action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ là một khái niệm phổ biến trong kinh doanh vì trong các giao dịch giữa các bên có giá trị lớn, bên có nghĩa vụ trả tiền thường khó có thể trả toàn bộ cho bên kia cùng một lúc. Trong lĩnh vực kế toán, văn bản đề nghị thanh toán công nợ là một thuật ngữ phổ biến và quen thuộc. Tuy nhiên, việc hiểu văn bản đề nghị thanh toán công nợ là gì và lưu ý khi lập biên bản này như thế nào sẽ rất khó khăn nếu bạn không làm việc trong ngành.

Trong bài viết này, Luật Thiên Mã sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về biên bản đề nghị thanh toán công nợ, từ khái niệm cơ bản đến ý nghĩa của văn bản đề nghị thanh toán công nợ. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Công nợ là gì? 

Công nợ là số tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm phải trả khi xảy ra các nghiệp vụ như: khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp trao đổi hàng hóa, dịch vụ, hoặc khi một cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ thanh toán tiền với một cá nhân hoặc tổ chức khác trong một kỳ thanh toán và không thể trả trong khoảng thời gian quy định.

mau-de-nghi-thanh-toan-cong-no

Ví dụ: Công ty ABC ký hợp đồng mua bán lô nước hoa với công ty XYZ, cụ thể công ty ABC mua 100 chai nước hoa 100 triệu đồng với công ty XYZ. Hợp đồng có thỏa thuận sau khi nhận được hàng hóa công ty ABC có trách nhiệm phải thanh toán đầy đủ số tiền cho công ty XYZ. Nhưng đến thời điểm thanh toán, do gặp khó khăn về kinh tế nên công ty ABC chỉ có thể thanh toán cho công ty XYZ số tiền là 70 triệu đồng và còn nợ lại 30 triệu đồng.

Như vậy số tiền mà công ty ABC còn nợ công ty XYZ là 30 triệu đồng, đây được gọi là khoản công nợ mà công ty ABC có trách nhiệm phải trả cho công ty XYZ.

Đối với từng doanh nghiệp, có rất nhiều các khái niệm có liên quan đến công nợ, phụ thuộc vào các giao dịch xảy ra trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Các khoản công nợ đối với nhà nước: đây được coi là khoản công nợ của chính phủ hoặc của nhà nước; Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chi trả khoản nợ này. (đây không phải là khoản tiền nợ mà quốc gia vay từ các nước khác).
 • Các khoản công nợ phải trả cho người bán: đây được coi là khoản công nợ khi một công ty mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ từ một công ty hoặc cá nhân khác mà không đủ tiền để trả lại.
 • Các khoản công nợ thu từ khách hàng: đây được coi là khoản công nợ khi mà một doanh nghiệp bán hàng hóa cho một tổ chức, cá nhân khác và khách hàng nhận được hóa đơn từ doanh nghiệp bán, nhưng họ không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần.
 • Các khoản công nợ cá nhân: đây được coi là khoản công nợ khi phát sinh giao dịch giữa các bên qua các hoạt động như đi vay, mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ,..

Như vậy, công nợ là khoản tiền mà cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ phải trả cho cá nhân hoặc tổ chức khác trong một khoản thời gian thanh toán nhất định nhưng không thể trả trong khoảng thời gian quy định đó; tùy theo từng trường hợp của cá nhân, tổ chức mà sẽ có các loại công nợ khác nhau.

>>> Xem thêm: Giấy nợ viết tay có cần công chứng, chứng thực không?

Công nợ bao gồm những loại nào?

Có hai loại công nợ phổ biến: Công nợ phải trả và công nợ phải thu

Công nợ phải thu

Nợ phải thu là những gì mà doanh nghiệp sở hữu đối với một giá trị xác định, có thể là số tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ, mà doanh nghiệp dự kiến sẽ thu được trong tương lai.

Các khoản công nợ phải thu không chỉ bao gồm tiền bán hàng hoặc sản phẩm, mà còn liên quan đến doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện nhưng vẫn chưa nhận được thanh toán đầy đủ. Ngoài ra, nó còn bao gồm các khoản đầu tư tài chính mà doanh nghiệp chưa nhận được.

Kế toán cần liên tục giám sát không chỉ các công nợ chính, như tiền bán hàng và doanh thu từ dịch vụ, mà còn các khoản công nợ phải thu khác như thu hộ nội bộ, tạm ứng, thu tiền bồi thường hoặc khấu trừ lương nhân viên do thiệt hại hoặc hỏng hóc hàng hóa. Việc theo dõi những khoản này là quan trọng để đảm bảo dòng tiền ổn định và quản lý hiệu quả tài chính của công ty.

