Tội mua bán người dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào?

Tội mua bán người dưới 16 bị xử lý như thế nào? Nhiều người dân hiện nay vẫn chưa nắm rõ được hết về quy định liên quan đến vấn đề này. Vậy để tìm hiểu cụ thể hơn mời quý bạn đọc có thể theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ tư vấn pháp lý của Luật Thiên Mã. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Tội mua bán người dưới 16 bị xử lý như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Tội mua bán người dưới 16 tuổi là gì?

Tội mua bán người dưới 16 tuổi sẽ được quy định tại Điều 151 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Người nào mà thực hiện một trong các hành vi sau đây thì sẽ xử lý hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi:

mua-toi-mua-ban-nguoi-duoi-16

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi nhằm để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác ngoại trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi nhằm để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

+Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi nhằm để thực hiện những hành vi quy định trên.

>>> Xem thêm: Tội phạm ma túy có được giảm án không? Giải đáp chi tiết nhất

Dấu hiệu pháp lý tội mua bán người dưới 16 

Về Khách thể của tội phạm

Các hành vi nêu trên xâm phạm thì đến quan hệ về quyềnmà  được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền mà được bảo vệ của trẻ em.

Về Mặt khách quan của tội phạm

Tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP định nghĩa:

“Mua bán trẻ em” là một hành vi dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác nhằm để trao đổi trẻ em (người dưới 16 tuổi) như một loại hàng hóa; cụ thể là một trong những các hành vi sau đây:

+ Bán trẻ em mà cho người khác, không phụ thuộc vào mục đích của người mua;

+ Mua trẻ em nhằm để bán lại cho người khác, không phân biệt bán lại mà cho ai và mục đích của người mua sau này như thế nào;

+ Dùng trẻ em mà làm phương tiện nhằm để trao đổi, thanh toán;

+ Mua trẻ em nhằm để bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc vì mục đích mà trái pháp luật khác.

thu-toi-mua-ban-nguoi-duoi-16

Có thể hiểu mặt khách quan của hành vi phạm tội này sẽ như sau: Tội mua bán người dưới 16 tuổi là trường hợp mà người phạm tội có hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi nhằm để giao nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo, chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi nhằm để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển mà chứa chấp để thực hiện các hành vi nói trên.

* Về Mặt chủ quan của tội phạm

 • Người phạm tội mà thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.
 • Mục đích phạm tội chính của hành vi mua bán người mà dưới 16 là vì vụ lợi (nhằm để thu lợi bất chính).

* Về Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người mà có năng lực trách nhiệm hình sự, từ đủ 16 tuổi trở lên. Nhưng riêng đối với tội mua bán người mà dưới 16 tuổi, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã cần phải chịu trách nhiệm hình sự.

>>> Dấu hiệu pháp lý tội mua bán người khi dưới 16? Gọi ngay: 1900.6174

Tội mua bán người dưới 16 tuổi có bị đi tù không năm 2022?

Theo quy định tại Điều 151 của Bộ luật hình sự về tội mua bán người mà dưới 16 tuổi như sau:

Người nào mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù mà từ 07 năm đến 12 năm:

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người mà dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác ngoại trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người mà dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc mà vì mục đích vô nhân đạo khác;

+ Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người mà dưới 16 tuổi nhằm để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b của khoản này.

Phạm tội mà thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì  sẽbị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

 • Lợi dụng về chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng về hoạt động cho nhận con nuôi nhằm để phạm tội;’
 • Đối với mà từ 02 người đến 05 người;
 •  Đối với người mà mình mà có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;
 • Đưa nạn nhân mà ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Phạm tội mà 02 lần trở lên;
 • Vì động cơ đê hèn
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà từ 11% đến 45%;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể mà 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 của Điều này.

Phạm tội mà thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù mà từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

 • Có tổ chức;Có tính chất chuyên nghiệp;Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà 46% trở lên; Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;Làm nạn nhân mà chết hoặc tự sát;Đối với mà 06 người trở lên;Tái phạm mà nguy hiểm.

Người phạm tội mà còn có thể bị phạt tiền mà từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định mà từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế mà từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

>>> Tội mua bán người dưới 16 tuổi có bị đi tù không năm 2022? Gọi ngay: 1900.6174

Tới đâu để tố giác hành vi mua bán người dưới 18 tuổi?

Tại Điều 3 của Luật phòng, chống mua bán người 2011 có quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

 • Mua bán người theo như quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Bộ luật hình sự 2015.
 • Chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.
 • Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người nhằm để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc nhằm để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này.
 • Cưỡng bức người khác mà thực hiện một trong các hành vi quy định như tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều này.
 • Môi giới nhằm để người khác thực hiện một trong các hành vi có quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này
 • Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người mà làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người mà ngăn chặn hành vi quy định tại Điều này.
 • Lợi dụng về hoạt động phòng, chống mua bán mà người nhằm để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật
 • Cản trở về việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý về hành vi quy định tại Điều này.
 • Kỳ thị,và  phân biệt đối xử với nạn nhân.
 • Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi mà chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện mà hợp pháp của nạn nhân.
 • Giả mạo là mà nạn nhân.
 • Hành vi khác vi phạm các quy định như  của Luật này.

ghi-toi-mua-ban-nguoi-duoi-16

Theo Điều 19 của Luật phòng, chống mua bán người 2011 thì có quy định tố giác, tin báo, tố cáo hành vi vi phạm như sau:

 • Cá nhân mà có nghĩa vụ tố giác, tố cáo hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân của cấp xã) hoặc với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
 • Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo, tố cáo về hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này thì có trách nhiệm xử lý theo như thẩm quyền hoặc kịp thời thông báo với cơ quan mà có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

>>> Tới đâu để tố giác hành vi mua bán người khi dưới 18 tuổi? Gọi ngay: 1900.6174

 Trên đây là tư vấn của Luật sư Luật Thiên Mã về các nội dung mà liên quan đến tội mua bán người dưới 16 .Trường hợp quý bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì quý bạn đọc có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174  thì sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho quý bạn đọc nhé..

 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7