action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

DOANH NGHIỆP NÊN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY CHI NHÁNH

DOANH NGHIỆP NÊN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY CHI NHÁNH

Bạn đang phân vân nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh? Hồ sơ để thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp gồm những gì? Thủ tục để thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh được Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản khác quy định cụ thể như thế nào? Hãy để chúng tôi tư vấn và giải đáp cho bạn những thắc mắc trên và tư vấn cho bạn những lưu ý về thủ tục thuế sau khi thành lập đối với văn phòng đại diện và chi nhánh của công ty.

  1. Doanh nghiệp nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh?

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp phân vân nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh và hình thức pháp lý của hai loại hình này có khác biệt gì. Theo quy định của pháp luật, văn phòng đại diện và chi nhánh đều là những đơn vị phụ thuộc và do công ty thành lập, tuy nhiên có chức năng pháp lý khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh cho phù hợp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc đối với công ty, đại diện cho quyền, lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ cho quyền, lợi ích đó. Văn phòng đại diện không có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ có chức năng của văn phòng liên lạc, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, tìm hiểu và cung cấp thông tin cho đối tác của doanh nghiệp

Chi nhánh do công ty lập ra, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh như với công ty (bao gồm cả hạch toán độc lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng như công ty). Tuy nhiên, chi nhánh chỉ thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác theo ngành nghề đã đăng ký. Những ngành nghề phải được công ty đăng ký từ trước đó.

  1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh cần những gì?

Phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh có điểm khác biệt về hồ sơ thủ tục. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh thì hồ sơ thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh gồm:

Đối với công ty cổ phần: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; Bản sao biên bản họp hội đồng quản trị và Quyết định  thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh; Bản sao quyết định bổ nhiệm và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện

Đối với công ty trách nhiệm hữu một thành viên, doanh nghiệp cần có: Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; Quyết định của chủ sở hữu thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh; Bản sao quyết định bổ nhiệm và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm: Thông báo thành lập; Bản sao biên bản họp hội đồng thành viên và quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; Bản sao quyết định bổ nhiệm và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện.

Đối với công ty hợp danh, để thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh cần có những giấy tờ sau: Thông báo thành lập; Bản sao biên bản họp của thành viên hợp danh và quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; Bản sao quyết định bổ nhiệm và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện.

  1. Thủ tục thành lập thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh theo quy định

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh được quy định chi tiết trong Luật doanh nghiệp và các văn bản khác hướng dẫn thi hành. Sau khi quyết định nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Nếu hồ sơ có thiếu sót, Sở sẽ ra thông báo sau 03 ngày làm việc để yêu cầu doanh nghiệp thay đổi, chỉnh sửa hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ ra thông báo hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về việc thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh cho doanh nghiệp.

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục sau thành lập đối với đơn vị phụ thuộc. Cụ thể, doanh nghiệp liên hệ chi cục thuế nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để khai thuế và nộp thuế môn bài. Chi nhánh có cả chức năng sản xuất, kinh doanh nên có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng độc lập với doanh nghiệp. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo báo tình hình sử dụng hóa đơn.

Như vậy, doanh nghiệp nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của mình. Sau khi tiến hành xong thủ tục thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh tại Sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ cần làm thủ tục kê khai và nộp thuế môn bài muộn nhất là ngày cuối cùng của doanh nghiệp. Nếu bạn có thắc mắc hoặc vướng mắc về thủ tục trước và sau thành lập, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7