action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Khi tham gia bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, người dân thường gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm. Để giúp người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc được giải quyết các vướng mắc một cách nhanh chóng, chúng tôi xin cung cấp những thông tin chi tiết về cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tại Mỏ Cày Bắc. Mọi thắc mắc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được chuyên viên tư vấn miễn phí!

bao-hiem-xa-hoi-huyen-mo-cay-bac

Thông tin về địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

 

>> Hướng dẫn miễn phí cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID, gọi ngay 1900.6174

Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre ở: ĐT882, Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. 

– Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre

Số điện thoại Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

 

>> Hồ sơ chốt sổ BHXH huyện Mỏ Cày Bắc gồm những giấy tờ gì? Liên hệ ngay 1900.6174

– Điện thoại: 84 275 3669 788

 

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-huyen-mo-cay-bac

 

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc

 

>> Tư vấn thủ tục gia hạn thẻ BHYT nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre. Theo Điều 5 Quyết định 969/QĐ-BHXH, bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc có vị trí và chức năng như sau:

Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện Mỏ Cày Bắc, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc.

Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. 

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc

 

>> Được chuyển đổi mã quyền lợi hưu trí sang cựu chiến binh không? Liên hệ ngay 1900.6174

Căn cứ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện tại Điều 6 Quyết định 969/QĐ–BHXH, bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Xây dựng kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm để trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội; tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt

– Thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre.

– Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị về việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở, trung tâm bảo hiểm y tế theo quy định

– Thực hiện kế hoạch, chương trình cải cách hành chính theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre. Đồng thời, tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO đối với hoạt động của bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc.

– Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật

– Quản lý và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

– Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

– Chủ trì và phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

– Có quyền yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự để Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về việc đóng, thủ tục thực hiện, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

– Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về lao động để cập nhật thông tin tình hình sử dụng lao động trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thuế để cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân theo định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính mức thuế cần nộp của doanh nghiệp, tổ chức.

– Quản lý người lao động, viên chức của Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc

– Ứng dụng, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin, tham gia các nghiên cứu khoa học; thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre giao.

 

Noội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày 

>> Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được trả sổ bảo hiểm xã hội không? Liên hệ ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày tư vấn, hỗ trợ các vấn đề sau đây: 

– Bảo hiểm xã hội: Báo tăng, báo giảm lao động, chốt sổ bảo hiểm, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tử tuất…

– Bảo hiểm thất nghiệp: thủ tục, hồ sơ, điều kiện, mức hưởng, nơi hưởng bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động…

– Bảo hiểm y tế: Mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

– Chế độ hưu trí: Chế độ nghỉ hưu, chế độ nghỉ hưu sớm, chế độ tai nạn lao động, chế độ mất sức…

– Xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Xử phạt hành chính, lãi suất chậm đóng chậm nộp BHXH, trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi vi phạm về bảo hiểm xã hội…

– Các vấn đề pháp lý khác về bảo hiểm xã hội.

 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-mo-cay-bac

 

Cách thức liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày

 

>> Chuyên viên hỗ trợ gộp sổ BHXH khi có 2 sổ BHXH, gọi ngay 1900.6174

Khi gặp khó khăn vướng mắc cần được hỗ trợ, người dân có thể liên hệ vơi cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày hai cách sau đây:
Cách 1: Liên hệ theo số điện thoại sau: 84 0275 3669 788

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài 84 0275 3669 788 (khi gọi đến Tổng đài tư vấn, khách hàng không cần sử dụng mã vùng điện thoại)

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn 84 0275 3669 788 khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Cách 2: Liên hệ trực tiếp tới bộ phận 1 cửa tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày hai theo địa chỉ sau: SĐT882, Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Mất quyết định nghỉ việc có rút được BHXH không?

 

>> Chuyên viên tư vấn miễn phí về điều kiện rút BHXH, gọi ngay 1900.6174

Những giấy tờ rút bảo hiểm xã hội như sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ:

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

– Trích sao hồ sơ bệnh án nếu mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, …

Theo quy định của pháp luật hiện hành khi tiến hành thủ tục rút bảo hiểm xã hội không cần phải có giấy quyết định nghỉ việc. Nếu bạn gặp khó khăn khi rút sổ BHXH, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được chuyên viên giải đáp nhanh chóng!

 

Nộp những giấy tờ gì để hưởng thai sản?

 

>> Chuyên viên hỗ trợ soạn thảo hồ sơ để hưởng thai sản, gọi ngay 1900.6174

Theo điều 101 Luật BHXH năm 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, NLĐ thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Danh sách NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.”

Bài viết trên là những thông tin liên hệ của Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre mà Luật Thiên Mã cung cấp cho bạn. Nếu bạn có vướng mắc về BHXH, vui lòng liên hệ tới đường dây nóng 1900.6174 của Luật Thiên Mã để được đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn nhanh chóng!

Lưu ý:

Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068
Luật Thiên Mã chỉ có 02 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!