action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Tìm hiểu quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng từ A – Z

Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng như thế nào? Đây là câu hỏi nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Vậy thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng là bao lâu? Dựa trên nguyên tắc gì? Cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

>>> Hồ sơ dự thầu qua mạng có những tiêu chuẩn gì? Gọi ngay 1900.633.705

quy-dinh-ve-thoi-gian-trong-dau-thau-qua-mang

Chi tiết quy định về thời gian đấu thầu qua mạng

Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng được căn cứ trên tính chất từng gói thầu. Theo đó, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu hệ thống mạng (E-HSDT) được quy định như sau:

 1. Thời gian tối đa là 45 ngày, bắt đầu từ ngày mở thầu cho tới ngày bên mời thầu trình lên chủ đầu tư phê duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu.
 2. Thời gian này không bao gồm khoảng thời gian cho việc thẩm định, phê duyệt cũng như thời gian thẩm định kết quả những bộ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với các gói thầu theo cách thức 2 túi hồ sơ cho một giai đoạn.
 3. Tối đa 25 ngày, tính từ ngày mở thầu cho tới khi bên mời thầu trình phía chủ đầu tư phê duyệt kết quả chọn nhà thầu với gói thầu thuộc quy mô nhỏ.
 4. Trong một số trường hợp cần thiết, thời gian đánh giá E-HSDt có thể kéo dài. Tuy nhiên, thời gian này không được quá 20 ngày. Bên cạnh đó, phải đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án.

06 dấu mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng 

Trong quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng, các mốc thời gian quan trọng được xác định dựa trên quy định của Luật đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. 

Dưới đây là các mốc thời gian cụ thể mà các bên liên quan cần tuân thủ:

Thời gian 02 ngày làm việc:

02 ngày làm việc là thời gian tối thiểu để bên mời đấu thầu đăng tải văn bản làm rõ hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời sơ tuyển trên hệ thống.

Thời gian 03 ngày làm việc:

Thời gian 03 ngày làm việc được chia thành các phần:

 • 03 ngày để bên mời thầu sửa đổi hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu trước ngày đóng thầu (đối với đấu thầu trong nước).
 • 03 ngày để chủ thể là nhà thầu có thể gửi yêu cầu làm rõ E-HSMT.

Lưu ý: Các trường hợp cụ thể không áp dụng cho gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

Thời gian 05 ngày làm việc:

Thời gian 05 ngày làm việc chia thành các phần:

 • 05 ngày để bên mời thầu sửa đổi hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu trước ngày đóng thầu (đối với đấu thầu quốc tế).
 • 05 ngày là thời gian tối thiểu phát hành E-HSMT đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

Thời gian 07 ngày làm việc:

Thời gian 07 ngày làm việc được phân chia cho nhiều hoạt động quan trọng:

 • 07 ngày để bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn và kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • 07 ngày để chủ đầu tư đăng tải danh mục dự án sử dụng đất và thông tin dự án đầu tư PPP.
 • 07 ngày để đối với dự án xã hội hóa áp dụng Luật đấu thầu, kể từ ngày dự án được phê duyệt.

Thời gian 10 ngày làm việc:

Thời gian 10 ngày làm việc là thời gian tối thiểu phát hành E-HSMT đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Thời gian 20 ngày làm việc:

Thời gian 20 ngày làm việc là thời gian tối thiểu phát hành E-HSMT đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng áp dụng phương thức 2 túi hồ sơ.

Các mốc thời gian này giúp đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng theo quy định của Luật đấu thầu. 

>>> Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng là gì?

Bên cạnh quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng thì đơn vị đánh giá hồ sơ cần đảm bảo được những nguyên tắc sau:

 • Đánh giá hồ sơ dự thầu dựa trên căn cứ tiêu chuẩn và những yêu cầu khác với hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào hồ sơ đã nộp hoặc những tài liệu giải thích để đảm bảo có thể làm rõ hồ sơ dự thầu, bảo đảm chọn được nhà thầu toàn diện, có khả năng, kinh nghiệm và đưa ra được những giải pháp tốt nhất trong việc thực hiện gói thầu.
 • Đánh giá hồ sơ dự thầu dựa trên bản chụp, nhà thầu chịu trách nhiệm vệ sự chân thực và thống nhất giữa bản chính và bản gửi. Trường hợp 2 bản này không có sự đồng nhất nhưng thứ tự xếp hạng nhà thầu vẫn có thể đảm bảo được thì sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên căn cứ cũng như số liệu của bản gốc.
 • Đối với trường hợp sau khi xem xét bản kỹ bản chính và bản gửi, nếu không có sự thống nhất dẫn tới việc đánh giá bản gốc có sự sai khác, không giống bản chụp khiến thứ tự xếp hạng trước đó bị thay đổi thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu này sẽ bị loại.

