action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng – Tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tây Ninh, có trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo hiểm xã hội tại thị xã Trảng Bàng. Với vai trò quan trọng của mình, cơ quan này cung cấp cho người dân thông tin chi tiết về các chế độ bảo hiểm, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, và các dịch vụ tư vấn pháp luật về luật  bảo hiểm xã hội. Để đáp ứng nhu cầu tư vấn của người dân, Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng còn cung cấp cho người dân dịch vụ tư vấn miễn phí thông qua tổng đài 1900.6174.

bao-hiem-xa-hoi-thi-xa-trang-bang

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có địa chỉ trung tâm tại đâu?

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần, gọi ngay 1900.6174

– Hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh ngụ tại đặt tại: 3 Lãnh Binh Tòng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

– Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại liên hệ bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

+ Số điện thoại liên hệ trực tiếp: 0276 3880 795

+ Email: trangbang@tayninh.vss.gov.vn

+ Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội ở thị xã Trảng Bàng

Thời gian làm việc của trung tâm bhxh thị xã Trảng Bàng được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

Buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ

Buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ

Lưu ý: Cơ quan chỉ làm việc từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định.

– Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng trên Google Maps:

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội, hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trên đây là thông tin chi tiết về cơ quan BHXH thị xã Trảng Bàng, nếu bạn cần thực hiện thủ tục hành chính tại đây hãy liên hệ với cơ quan theo thông tin trên. Ngoài ra bạn cần hỗ trợ có thể gọi ngay đến hotline 1900.6174chuyên viên tư vấn hỗ trợ giải đáp nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội Tây Ninh – Tổng đài hỗ trợ  tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng có vị trí, chức năng là gì?

>> Chuyên viên hướng dẫn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng trực thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHYT; quản lý thu chi BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật. (Theo Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019)

– Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

BHXH thị xã Trảng Bàng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

– Không tổ chức đơn vị Bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã tại các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn (có phụ lục kèm theo); việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính trên do Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thực hiện.

Việc nắm được vị trí, chức năng giúp người dân hiểu đúng các nghĩa vụ của bảo hiểm xã hội tại thị xã Ngã Năm. Nếu bạn đang khó khăn khi thực hiện hồ sơ, thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần hãy kết nối với chuyên viên chúng tôi qua hotline 1900.6174để được hướng dẫn miễn phí!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu – Tổng đài tư vấn tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

>> Chuyên viên giải đáp, điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp, gọi ngay 1900.6174

Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Theo Quyết định 969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2019

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

+ Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu – Hotline hỗ trợ tư vấn luật 1900.6174

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-thi-xa-trang-bang
Cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bảng

Nội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng

>> Chuyên viên hướng dẫn thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội  thị xã Trảng Bàng có phạm vi tư vấn rộng, bao gồm các nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này cụ thể như sau:

Tư vấn về các quy định của bảo hiểm xã hội:

+ Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất, sai thông tin, …

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

+ Tư vấn đối tượng, điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội

+ Giải đáp những quyền lợi người dân lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội

+ Giải đáp mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

+ Tư vấn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

+ Tư vấn về chế độ nghỉ thai sản đối với lao động

Tư vấn về các quy định của bảo hiểm thất nghiệp:

+ Giải đáp mức đối tượng, điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Giải đáp mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sủ dụng lao động

+ Giải đáp thời hạn, thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Giải đáp những trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Giải đáp thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề, hỗ trợ việc làm

Tư vấn về luật lao động

+ Tư vấn về mức hưởng chế độ bảo hiểm khi ốm đau

+ Tư vấn các quy trình, thủ tục hành chính báo cáo tăng, giảm lao động.

+ Tư vấn quy định về chế độ thai sản cho thai phụ và cho lao động nam có vợ sinh con; tư vấn các quy định pháp luật về quyền hưởng chế độ bảo hiểm khi ốm đau.