Công nợ phải trả

Công nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, xuất phát từ các giao dịch và sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, mà doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các đối tác nợ bằng các nguồn lực có sẵn (theo VAS01).

Trong phạm vi của công nợ phải trả, chúng ta có thể liệt kê một số khoản cụ thể, bao gồm các nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp các công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ, và hàng hóa mà doanh nghiệp đã nhận nhưng chưa thanh toán tiền. Ngoài ra, các khoản công nợ phải trả còn bao gồm các nghĩa vụ thanh toán nội bộ,

Ví dụ như các khoản phải trả cho các bộ phận hay đơn vị nội bộ, cũng như nghĩa vụ thanh toán cho nhân viên (bao gồm tiền lương và các khoản trợ cấp). Hơn nữa, có các khoản phải trả liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với các cơ quan nhà nước.

>>> Xem thêm: Xử lý công nợ phải trả lâu năm như thế nào? Giải đáp chi tiết nhất

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ là gì?

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ là một văn bản chính thức được sử dụng để yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức thanh toán các nghĩa vụ tài chính mà họ đang nợ đối với doanh nghiệp. Công nợ đại diện cho số tiền chưa thanh toán tính đến kỳ sau của doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ với các đối tác khác.

Trong tổ chức, người chịu trách nhiệm theo dõi công nợ được gọi là kế toán công nợ. Hơn nữa, kế toán công nợ cũng phải theo dõi các khoản công nợ phải thu khác như thu hộ nội bộ, tạm ứng, thu tiền bồi thường và các khoản công nợ phải trả khác như thanh toán nội bộ, lương và trợ cấp cho nhân viên, cũng như các nghĩa vụ tài chính khác như nộp cho ngân sách nhà nước.

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất

Mẫu số 01:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: ……………………….

hực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

>>> Xem thêm: Đơn xin ly thân là gì? Ly thân có bắt buộc phải làm đơn không?

Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Công ty cổ phần ………

Số …… đường………, phường ……., quận ……….,…………..

Căn cứ theo Điều ….. của Hợp đồng Tư vấn quản trị số: …./…-…ký kết ngày… tháng …. năm 20…. giữa Công ty cổ phần ………….. với Công ty ………….., tổng phí dịch vụ tư vấn là …..VNĐ/..tháng (………Việt Nam đồng) (mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Công ty ………….. (MST: …………………….) đề nghị Công ty cổ phần ……………… thanh toán cho Công ty chúng tôi số tiền dịch vụ tư vấn của tháng … năm.. (từ …/…./20…. đến …./…./20…..). Công ty chúng tôi sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Quý Công ty với nội dung như sau:

Phí dịch vụ: …… VNĐ

Thuế GTGT: ….. VNĐ

Tổng: ……. VNĐ

(Bằng chữ: …………………..đồng Việt Nam)

Số tiền trên gửi vào tài khoản của Công ty …………, số ……………… tại Ngân hàng ……………

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

Ông……………………. – Giám Đốc

 

Như vậy, trên đây là mẫu văn bản đề nghị thanh toán công nợ mới nhất để các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo và áp dụng trong những trường hợp cần thiết, phục vụ cho yêu cầu cụ thể trong các hoạt động kinh doanh.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn cách soạn mẫu đề nghị thanh toán công nợ

Văn bản đề nghị thanh toán công nợ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, đầy đủ nội dung và chuẩn chỉnh về hình thức trình bày, cụ thể như sau:

Về hình thức, văn bản đề nghị thanh toán công nợ phải đạt được các tiêu chuẩn văn phong và ngôn ngữ sau:

 • Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn mực, bao gồm ngữ pháp, chính tả, từ vựng và đặt câu đúng; thể hiện nội dung của văn bản đúng cách.
 • Hình ảnh phải được trình bày theo kiểu văn bản và đầy đủ nội dung.

Về nội dung, các mẫu có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống, nhưng các mẫu thường bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin về tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.
 • Thông tin về họ tên và bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.
 • Nội dung chính là các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán.
 • Ghi rõ ràng và đầy đủ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.
 • Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

Như vậy, để đảm bảo văn bản đề nghị thanh toán công nợ phù hợp với quy định của pháp luật, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần tuân thủ các điều kiện về hình thức và nội dung của văn bản cho chuẩn chỉnh, rõ ràng, chính xác.

