyên liệu đã nhận đến cam kết thanh toán trong tương lai. Hành động này không chỉ giúp tránh khỏi sự hiểu lầm và tranh cãi sau này mà còn thể hiện sự minh bạch và tôn trọng trong quan hệ kinh doanh giữa Công ty A và ông B.

Công nợ được hiểu trong đời sống xã hội là những khoản vay được cho các bên chưa thanh toán với nhau; công nợ không chỉ xảy ra giữa các doanh nghiệp với nhau mà còn có thể xảy ra giữa các cá nhân với nhau.

 • Ví dụ: Bên A có vay tiền của bên B 50 triệu đồng trong vòng 2 năm nhưng không có giấy tờ. Sau thời gian 2 năm bên A vẫn chưa thanh toán được khoản nợ thì bên B cũng có thể đề xuất 1 bản xác nhận công nợ giữa hai bên.

Khi cần xác nhận lại chính xác những khoản nợ giữa doanh nghiệp và các đối tác hoặc giữa cá nhân với cá nhân, quy trình lập Biên bản xác nhận công nợ được thực hiện. Trong quá trình này, cả hai bên sẽ đối chiếu và kiểm tra thông tin của các khoản nợ đã phát sinh giữa họ.

Sau khi hoàn tất quá trình đối chiếu, bên gửi và bên nhận sẽ cùng lập biên bản xác nhận công nợ để chính thức xác nhận và ghi chép những thông tin quan trọng về các khoản nợ còn tồn đọng đối với họ. Hành động này không chỉ giúp xây dựng sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính mà còn tạo nên một văn bản, ghi lại thỏa thuận giữa hai bên để tránh những hiểu lầm và tranh chấp trong tương lai.

Để giữ cho các bên tránh tranh chấp có thể được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, biên bản xác nhận cũng có thể bao gồm thời gian trả nợ.

Như vậy, bản xác nhận công nợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh tế giữa cá nhân với tổ chức, giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa tổ chức với tổ chức; nên cần áp dụng các quy định pháp luật về biên bản này chính xác để đảm bảo công bằng giữa các bên.

bien-ban-xac-nhan-cong-no-2

>>> Luật sư tư vấn miễn phí ý nghĩa của biên bản công nợ. Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu biên bản xác nhận công nợ?

Mẫu biên bản xác nhận dành cho chủ thể là công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————

………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

– Căn cứ …………

Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. tại trụ sở Công ty …….…., chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY…..

Địa chỉ: ……..

Điện thoại: …………… Fax: ……..

Đại diện: ………. Chức vụ: ……….

Bên B: CÔNG TY…….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ……………….. Fax: …..

Đại diện: …….. Chức vụ: ……….

Cùng nhau xác nhận công nợ cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. ngày ……. tháng …. năm ….)

Số phát sinh trong kỳ:

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
2
3
….
Tổng: ………………………………………

Số tiền bên A đã thanh toán: ………….. đồng

Kết luận: Tính đến ngày ………tháng……..năm….. bên A còn nợ bên B số tiền là: …………….đồng (bằng chữ: …………….)

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu biên bản xác nhận dành cho chủ thể là cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……….., chúng tôi gồm:

 1. BÊN A: Ông………\Số CMND:…..

Điện thoại:…

Email:…..

Chỗ ở hiện nay:….

 1. BÊN B: Ông.…………

Số CMND:………

Điện thoại:………

Email:………

Chỗ ở hiện nay:………

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua xác nhận  xác nhận, hai bên thống nhất xác nhận tính đến ngày … tháng… năm… Bên B nợ Bên A tổng số tiền là:………….VNĐ (bằng chữ:…………….), trong đó:

– Nợ gốc:……..…. VNĐ;

– Lãi: ……………… VNĐ.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên B có thể hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ sau khi Bên A thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết.

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– Bên B cam kết thanh toán cả nợ gốc và lãi trước ngày… tháng… năm…

– Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm kí kết.

– Biên bản được sao thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. 

Bên A Bên B

 

Như vậy, trên đây là mẫu bản xác nhận công nợ mới nhất để các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo và áp dụng trong những trường hợp cần thiết, phục vụ cho yêu cầu cụ thể trong các hoạt động kinh doanh.

bien-ban-xac-nhan-cong-no-3

>>> Luật sư giải đáp cách lập các loại biên bản liên quan đến công nợ. Gọi ngay: 1900.6174

Một số lưu ý khi lập biên bản xác nhận công nợ

Khi lập biên bản xác nhận công nợ thì chúng ta cần phải lưu ý một vài vấn đề sau:

 • Biên bản xác nhận công nợ không thuộc phạm vi của giấy nợ hoặc phụ lục của Hợp đồng kinh tế, tuy nhiên, nó có giá trị pháp lý tương đương. Đây là văn bản để các bên thống nhất về nghĩa vụ nợ, thời gian trả nợ, các khoản phạt vi phạm thời hạn thanh toán, và những điều khoản khác;
 • Biên bản xác nhận công nợ chủ yếu liên quan đến tài chính và nghĩa vụ của cá nhân hoặc tổ chức pháp lý. Do đó, thông tin chi tiết như mã số thuế, địa chỉ, hoặc thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân cần được điền đầy đủ;
 • Trong nội dung của biên bản, cần thảo thuận kỹ về thời hạn thanh toán thay vì chỉ xác nhận số tiền nợ, cũng như quy định về lãi chậm trả, cách giải quyết khi có vi phạm về thời hạn thanh toán;
 • Đại diện hợp pháp của công ty phải ký và đóng dấu đầy đủ trên biên bản; trong trường hợp cá nhân, chữ ký hoặc điềm chỉ cần được thực hiện để đảm bảo tính pháp lý của biên bản xác nhận công nợ.

Giá trị pháp lý của biên bản xác nhận công nợ như thế nào ?

Thứ nhất, biên bản xác nhận là một phương pháp chính xác và hợp pháp để kiểm tra xem các giao dịch giữa bên mua và bên bán có đúng quy định hay không, đặc biệt là đối với các khoản nợ khó đòi, nhất là những hóa đơn VAT trị giá 20 triệu đồng trở lên.

Thứ hai, biên bản xác nhận sẽ là công cụ giúp các kế toán kiểm soát các khoản nợ của công ty đối với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và bên mua có khớp với hợp đồng và bảng cân đối kế toán cuối kỳ hay không.

Như vậy, bản xác nhận công nợ tương đương với phụ lục hợp đồng kinh tế, là căn cứ pháp lý để yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán phải thanh toán đúng theo thời hạn của hợp đồng và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quyết toán thuế.

>>>Xem thêm: Công nợ là gì? Làm sao để quản lý công nợ hiệu quả?

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác và chi tiết đến từ Luật Thiên Mã về biên bản xác nhận công nợ, từ khái niệm cơ bản đến ý nghĩa, đặc biệt mang đến cho bạn đọc thông tin về thời điểm cần xác nhận công nợ cùng giá trị pháp lý của biên bản này và cung cấp mẫu biên bản chi tiết, rõ ràng nhất.

Khi nghiên cứu và tìm hiểu thông tin nếu gặp phải khó khăn cần giải đáp về việc, bạn đọc có thể gọi ngay đến số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và mau chóng nhất. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình, chính xác nhất !

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7