action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bác Phương – Trong Vụ án Giết Người – Toà án Hà Nội

Bác Phương – Trong Vụ án Giết Người – Toà án Hà Nội

Đánh giá của khách hàng:
Tôi là Phương bố của bị can Phúc trong vụ án giết người bị khởi tố đối với con tôi. Vụ án có quá nhiều oan sai và chạy chọt cửa sau. Tôi đã nhờ luật sư tại Công ty Luật Thiên Mã để bảo vệ và bào chữa cho con tôi cả quá trình giải quyết từ khi con tôi bị bắt. Tôi rất cảm ơn các luật sư đã chiến đấu hết mình, làm sáng tỏ sự thật để bào chữa cho con tôi. Tôi xin cảm ơn các luật sư nhất là Luật sư Hùng giám đốc công ty.

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa tội giết người của Luật Thiên Mã


Một trong các tài liệu của vụ án (để tham khảo)

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7