Tư vấn pháp luật thường xuyên

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp
Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Thay vì tuyển dụng một nhân viên pháp chế ngày nay doanh nghiệp hiện đại thường tối giản chi phí vận hành bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên. Trong dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên các luật sư kinh tế sẽ thực hiện các công việc pháp lý như tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tham vấn pháp luật cho giám đốc và các phòng ban trong doanh nghiệp. Trong bài viết này tôi xin đề cập trực tiếp đến nội dung của công việc và dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Công ty Luật Thiên Mã. Các yêu cầu và câu hỏi của khách hàng về dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên là gì, biểu mẫu hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên, thư tư vấn và tài liệu liên quan đến dịch vụ được đính kèm theo bài viết này.

Xem thêm
TOP