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;

+ Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế

+ Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế

+ Các quyền lợi bảo hiểm y tế đối với từng đối tượng

+ Khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến như thế nào

+ Mức hưởng khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến,

+ Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do sai thông tin, do hỏng, thất lạc.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội thành phố Tây Ninh – Hotline tư vấn luật 1900.6174

bao-hiem-xa-hoi-thi-xa-trang-bang

Cách thức liên hệ với bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng

>> Chuyên viên giải đáp nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không, gọi ngay 1900.6174

Tư vấn qua số điện thoại:
Để nhận được tư vấn về bảo hiểm xã hội, quý khách có thể tuân thủ theo các bước sau đây:
Bước 1: Quý khách sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và gọi đến số điện thoại:   0276 3880 795
Bước 2: Sau khi kết nối với số điện thoại   0276 3880 795  quý khách sẽ nghe thấy lời chào từ Tổng đài và hãy tuân thủ theo hướng dẫn được cung cấp trong lời chào.
Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển tiếp trực tiếp tới tư vấn viên và có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Bước 4: Tư vấn viên của công ty sẽ hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan của quý khách.
Bước 5: Sau khi hoàn tất nội dung tư vấn, quý khách nên ghi nhớ số Tổng đài và lưu vào danh bạ điện thoại để tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu cần).
Tư vấn trực tiếp qua bộ phận một  cửa theo địa chỉ:  3 Lãnh Binh Tòng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Một số vấn đề quan trọng thường gặp:

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2023

>> Chuyên viên tư vấn thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội  nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Để chốt sổ BHXH cho người lao động 2023 doanh nghiệp cần thì bạn cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH đó.
Hồ sơ chuẩn bị cần có để báo giảm lao động:

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-LT theo QĐ 595/QĐ-BHXH năm 2017 thay thế QĐ 959)

– Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hơp đơn vị đã nộp trước đó (nếu có)

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/người)

– Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

– Hoàn thiện các hồ sơ trên rồi gửi cho cơ quan BHXH quản lý

Sau khi báo giảm BHXH thành công chúng ta tiến hành làm hồ sơ chốt sổ BHXH như sau:

Bước 2: Chốt sổ BHXH

Khi người lao động nghỉ việc tại công ty thì người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải tiến hành thủ tục chốt sổ cho người lao động tại công ty. Thủ tục để chốt sổ khá đơn giản, hồ sơ chốt sổ bhxh bao gồm:

– Phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu 301, số lượng 2 bản

– Tờ bìa sổ BHXH

– Các tờ rời của sổ ( nếu có, trường hợp người lao động đã tham gia BHXH nhiều lần).

– Đơn đề nghị của người tham gia theo mẫu D01-TS, số lượng 1 bản

Trong quá trình này thì người sử dụng lao động phải thanh toán hết số tiền đóng BHXH cho người lao động, nếu không thì quy trình sẽ dừng lại và BHXH sẽ mặc định người lao động còn tham gia BHXH tại công ty và số tiền đóng BHXH vẫn được BHXH cập nhật bình thường. Khi nào hoàn thành hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tự trừ lại số tiền phải đóng.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Thời gian và thủ tục hưởng chế độ thai sản

>> Chuyên viên tư vấn mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ, gọi ngay 1900.6174

Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Tại điểm b Khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Một trong những điều kiện quan trọng là cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mình sẽ hưởng chế độ.

Vấn đề nộp hồ sơ thai sản khi không có giấy đăng ký kết hôn

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.”

Thứ ba, về quyền lợi khi được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 34; Điều 38 và Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 34: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Thứ tư, về thời hạn nộp hồ sơ để được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Bảo hiểm xã hội thị xã Trảng Bàng là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng và uy tín tại tỉnh Tây Ninh. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và am hiểu về lĩnh vực bảo hiểm, tổng đài miễn phí 1900.6174 của Luật Thiên Mã  đã trở thành một nơi tư vấn đáng tin cậy cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, giúp người dân có được những kiến thức cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Lưu ý:

Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068
Luật Thiên Mã chỉ có 02 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7