Công ty Luật Thiên Mã
Luật sư & dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Văn Bản Pháp Luật

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của luật doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới như vấn đề con dấu doanh nghiệp, nội dung giấy đăng ký kinh doanh