>>> Hướng dẫn làm hồ sơ dự thầu qua mạng. Liên hệ ngay 1900.6174

Các bước đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng 

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là quá trình cực kỳ quan trọng và chi tiết, bao gồm các khía cạnh như: bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), và tư cách hợp lệ của nhà thầu. 

Hệ thống tự động đánh giá trên webform, nhưng trong trường hợp phát hiện không chính xác, tổ chuyên gia có thẩm quyền đánh giá lại và ghi nhận ý kiến tại cột “nhận xét của chuyên gia”. Trong trường hợp đánh giá “không đạt”, nhà thầu sẽ bị loại, và các đánh giá không đạt từ hệ thống không thể được sửa đổi.

Đối với đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, một loạt các yếu tố quan trọng được xem xét, bao gồm lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, và nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp). 

Các cam kết cung cấp tín dụng và thông tin trên webform đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá này. Những điều này được thực hiện để đảm bảo rằng nhà thầu có đủ khả năng và kinh nghiệm để thực hiện dự án một cách hiệu quả.

Đánh giá về kỹ thuật đòi hỏi sự chấm điểm chi tiết theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu. Các yếu tố như hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, và thiết bị thi công chủ yếu được chấm điểm bởi tổ chuyên gia.

Trong quá trình đánh giá giá, các nội dung như xác định giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa và giảm giá trị, xác định danh mục hàng hóa ưu đãi, và xác định giá trị đối với hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đều được xem xét cẩn thận.

 Lưu ý rằng danh sách xếp hạng nhà thầu không yêu cầu thẩm định trước khi phê duyệt, nhưng đòi hỏi sự thống nhất giữa bản scan và bản giấy của báo cáo đánh giá từ tổ chuyên gia.

Tất cả các bước này được thực hiện để đảm bảo quá trình đánh giá được tiến hành một cách công bằng, minh bạch, và chặt chẽ, giúp chọn lựa nhà thầu phù hợp và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của dự án.

Đâu là nội dung lựa chọn áp dụng đấu thầu qua mạng?

Căn cứ vào Điều 50 của Luật Đấu Thầu năm 2023 quy định về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng với những gói thầu sau: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình sau đây:

 • Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo quy định của Chính phủ;
 • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Các nội dung lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng bao gồm: 

 •  Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 • Lập, nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
 • Mở thầu;
 • Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
 • Thỏa thuận liên danh, bảo lãnh dự thầu điện tử, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử;
 • Làm rõ các nội dung trong đấu thầu;
 • Gửi và nhận đơn kiến nghị;
 • Hợp đồng điện tử;
 • Thanh toán điện tử.

>>> Đối tượng áp dụng đấu thầu qua mạng là ai? Gọi ngay: 1900.6174

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu qua mạng như thế nào? 

Theo quy định Điều 33 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về trình, thẩm định, và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu qua mạng, quy trình này đặt ra một số bước cụ thể và yêu cầu chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quá trình chọn nhà thầu. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình này:

Lập Tờ Trình:

Bên mời thầu có trách nhiệm lập tờ trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 4, đi kèm với Thông tư. Tờ trình này phải được chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ thông tin.

Báo Cáo Đánh Giá E-HSDT:

Khi lập tờ trình, bên mời thầu cũng phải kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT, trong đó mô tả chi tiết về đánh giá về năng lực và kỹ thuật của các nhà thầu tham gia đấu thầu.

quy-dinh-ve-thoi-gian-trong-dau-thau-qua-mang

Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu:

Chủ đầu tư sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dựa trên cơ sở tờ trình và báo cáo đánh giá E-HSDT. Quá trình này đòi hỏi sự xác nhận và chấp thuận từ phía chủ đầu tư để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của quyết định lựa chọn.

