Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là giấy tờ pháp lý quan trọng ghi nhận thông tin đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, pháp luật về đầu tư của Việt Nam cho phép nhà đầu tư được điều chỉnh lại Giấy chứng nhận khi có nhu cầu. Để biết rõ hơn quy trình, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cá nhân, tổ chức có thể tham khảo bài viết này.

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện đầu tư vào Việt Nam. Và đây cũng là cơ sở để thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư gồm các thông tin cơ bản sau đây:

1/ Mã số dự án đầu tư: Đây là một dãy số gồm 10 chữ số, được tạo tự động bởi hệ thống thông tin quốc gia và đầu tư nước ngoài.

2/ Tên và địa chỉ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án.

3/ Tên của dự án đầu tư

4/ Thông tin về dự án đầu tư:

 • Địa điểm cụ thể sẽ thực hiện dự án đầu tư;
 • Diện tích đất được sử dụng cho dự án đầu tư;
 • Mục tiêu và quy mô dự án đầu tư;
 • Tổng vốn đầu tư của dự án;
 • Thời gian hoạt động của dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo các giai đoạn;

5/ Nêu đầy đủ các ưu đãi và các điều kiện đối với dự án đầu tư đang thực hiện.

Cơ sở pháp lý khi thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014
 • Nghị định số 118/2015/ NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT 
 • Công văn 5122/BKHĐT-PC năm 2015
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền
 • Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác.

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ theo quy định Luật Đầu tư gồm có:

 • Văn bản đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương của nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/ cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính/bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/ giấy tờ tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất/ Hợp đồng thuê địa điểm
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án.

Tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh, cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị các giấy tờ sao cho phù hợp với quy định pháp luật.

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

 • Bước 1: Nộp hồ sơ điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục đầu tư (với phần dự án đầu tư cũ)
 • Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 3: Đăng tải thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 4: Xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

→ Lưu ý:

 • Nếu doanh nghiệp chưa tiến hành tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo quy định hiện hành thì phải thực hiện tách, cấp lại dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu.
 • Trước khi nộp hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có thể kê khai trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thông qua trang website: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư, cụ thể là Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố.

Thời gian giải quyết thủ tục

 • Trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ra thông báo cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ điều chỉnh lại sao cho hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư phải có thông báo bằng văn bản gửi đến nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư do Luật Thiên Mã cung cấp, vui lòng để lại thông tin qua email: luatthienma@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ: 0936.380.888, chuyên viên tư vấn sẽ nhanh chóng liên hệ với Quý khách.

Bạn đang xem bài viết “thủ tục, hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư đầy đủ nhất 2020tại chuyên mụcdịch vụ tư vấn đầu tư