>>> Chuyên viên hướng dẫn miễn phí cách viết mẫu đề nghị thanh toán công nợ? Gọi ngay: 1900.6174

Khi nào cần soạn mẫu đề nghị thanh toán công nợ

Văn bản đề nghị thanh toán công nợ, hay còn gọi là văn bản yêu cầu thanh toán công nợ, là một văn bản pháp lý quan trọng được sử dụng trong quá trình thanh toán công nợ, đặc biệt là khi có những khoản công nợ phải thu từ khách hàng.

Khi tiến hành thực hiện các hợp đồng liên quan đến vấn đề thanh toán tiền, không phải lúc nào bên thanh toán cũng thực hiện đúng theo hạn và đúng số tiền như đã thỏa thuận ban đầu giữa các bên. Trong trường hợp phát sinh vấn đề không đồng nhất so với thỏa thuận ban đầu của hợp đồng thanh toán, các bên có thể lựa chọn sử dụng các văn bản pháp lý phù hợp để trình bày và yêu cầu thanh toán.

Văn bản đề nghị thanh toán công nợ có vai trò quan trọng trong việc đưa ra thông điệp chính xác và chính thức đến bên chậm thanh toán. Được gửi từ bên chủ nợ tới bên nợ, văn bản này không chỉ yêu cầu thanh toán mà còn là một biện pháp đểnnhắc nhở về trách nhiệm thanh toán theo đúng thỏa thuận đã được thực hiện trong hợp đồng.

Đồng thời, văn bản cũng có vai trò ghi rõ những vấn đề cụ thể mà bên chủ nợ muốn bên nợ xem xét và giải quyết để tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình thanh toán công nợ.

mau-de-nghi-thanh-toan-cong-no

>>> Khi nào cần soạn mẫu đề nghị thanh toán công nợ? Gọi ngay: 1900.6174

Một số lưu ý khi viết giấy đề nghị thanh toán công nợ

Khi viết văn bản đề nghị thanh toán công nợ, người viết cần chú ý các nội dung sau:

 • Giấy đề nghị thanh toán cần được điền đầy đủ thông tin về đơn vị (cơ quan, tổ chức) đang thực hiện các hoạt động và địa chỉ. Thông tin này phải tuân thủ theo mẫu được quy định trong thông tư của Bộ Tài chính.
 • Trong giấy đề nghị, cần rõ thời điểm cụ thể (ngày, tháng, năm) mà văn bản được gửi đến đối tác. Đồng thời, phải đảm bảo đầy đủ và chính xác thông tin về tên doanh nghiệp và địa chỉ của nó. Nội dung thanh toán cần được mô tả chi tiết, bao gồm mục đích cụ thể mà số tiền đã chi đã được sử dụng cho.
 • Chữ ký của những người liên quan là yếu tố quan trọng, bao gồm người đề nghị, kế toán trưởng và người duyệt trước khi nhận tiền từ thủ quỹ.
 • Trong quá trình lập đề nghị thanh toán công nợ, bên lập đề nghị cần chú ý đề cập đến tất cả các thông tin liên quan về số hợp đồng, và điều khoản từng mục của hợp đồng mà cả hai bên đã ký trước đó.
 • Giấy đề nghị cần mô tả rõ số tiền mà đối tác cần thanh toán cho doanh nghiệp, bằng cả số và chữ để đảm bảo sự chính xác và tránh tình trạng chỉnh sửa. Việc này là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình thanh toán công nợ.

Như vậy, khi viết văn bản đề nghị thanh toán công nợ, các công ty hoặc cá nhân cần chú ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trên, nhằm mang lại hiệu quả giao dịch giữa các bên.

mau-de-nghi-thanh-toan-cong-no

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174  

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác và chi tiết đến từ Luật Thiên Mã về mẫu đề nghị thanh toán công nợ, từ khái niệm cơ bản đến ý nghĩa của văn bản đề nghị thanh toán công nợ, đặc biệt mang đến cho bạn đọc thông tin về thời điểm cần xác nhận công nợ cùng giá trị pháp lý của biên bản này và cung cấp mẫu văn bản đề nghị thanh toán công nợ một cách chi tiết, rõ ràng.

Khi nghiên cứu và tìm hiểu thông tin nếu gặp phải khó khăn cần giải đáp về việc, bạn đọc có thể gọi ngay đến số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và mau chóng nhất.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp những thông tin pháp lý vô cùng bổ ích theo các quy định mới nhất nhằm giúp cho quý bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết và giải đáp rõ ràng về mẫu đề nghị thanh toán công nợ. Trong đời sống, nếu bạn cần sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý toàn diện về các dịch vụ tư vấn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình, chính xác nhất !

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7