action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Hướng dẫn viết hợp đồng vốn góp

Hướng dẫn viết hợp đồng vốn góp

Hợp đồng góp vốn phát sinh từ chính các nhu cầu làm ăn, hùn hạp vốn. Lời thì đôi khi tranh chấp chia lợi nhuận. Lỗ thì lại tranh chấp về ai chịu trách nhiệm vì thế một bản hợp đồng rõ ràng và đúng luật là cần thiết.

Hợp đồng góp vốn là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức để cùng góp tiền, tài sản khác để cùng nhau thực hiện một hoạt động kinh doanh.

Hợp đồng góp vốn là một thỏa thuận dân sự, nên các bên được quyền tự do đưa ra các cam kết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo ý chí của mình, nhưng không được trái với các nguyên tắc mà pháp luật đã quy định, không được trái quy định của pháp luật.

Mục đích của góp vốn cũng rất đa dạng: góp vốn để mua bán, góp vốn thành lập công ty, góp vốn đầu tư…Đặc biệt trong kinh doanh, góp vốn là hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của nhiều doanh nghiệp.

Hình thức hợp đồng góp vốn: Hiện nay, pháp luật chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về hình thức của hợp đồng góp vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng góp vốn nên được lập thành văn bản để phòng ngừa những rủi ro các bên vi phạm thỏa thuận.

Nội dung của hợp đồng góp vốn:

 • Thông tin của các bên: bên góp vốn và bên nhận góp vốn
 • Tài sản góp vốn:
  • Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  • Xác định tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của ai.
 • Giá trị tài sản góp vốn:
  • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trong những trường hợp góp tài sản vào vốn điều lệ của doanh nghiệp, những loại tài sản không phải là Việt Nam Đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc vàng thì phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định chuyên nghiệp định giá và thể hiện bằng Việt Nam Đồng;
  • Trong các trường hợp góp vốn khác, việc xác định giá trị của tài sản phải dựa trên sự thống nhất giữa các bên giao kết hợp đồng;
 • Thời hạn góp vốn;
 • Mục đích của việc góp vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Phân chia lợi nhuận và rủi ro (nếu có);

Liên hệ Luật sư: 09363 80888

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7