action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo Hiểm Thất Nghiệp Là Gì Và Các Chế Độ Trợ Cấp Năm 2021 Mới Nhất

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là những ai đang đi làm, chuẩn bị xin việc hay bạn là một chủ doanh nghiệp. Vậy bảo hiểm thất nghiệp là gì? Và các chế độ của nó ra sao? Hãy cùng các chuyên viên và luật sư tại Công Ty Luật TNHH Thiên Mã tìm hiểu nhé.

Chia sẻ rủi ro giữa các thành viên trong xã hội là mục đích chính của pháp luật an sinh xã hội Việt Nam. Pháp luật an sinh xã hội Việt Nam gồm nhiều trụ cột, một trong những trụ cột có vai trò quan trọng và chia sẻ rủi ro cho các thành viên trong xã hội đó là “ bảo hiểm thất nghiệp”.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp, hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm do bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm. Hiện nay các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp đã được pháp luật Việt Nam quy định tương đối cụ thể, rõ ràng cũng như phù hợp với sự phát triển của xã hội, cụ thể như:

Hệ thống văn bản áp dụng về bảo hiểm thất nghiệp bao gồm

  • Luật Việc làm năm 2013;
  • Nghị định 28/2015/ NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2019

  • Trợ cấp thất nghiệp.
  • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
  • Hỗ trợ học nghề.
  • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà người lao động bị mất việc làm sẽ được hưởng các chế độ khác nhau. Cụ thể:

Chế độ trợ cấp thất nghiệp:

Khi người lao động bị mất việc làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu đáp ứng được các điều kiện sau sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn

– Đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải nộp hồ sơ tới Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Sổ bảo hiểm xã hội

• Mức hưởng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng không quá không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng (có nghĩa là mức hưởng tối đa là 5 lần mức lương tối thiểu vùng).\

• Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người bị mất việc làm được tính theo số tháng đóng bảo hiểm, cụ thể: khi đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp.

• Thời điểm tính hưởng trợ cấp là ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm.

• Thủ tục nộp hồ sơ:

– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc và chưa có việc làm có nhu cầu hưởng bảo hiểm phải nộp 01 bộ hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc nộp theo đường bưu điện. Người yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ nếu người mất việc làm chưa tìm được được việc thì trung tâm giới thiệu việc làm tiến hành xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị mất việc.

– Kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

Chế độ hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Trong trường hợp người lao động bị mất việc làm có mong muốn được hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm thì cần đáp ứng điều kiện như sau: người lao động bị mất việc làm hợp pháp; có nhu cầu được tư vấn, giới thiệu việc làm và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Để được hưởng chế độ này người lao động mất việc làm cần tiến hành các thủ tục sau:

– Người lao động bị mất việc điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 01 theo TT 28/2015/TT- BLĐTB- XH và nộp trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

– Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ căn và tiến hành kết nối việc làm phù hợp với nhu cầu, khả năng của người lao động.

– Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động.

– Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Chế độ hỗ trợ học nghề

Chế độ hỗ trợ học nghề trong bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để được hưởng chế độ này thì cả hai đối tượng này đều phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật

– Đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Người lao động mất việc làm phải tiến hành nộp hồ sơ theo mẫu sau để được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề:

– Mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành

– Bản sao công chứng hoặc chức thực một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Sổ bảo hiểm

• Mức hỗ trợ: Người lao động bị mất việc có nhu cầu hỗ trợ việc làm sẽ được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

• Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ nộp hồ sơ hợp lệ

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chế độ trụ cột của an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động và hỗ trợ của nhà nước. Điều này đã góp phần bù đắp được một phần rủi ro cho người lao động bị mất việc trong những năm qua. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Để biết thêm những kiến thức khác về doanh nghiệp, mời bạn tham khảo thêm tại đây.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7