Biên bản cấn trừ công nợ mới nhất năm 2023

 

Biên bản cấn trừ công nợ là một thuật ngữ phổ biến và quen thuộc. Doanh nghiệp nào cũng nên quan tâm đến công nợ trong quá trình kinh doanh. Đây là một khái niệm phổ biến trong kinh doanh vì trong các giao dịch giữa các bên có giá trị lớn, bên có nghĩa vụ trả tiền thường khó có thể trả toàn bộ cho bên kia cùng một lúc. Tuy nhiên, việc hiểu biên bản cấn trừ công nợ là gì và lưu ý khi lập biên bản này như thế nào sẽ rất khó khăn nếu bạn không làm việc trong ngành.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về biên bản cấn trừ công nợ, từ khái niệm cơ bản đến các loại chứng từ cần cho biên bản cấn trừ công nợ. Song song với đó, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về những lưu ý khi cấn trừ công nợ và cung cấp mẫu biên bản cấn trừ công nợ chi tiết giúp bạn đọc nghiên cứu, tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Luật Thiên Mã, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về biên bản để cấn trừ công nợ. Gọi ngay: 1900.6174

Cấn trừ công nợ là gì?

Bù trừ công nợ, còn được gọi là cấn trừ công nợ, là một loại giao dịch, hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ và hàng hóa giữa hai bên; những tổ chức này sẽ là người bán và người mua; hai bên phải tạo biên bản bù trừ công nợ nếu có giao dịch trong quá trình hợp tác. 

bien-ban-can-tru-cong-no

Đối với một người vừa là khách hàng, vừa là bên cung cấp sản phẩm có cả nợ phải thu và nợ phải trả; nhân viên kế toán thường có những yêu cầu sau đây để bù trừ công nợ của họ:

 • Xác định các loại chứng từ công nợ của đối tượng.
 • Tiến hành bù trừ công nợ thu được và phải trả
 • Cập nhật công việc cấn trừ công nợ vào sổ theo dõi cá nhân.

Các đơn vụ sẽ lập biên bản đối chiếu công nợ hàng tháng bao gồm số dư đầu kỳ, phát sinh có trong tháng và tổng tiền trong tháng; kế toán sẽ cần kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn, bao gồm các chứng từ mua hàng của các đơn vị thành viên có công nợ phải đối chiếu. 

Kế toán cần đối chiếu công nợ lại một lần nữa trong trường hợp có sai sót giữa hai bên; điều này sẽ làm rõ nguyên nhân của sai sót. 

 • Ví dụ: Bên AB có quyền hủy biên bản đối chiếu công nợ trong trường hợp bên CD phát hiện ra sai sót liên quan đến số lượng hàng hóa và bên CD sẽ chịu trách nhiệm xác nhận lại, làm lại bản đối chiếu. 

Như vậy, cấn trừ công nợ là một thuật ngữ chỉ đề cập đến các giao dịch giữa các bên có nội dung mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ, trong đó các bên đóng cả vai trò người mua và người bán; hai bên sẽ phải tạo biên bản khấu trừ công nợ nếu xảy ra vấn đề trong quá trình giao dịch; mỗi chủ thể sẽ có công nợ phải trả và công nợ phải thu.

>>> Xem thêm: Văn Phòng luật sư Thái Nguyên nổi tiếng nhiều kinh nghiệm hiện nay

Các loại chứng từ cần có khi cấn trừ công nợ 

Để quá trình cấn trừ công nợ được thực hiện, bạn phải có đầy đủ các loại chứng từ cần thiết theo đúng quy định như sau:

 • Các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (ghi rõ, cụ thể về hình thức thanh toán bù trừ công nợ) 
 • Các loại chứng từ hoặc biên bản giao hàng, xuất kho
 • Các hóa đơn giá trị gia tăng VAT
 • Các chứng từ hoặc biên bản đối chiếu công nợ của các bên
 • Các chứng từ hoặc biên bản bù trừ công nợ đã được các bên xác nhận
 • Các loại chứng từ hoặc biên lai thanh toán như: phiếu chi, phiếu thu (chênh lệch ít hơn 20 triệu) và giấy báo nợ (chênh lệch 20 triệu đồng).

Như vậy, các chứng từ được nêu trên là các minh chứng vô cùng cần thiết và quan trọng trong quá trình cấn trừ công nợ, các bên cần đảm bảo đầy đủ các chứng từ trên để quá trình khấu trừ công nợ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

>>> Các loại chứng từ cần có khi cấn trừ công nợ hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ mới nhất

 

Công ty Cổ phần X

—————–

Số: 02/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

Hà nội, ngày … tháng …. năm…..

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày …tháng …. năm…..  tại văn phòng Công ty cổ phần X, chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN) :
Địa chỉ :  
Mã số thuế :  
BÊN B (BÊN MUA) :
Địa chỉ :
Mã số thuế :  

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày…./…./….

– Số bên B còn phải trả bên A là:…đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là:.. đồng

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là:..đồng

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là:..đồng

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

bien-ban-can-tru-cong-no

Như vậy, trên đây là mẫu biên bản cấn trừ công nợ mới nhất để các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo và áp dụng trong những trường hợp cần thiết, phục vụ cho yêu cầu cụ thể trong các hoạt động kinh doanh.

>>> Xem thêm: Luật sư Tuyên Quang – Văn phòng luật sư Tuyên Quang nào uy tín nhất hiện nay?

