Giấy phép tư vấn du học

Luật Thiên Mã cung cấp dịch vụ cấp giấy phép tư vấn du học nhanh gọn, uy tín với chi phí thấp nhất. Tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục từ A-Z

Xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học như thế nào?

Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh tư vấn du học bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh tư vấn du học tại cơ quan có thẩm quyền. Chính vì vậy, việc cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh về vấn đề này là rất cần thiết. Trong bài viết dưới đây, Luật Thiên Mã xin cung cấp tới các bạn quy định mới nhất của pháp luật về nội dung này.

Xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học khi thành lập tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học mới như thế nào?

Theo quy định của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp.

Đơn vị sự nghiệp được thực hiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Các tổ chức giáo dục nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Việc xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể được thực hiện khi tổ chức, doanh nghiệp được thành lập mới hoặc tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh các ngành nghề khác mà có nhu cầu bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh này. Các thủ tục cần thực hiện trong hai trường hợp trên có những điểm khác biệt nhất định.

Pháp luật hiện hành đã lược bỏ một số điều kiện về việc thành lập tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các đơn vị, tổ chức khi hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Do vậy, chỉ cần đáp ứng điều kiện về đội ngũ nhân viên tư vấn (trình độ giáo dục, khả năng sử dụng ngoại ngữ, điều kiện về bồi dưỡng nghiệp vụ) và có nhu cầu hoạt động kinh doanh thì các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học.

Hồ sơ đăng ký gồm:

Đơn đề nghị được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trong nội dung đơn phải thể hiện rõ mục tiêu, các nội dung hoạt động; chứng minh khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học; đưa ra kế hoạch về biện pháp thực hiện; phương án giải quyết rủi ro đối với các đối tượng được tư vấn du học.

Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với từng chủ thể nhất định (kèm bản gốc để đối chiếu).

Danh sách nhân viên tư vấn du học với các nội dung: Tên đầy đủ, giới tính, ngày tháng năm sinh, trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, vị trí công việc, bản sao của các giấy tờ: văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, chứng chỉ ngoại ngữ (có kèm theo bản chính để đối chiếu).

Chủ thể kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nộp hồ sơ tới Sở giáo dục và Đào tạo nơi tiến hành hoạt động tư vấn du học. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét tính hợp lệ và thẩm tra tính xác thực của các giấy tờ trong hồ sơ.

Nếu hồ sơ đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đơn vị kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải thông báo cho đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh bằng văn bản và nói rõ lý do.

Xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học khi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp, tổ chức giáo dục nước ngoài đang hoạt động (đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư) thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học đồng thời với thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp chưa đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học).

Các đơn vị sự nghiệp được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không phải đăng ký doanh nghiệp, nên không cần thay đổi đăng ký doanh nghiệp, mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Về thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, khi muốn được tiến hành hoạt động này phải thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, việc thông báo phải được thực hiện trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thực hiện kinh doanh dịch vụ này.

Hồ sơ thông báo gồm các giấy tờ:

Tên và mã số doanh nghiệp, mã số thuế (đối với các trường hợp chưa được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế thì ghi số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Ngành, nghề bổ sung (kinh doanh dịch vụ tư vấn du học)

Họ tên đầy đủ, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nếu có thiếu sót. Trong thời gian 03 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung Thông báo.

Về thay đổi đăng ký đầu tư

Tổ chức giáo dục nước ngoài chưa đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, khi muốn được kinh doanh dịch vụ này thì phải thông báo điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với Sở Kế Hoạch và Đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, trước hết, tổ chức giáo dục nước ngoài phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ và trình tự thực hiện tương tự như thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp. Kết quả thực hiện là tổ chức giáo dục được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau đó, thực hiện điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư.

Quyết định về điều chỉnh dự án đầu tư.

Các tài liệu liên quan đến nội dung thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp cho tổ chức giáo dục giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung dự án trong giấy chứng nhận đầu tư trước đó trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Về xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học

Sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh tư vấn du học theo trình tự thủ tục và hồ sơ tương tự với các tổ chức được thành lập mới đã trình bày ở phần 1.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ của Luật Thiên Mã:

  • Chi phí dịch vụ hợp lý và trọn gói nhất;
  • Đến tận nơi tư vấn khách hàng và ký kết hồ sơ, giấy tờ;
  • Khách hàng không phải lên Cơ quan nhà nước để làm việc;
  • Cam kết đảm bảo thời gian thực hiện công việc;
  • Luật Thiên Mã có thể đảm nhận công việc thành lập hồ sơ nhanh;
  • Tư vấn nhiệt tình, trung thực đảm bảo tính pháp lý trước và sau khi tạm ngừng đăng ký kinh doanh;
  • Ưu đãi giảm 10% chi phí dịch vụ cho những lần thực hiện dịch vụ doanh nghiệp tiếp theo…

Trên đây là tư vấn của Luật Thiên Mã về trình tự, thủ tục và hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học. Hy vọng có thể giúp các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực này nắm bắt được các vấn đề cơ bản để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép một cách thuận lợi. Trong trường hợp còn vấn đề pháp lý vướng mắc, vui lòng liên hệ với Luật Thiên Mã qua hotline 0977 523 155 hoặc số máy nội bộ 0243 200 1525 để được hỗ trợ và tư vấn giải quyết yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả.

Chuyên Viên Pháp Lý, Biên Tập Viên: Nguyễn Thị Vân Anh

Chào quý Doanh Nghiệp. Tôi là Vân Anh, Chuyên Viên Pháp Lý các vấn đề về giấy phép. Được đồng hành cùng bạn là niềm vinh dự lớn của tôi, rất mong được sự đóng góp ý kiến từ bạn. Chúc quý doanh nghiệp luôn khỏe mạnh và thành công.

Đăng Ký Nhận Báo Giá

Cảm ơn bạn! Chúng tôi sẽ liên lạc cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Để lại số điện thoại của quý khách
Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn cụ thể

Nhân viên sẽ liên hệ lại cho bạn sớm nhất!

Cám ơn bạn.
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau

Yêu cầu gọi lại

Zalo

Liên hệ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN:  0977 523 155 ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