action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm – Tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội ngày nay đã được phổ cập rộng khắp cả các tỉnh thành trong cả nước. Toàn bộ người lao động tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã được phổ biến về các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, tuy nhiên còn nhiều lao động vẫn còn gặp khó khăn khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến BHXH.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin người lao động cần biết về luật bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để được chuyên viên giải đáp kịp thời và miễn phí.

bao-hiem-xa-hoi-thi-xa-nga-nam

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

>> Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần nhanh chóng, goi ngay 1900.6174 

– Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Thị xã Ngã Năm: 45 Nguyễn Trãi, thị trấn Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

– Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm trên Google Maps:

 

– Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội Tỉnh Sóc Trăng

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội sóc trăng – Tư vấn miễn phí luật 1900.6174

Số điện thoại liên hệ bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

>> Chuyên viên hướng dẫn cách ủy quyền hưởng lương hưu nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174 

– Số Điện thoại: 0299 3869 941

– Email BHXH thị xã Ngã Năm: thixanganam@soctrang.vss.gov.vn

Khi gặp bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại thị xã Ngã Năm hãy gọi trực tiếp lên cơ quan BHXH để được giải quyết vấn đề gặp phải, hoặc bạn có thể gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174 chuyê viên hỗ trợ giải đáp nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện mỹ xuyên – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

>> Thủ tục hưởng chế độ tử tuất được thực hiện như thế nào? Gọi ngay 1900.6174 

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã Ngã Năm:

– Buổi sáng làm việc từ: 8 giờ đến 12 giờ

– Buổi chiều làm việc từ: 14 giờ đến 17 giờ

– Cơ quan trên làm việc từ: sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Nếu người dân có việc cần lên trực tiếp tại cơ quan cần sắp xết thời gian đến vào khung giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 để được gaiir quyết, ngoài ra nếu bạn cần tư vấn nhanh chóng hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174 chuyên viên tư vấn miễn phí 24/7 nên bạn có thể chủ động về thời gian .

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội thành phố sóc trăng – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

>> Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu VssID khi bị mất nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174 

Căn cứ Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2019, vị trí chức năng của Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm được quy định như sau:

1. Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

4. Không tổ chức đơn vị Bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã tại các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn (có phụ lục kèm theo); việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính trên do Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thực hiện.

Nắm được vị trí, chức năng góp phần giúp người dân hiểu đúng các nghĩa vụ của bảo hiểm xã hội tại thị xã Ngã Năm. Nếu bạn đang khó khăn khi thực hiện hồ sơ, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hãy kết nối với chuyên viên chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được hướng dẫn miễn phí!

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-thi-xa-nga-nam
Cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

>> Hướng dẫn điều chỉnh thông tin BHXH miễn phí, gọi ngay hotline 1900.6174 

Căn cứ Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội 2019, Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thị xã được quy định như sau:

“Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
8. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

12. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

14. Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đề ra nhiệm vụ, quyền hạn nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi người dân tại thị xã Ngã Năm tốt nhất và dễ dàng trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu bạn đang có thắc mắc liên quan đến điều kiện, hồ sơ thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900.6174 chuyên viên hỗ trợ hướng dẫn thủ tục nhanh chóng!

Nội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

>> Tư vấn chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh mổ NHANH CHÓNG, gọi ngay 1900.6174 

– Các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

+ Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

+ Mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi đối với những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện.

+ Quyền lợi của người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội;

+ Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động;

– Các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội một lần;

+ Điều kiện rút bảo hiểm xã hội 1 lần

+ Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

+ Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

+ Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần…

– Các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

+ Điều kiện rút bảo hiểm thất nghiệp

+ Thủ tục rút bảo hiểm thất nghiệp

+ Hồ sơ rút bảo hiểm thất nghiệp

+ Mức hưởng, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

+ Khai báo tình trạng việc làm hàng tháng…

– Các quy định của pháp luật về chế độ thai sản;

+ Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với phụ nữ mang thai.

+ Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

+ Trình tự giải quyết hưởng chế độ thai sản

+ Thời gian hưởng chế độ thai sản

+ Mức hưởng chế độ thai sản cho từng trường hợp cụ thể…

+ Chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con (giống như chế độ thai sản của phụ nữ mang thai);

– Các quy định của pháp luật về quyền lợi hưởng chế độ ốm đau;

+ Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

+ Thời gian nghỉ, thủ tục hưởng và mức hưởng

+ Chế độ khi con ốm đau: thời gian nghỉ, thủ tục hưởng và mức hưởng

+ Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau…

– Quy trình, thủ tục hành chính về báo tăng, báo giảm lao động;

+ Tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm điện tử (phần mềm kê khai bảo hiểm);

+ Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;

+ Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế

+ Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế

+ Các quyền lợi bảo hiểm y tế đối với từng đối tượng

+ Khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến như thế nào

+ Mức hưởng khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến,

+ Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do sai thông tin, do hỏng, thất lạc.

bao-hiem-xa-hoi-thi-xa-nga-nam

Cách thức liên hệ với bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

>> Hướng dẫn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu CHI TIẾT, liên hệ ngay 1900.6174 

Tư vấn qua số điện thoại:
Để nhận được tư vấn về bảo hiểm xã hội, quý khách có thể tuân thủ theo các bước sau đây:
Bước 1: Quý khách sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và gọi đến số điện thoại:  0299 3869 941
Bước 2: Sau khi kết nối với số điện thoại  0299 3869 941  quý khách sẽ nghe thấy lời chào từ Tổng đài và hãy tuân thủ theo hướng dẫn được cung cấp trong lời chào.
Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển tiếp trực tiếp tới tư vấn viên và có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Bước 4: Tư vấn viên của công ty sẽ hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan của quý khách.
Bước 5: Sau khi hoàn tất nội dung tư vấn, quý khách nên ghi nhớ số Tổng đài và lưu vào danh bạ điện thoại để tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu cần).
Tư vấn trực tiếp qua bộ phận một  cửa theo địa chỉ:  45 Nguyễn Trãi, thị trấn Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Các vướng mắc thường gặp khi liên hệ tổng đài luật bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm

>> Chuyên viên giải đáp điều kiện, đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần, gọi ngay 1900.6174 

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Câu trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. Để trả lời thắc mắc của bạn về vấn tính bảo hiểm xã hội 1 lần, chúng tôi xin lý giải như sau:

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH số tiền bảo hiểm xã hội lần 1 được tính theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014).

Trong đó:

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 – 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 – 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi.

–  Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mbqtl = (Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động áp dụng từ 1-1-2022 đến hết 31-12-2022.

Điều kiện để người lao động được làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí là gì?

>> Hướng dẫn cách tính mức hưởng chế độ hưu trí, gọi ngay 1900.6174 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. Để trả lời thắc mắc của bạn về điều kiện để người lao động được làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chúng tôi xin lý giải như sau:

Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động:

Tuổi Điều kiện khác
Nam Nữ
Đủ 60 tuổi 06 tháng Đủ 55 tuổi 08 tháng Không có
Đủ 55 tuổi 06 tháng Đủ 50 tuổi 08 tháng – Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành.

– Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021.

Đủ 50 tuổi 06 tháng Đủ 45 tuổi 08 tháng Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
Không quy định độ tuổi Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định:

Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động:

Tuổi Điều kiện khác
Nam Nữ
Đủ 55 tuổi 06 tháng Đủ 50 tuổi 08 tháng Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
Đủ 50 tuổi 06 tháng Đủ 45 tuổi 08 tháng Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Không quy định độ tuổi – Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

Tuổi Số năm đóng BHXH Điều kiện khác
55 tuổi 08 tháng 15 – 20 năm Không có

Trên đây là tư vấn của Luật thiên mã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Năm để có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một các trọn vẹn nhất. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào cần được chúng tôi giải đáp, hãy nhấc máy và gọi đến hotline 1900.6174 của Luật Thiên Mã để được nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ.

(*) Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7