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ Tiếng Anh mới nhất 

ANNEX OF SALE CONTRACT NO. 01/AC-GFS/20…
BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
No/Số: 01/20….
Date/ngày:30/10/20….

This is signed between:
PARTY A: ………………………………….…………….
(Beân A) Địa chỉ :…………………………………………
Represented by (Đại diện):…………………………………

Director ( Giám đốc): ……………………………..
Hereinafter called: the seller
Dưới đây gọi là bên bán
PARTY B: ……………………………………………….

(Bên B) Địa chỉ: ………………………………………….
Represented by (Đại diện):…………………………………

Director: ……………………………………………………….
Hereinafter called: the buyer
Dưới đây gọi là bên mua
PARTY C: DPC FOOD CO., LTD
(Beân C) 28/56 MOO 1, KOKKARM, MUANGSAMUTSAKORN 74000, THAILAND
Represented by (Đại diện ): ………………………………………………

Director …………………………………………………………………..
Hereinafter called: the assigned personal partnership payer
Dưới đây gọi là bên được ủy quyền thanh toán
This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions:
Bên A , Bên B , Bên C cùng ký vào bản xác nhận công nợ với nội dung như sau:
I:IMPLEMENTATION VALUE (GIÁTRỊ THỰC HIỆN):
The sale contract of 01/AC-GFS/20…dated October 01, 20… with value: ………….. USD. Total implementation value in this annex is ………….. USD ( Say US dollar : Eight thousand seven hundred fifty four dollar
Hợp đồng cố 1/AC-GFS/20… ngày 01/10/20…. trị giá là ……………… USD. Trong đó, Tổng cộng trị giá thực hiện đối với bảng xác nhận công nợ này là ……………USD( Viết bằng chữ : ………………………………………..)
II: PAYMENT TERMS (THANH TOÁN):
Party C agree to complement amounts ……………… USD to party A which party B has not paid for party A yet.
Bên C đồng ý cấn trừ công nợ mà bên B chưa thanh toán cho bên A , tổng số tiền là ………………………………
III. GENERAL TERMS (THỎA THUẬN CHUNG)
This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of 01/AC-GFS/…….., dated …….., ………. Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day.
This annex is made in 3 copies of equal value, each hold 1 copy, and comes into effect since the signing date.
Biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng số 01/AC-GFS/……….., ngày…………. Các điều khoản và điều kiện kèm theo hợp đồng nói trên, nhưng không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn.
Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, và có hiệu lực từ ngày ký

For and on behalf of Party A

Đại diện bên A

For and on behalf of Party B

Đại diện bên B

[TBODY] [/TBODY]

For and on behalf of Party C
Đại diện bên C

Như vậy, trên đây là mẫu biên bản cấn trừ công nợ mới nhất để các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo và áp dụng trong những trường hợp cần thiết, phục vụ cho yêu cầu cụ thể trong các hoạt động kinh doanh.

>>>> Mẫu biên bản cấn trừ công nợ Tiếng Anh mới nhất? Liên hệ ngay: 1900.6174

Những lưu ý khi đối chiếu, cấn trừ công nợ 

Khi cấn trừ công nợ, chủ kinh doanh và kế toán cần đặc biệt lưu ý các yếu tố sau:

 • Cấn trừ công nợ xảy ra khi cả hai bên mua bán đều đưa tiền vào hợp đồng; nhưng do cần xác định lại khoản bù trừ công nợ cho bên còn lại, thường xuyên không có quyết toán và điều này sẽ giúp giảm rủi ro và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. 
 • Công nợ có ba loại số dư đầu kỳ: số dư tăng, số dư giảm và số dư cuối kỳ. 
 • Biên bản giao nhận và hóa đơn sẽ phải được đính kèm với công nợ tăng thường; điều này giúp bạn chứng minh rằng bên đối tác đã chi trả tiền để đảm bảo hợp đồng được thực hiện. 
 • Khoản tiền chiết khấu thanh toán so với tổng số tiền thanh toán là công nợ phát sinh giảm.
 • Chỉ có thể cấn trừ công nợ cho cùng một cá nhân trong quá trình cấn trừ công nợ.

Như vậy, khi cấn trừ công nhợ, các bên cần lưu ý các điều kiện trên để quá trình đề nghị thanh toán công nợ diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian của đổi bên.

bien-ban-can-tru-cong-no

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về biên bản để cấn trừ công nợ. Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác và chi tiết đến từ Luật Thiên Mã về biên bản cấn trừ công nợ, từ khái niệm cơ bản đến các loại chứng từ cần cho biên bản cấn trừ công nợ, đặc biệt mang đến cho bạn đọc thông tin về những lưu ý khi cấn trừ công nợ cung cấp mẫu biên bản cấn trừ công nợ một cách chi tiết, rõ ràng. Khi nghiên cứu và tìm hiểu thông tin nếu gặp phải khó khăn cần giải đáp về việc, bạn đọc có thể gọi ngay đến số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và mau chóng nhất.

 Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp những thông tin pháp lý vô cùng bổ ích theo các quy định mới nhất nhằm giúp cho quý bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết và giải đáp rõ ràng về biên bản cấn trừ công nợ. Trong đời sống, nếu bạn cần sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý toàn diện về các dịch vụ tư vấn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình, chính xác nhất !

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7