Báo Cáo Thẩm Định Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu:

Bên mời thầu cũng cần bổ sung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều này bao gồm một cái nhìn tổng quan về quy trình thẩm định và nhận xét từ tổ chuyên gia, đảm bảo rằng quyết định lựa chọn được xác nhận không chỉ từ bên mời thầu mà còn từ một quan điểm độc lập.

Qua đó, quy trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quyết định mà còn đảm bảo sự chất lượng và chính xác của thông tin đánh giá từ E-HSDT. Điều này là quan trọng để đảm bảo quá trình đấu thầu qua mạng được thực hiện theo quy định và đáp ứng đúng mục tiêu của dự án.

Gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu như thế nào?

 Theo Luật Đấu thầu 2023, Điều 23 quy định rất cụ thể về trường hợp chỉ định thầu, tạo nền tảng pháp lý cho quá trình lựa chọn nhà thầu trong các tình huống đặc biệt và cấp bách. Các quy định đó, bao gồm:

 1. Các Trường Hợp Chỉ Định Thầu:
 • a) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;
 • b) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;
 • c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định khác liên quan trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường;
 • d) Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước;
 • đ) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó hoặc từ hãng sản xuất, đại lý của hãng sản xuất do cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền với các trang thiết bị, máy móc, phần mềm, dịch vụ sẵn có hoặc do các điều kiện bảo hành của nhà thầu, hãng sản xuất mà không thể mua được từ nhà thầu khác, hãng sản xuất khác;
 • e) Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, mua bản quyền sở hữu trí tuệ, mua bản quyền chương trình phát sóng; gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay;
 • g) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của phương án kiến trúc trúng tuyển khi tác giả đó có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng; gói thầu thi công xây dựng, phục chế tượng đài, phù điều, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng được chỉ định cho tác giả của ý tưởng hoặc đồ án quy hoạch xây dựng đã trúng tuyển thông qua thi tuyển;
 • h) Gói thầu tư vấn, thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu tư vấn, rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công;
 • i) Gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu thực hiện được trên thị trường do yêu cầu về giải pháp công nghệ;
 • k) Gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo nghị quyết của quốc hội khi quyết định chủ trương đầu tư dự án;
 • l) Gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ; gói thầu thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung trong trường hợp chỉ có duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng; gói thầu nhập khẩu vũ khí thể thao phục vụ các câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao tập luyện, thi đấu hằng năm;
 • m) Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.
 1. Điều Kiện Áp Dụng Chỉ Định Thầu:
 • Đối với các gói thầu được quy định tại mục a, b, c bên trên thì được chỉ định thầu theo quy trình rút gọn cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm các bước sau: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.
 • Đối với các gói thầu quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i, k, l và m như trên thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau+ Có quyết định đầu tư dược phê duyệt đối với dự án, trừ gói thầu tư vấn phục vụ công tác chuẩn bị dự án;

  + Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

  + Đã được bố trí vốn để thực hiện gói thầu;

  + Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay

Việc chỉ định thầu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

 1. Khuyến Khích Áp Dụng Hình Thức Lựa Chọn Nhà Thầu Khác:

Trong trường hợp đáp ứng điều kiện chỉ định thầu, tuy nhiên, vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác như quy định tại các Điều 21, 22, 24 và 25 của Luật Đấu thầu 2023.

Như vậy, điều 23 của Luật Đấu thầu 2023 cung cấp các hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về việc chỉ định thầu, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình chọn nhà thầu đấu thầu.

quy-dinh-ve-thoi-gian-trong-dau-thau-qua-mang

Trên đây là những tư vấn pháp luật của Luật Thiên Mã về quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng với những nguyên tắc, đối tượng tổng quan nhất. Ngoài ra, hotline 1900.6174 của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/24 để tiếp nhận mọi thắc mắc của khách hàng và giải đáp nhanh chóng về những lĩnh vực pháp lý một cách chính xác nhất.

Bạn đang xem bài viếttìm hiểu quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng từ A – Z tại chuyên mục Luật đấu thầu

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7