action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa – Tư vấn luật 1900.6174

Thông tin về bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên? Đường dây nóng tư vấn hỗ trợ của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa? Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thành phố Tuy Hòa?

Bạn đang muốn tư vấn, hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thành phố Tuy Hòa? Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn vướng mắc cần giải đáp, hãy liên hệ ngay với Luật Thiên Mã qua đường dây nóng 1900.6174 để được kết nối với chuyên viên bảo hiểm xã hội có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và được tư vấn, giải đáp nhanh chóng!

>> Tư vấn hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất, gọi ngay 1900.6174 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-don-duong

Thông tin địa chỉ bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

>> Tư vấn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ hưu trí từ A-Z, liên hệ ngay 1900.6174

Trụ sở bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên tại: 123 Lê Lợi, phường 4, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại liên hệ bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: 0257 3825 827

Email: thanhpho-bhxh@phuyen.vss.gov.vn

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Xuân – Tư vấn luật 1900.6174

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa

>> Tư vấn mức chi trả bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến, gọi ngay 1900.6174 

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

– Buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ

– Buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ

Như vậy bạn có nhu cầu lên trực tiếp cơ quan BHXH thành phố Tuy Hòa, bạn cần đến trong giờ hành chính lưu ý không đến vào ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ tết theo quy định. Ngoài ra bạn cần hỗ trợ trực tiếp mà không cần lên cơ quan BHXH, gọi ngay đến hotline 1900.6174  để được tư vấn miễn phí!

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa

>> Hỗ trợ tra cứu quá trình tham gia BHXH thành phố Tuy Hòa, gọi ngay 1900.6174 

Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Theo Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019)

– Giúp Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật.

– Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân thành phố.

– Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Trên đây là thông tin vị trí, chức năng của cơ quan BHXH thành phố Tuy Hòa, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại đây nếu gặp khó khăn hay vướng mắc hãy liên hệ đến chúng tôi qua hotline 1900 để được chuyên viên tư vấn nhanh chóng!

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-tuy-hoa
Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

>> Giải đáp miễn phí về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, gọi ngay 1900.6174 

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Theo Quyết định 969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2019

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

+ Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
Phạm vi tư vấn của tổng đài bảo hiểm xã hội.

Nội dung trên là thông tin chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan BHXH thành phố Tuy Hòa theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu bạn muốn tìm hiểu về điều kiện, thủ tục, hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174  của Luật Thiên Mã. Đội ngũ chuyên viên có chuyên môn cao bên chúng tôi sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của bạn 24/7!

Dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm xã hội tại Luật Thiên Mã

> Hướng dẫn giảm trùng sổ BHXH cho người lao động có nhiều sổ, gọi ngay 1900.6174 

Tại tổng đài tư vấn luật luật bảo hiểm xã hội của Luật Thiên Mã chúng tôi cung cấp tư vấn, giải đáp cho người tham gia bảo hiểm xã hội các vấn đề sau:

– Tư vấn các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

– Tư vấn về trách nhiệm tham gia bảo hiểm của người lao động.

– Tư vấn quyền lợi của người lao động khi được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

– Tư vấn các quy định chi tiết của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

– Tư vấn quy định về chế độ thai sản cho thai phụ và cho lao động nam có vợ sinh con; tư vấn các quy định pháp luật về quyền hưởng chế độ bảo hiểm khi ốm đau.

– Tư vấn các quy trình, thủ tục hành chính báo cáo tăng, giảm lao động.

– Tư vấn về hồ sơ, thủ tục hưởng quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Ngoài những nội dung chúng tôi nêu trên, chúng tôi con hỗ trợ bạn mọi lĩnh vực pháp lý hiện nay. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực có thể hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chi tiết nhất.

 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-don-duong

Cách thức kết nối tới tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội của Luật Thiên Mã.

>> Hướng dẫn thủ tục làm bảo hiểm xã hội tự nguyện, gọi ngay 1900.6174 

Khi có nhu cầu liên hệ tới tổng đài bảo hiểm xã hội bạn có thể kết nối bằng những phương thức sau đây:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài 1900.6174 

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn, khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo sự hướng dẫn của tổng đài;

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới chuyên viên tư vấn về BHXH và sau đó hãy đặt câu hỏi của bạn hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được chuyên viên của chúng tôi tư vấn chi tiết dựa trên quy định của pháp luật đồng thời hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan của khách hàng;

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có).

Lợi ích khi liên hệ tổng đài BHXH

– Tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể so với các hình thức tư vấn bảo hiểm xã hội khác như: Tư vấn trực tiếp, tư vấn qua email

– Được đội ngũ chuyên viên tư vấn về bảo hiểm xã hội chính xác nhất dựa trên quy định của pháp luật

– Chuyển viên luôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các văn bản cung cấp cho khách hàng khi có nhu cầu.

– Chúng tôi luôn cập nhật nhanh chóng và kịp thời về những vấn đề thay đổi của bảo hiểm xã hội.

Các câu hỏi thường gặp

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày

>> Tư vấn thủ tục nhận BHXH 1 lần trực tuyến miễn phí, liên hệ ngay 1900.6174 

Để được hưởng chế độ ốm đau dài ngày, người lao động cần phải chuẩn bị một số loại giấy tờ được quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

– Bản sao giấy ra viện nếu điều trị nội trú. Trong trường hợp NLĐ tử vong tại nơi điều trị thì thay bằng giấy báo tử. Nếu giấy báo tử không thể hiện được thời gian vào viện thì cần bổ sung giấy tờ do cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, thể hiện thời gian vào viện.

(Nếu NLĐ chuyển tuyến trong quá trình điều trị thì phải bổ sung bản sao giấy chuyển tuyến/chuyển viện)

– Trường hợp NLĐ điều trị ngoại trú, NLĐ cần nộp bản chính giấy nghỉ việc hưởng BHXH.

– Trường hợp NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài thì cần nộp bản sao và bản dịch bằng tiếng Việt giấy khám, chữa bệnh do cơ sở nước ngoài cung cấp.

Sau khi chuẩn bị đầy hủ hồ sơ, thủ tục liên quan thì liên hệ nộp hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động. NSDLĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ của NLĐ lên cơ quan BHXH theo thời hạn quy định:

– NSDLĐ cần lập danh sách đề nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. NSDLĐ sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi đóng bảo hiểm cho NLĐ. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ từ NSDLĐ, sau tối đa 6 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ chi trả khoản tiền trợ cấp cho NLĐ.

Trên đây là giải đáp đối với câu hỏi thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thực hiên thủ tục để bảo vệ quyền lợi của mình tốt nhất. Trong quá trình thực hiện thủ tục nếu bạn gặp khó khăn cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay đến Luật Thiên Mã qua hotline 1900.6174  để chuyên viên hướng dẫn cụ thể.

Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

>> Tư vấn về trường hợp gộp sổ BHXH nhanh chóng, miễn phí, gọi ngay 1900.6174 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 34, luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng”

Ngoài ra tại Điều 38, Điều 39, luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”

Như vậy người lao động nữ khi sinh đôi sẽ được nhận trợ cấp một lần và tiền hưởng chế độ thai sản khi nghỉ sinh theo quy định chúng tôi nêu trên đây. Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục hưởng chế độ thai sản bạn cần hỗ trợ hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174  để kết nối với chuyên viên hỗ trợ miễn phí.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên hệ của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Để được tư vấn và giải đáp về các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hay hỗ trợ giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan, hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Luật Thiên Mã qua tổng đài 1900.6174  . Đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp thắc mắc mọi lúc – mọi nơi – mọi trường hợp.