action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Tổ chức xã hội là gì? Đặc điểm, cách phân loại tổ chức xã hội

Tổ chức xã hội là gì? Có đặc điểm gì? Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội được hiểu như thế nào? Có mấy loại tổ chức xã hội?….Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tổ chức xã hội được đặt ra bởi các công dân có thể sử dụng các tổ chức xã hội để thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của họ. Vậy cụ thể có những thông tin gì cần biết về các tổ chức xã hội, Luật Thiên Mã 1900.6174 sẽ giúp quý bạn đọc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí tổ chức xã hội là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Tổ chức xã hội là gì?

Tổ chức xã hội là một loại tổ chức tự nguyện của công dân. Ở Việt Nam, các tổ chức này có mục đích tập hợp và hoạt động theo luật pháp, không vì lợi nhuận mà vì lợi ích chính đáng của các thành viên của họ và tham gia vào quản lý nhà nước hoặc quản lý xã hội.

Tổ chức xã hội là một trong những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị của nước ta, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên và hoạt động theo điều lệ nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng của các thành viên và phát huy tính tích cực chính trị của các thành viên tham gia vào quản lý nhà nước, xã hội.

Như vậy, các tổ chức xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho người dân ý thức pháp luật, đặc biệt là cho các thành viên của họ bằng điều lệ hoạt động của tổ chức xã hội, tuyên truyền và giáo dục pháp luật thường xuyên.

to-chuc-xa-hoi-la-gi-1

>>>Tổ chức xã hội là gì? Chuyên viên tư vấn giải đáp miễn phí. Gọi ngay: 1900.6174

Đặc điểm của tổ chức xã hội

Tổ chức xã hội là một trong những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị của nước ta, bao gồm các đặc điểm như sau:

 • Tổ chức xã hội được thành lập tự nguyện bởi những người có cùng sở thích, giai cấp, nghề nghiệp và sở thích.
 • Tổ chức xã hội nhân danh chính mình để tham gia vào công việc quản lý của chính phủ. tổ chức xã hội mới hoạt động nhân danh nhà nước trong trường hợp đặc biệt được quy định bởi luật pháp.
 • Tổ chức xã hội hoạt động theo quy định của nhà nước hoặc do các thành viên trong tổ chức xây dựng.
 • Tổ chức xã hội hoạt động để bảo vệ lợi ích của các thành viên và tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
 • Các tổ chức phi chính phủ được coi là tổ chức xã hội vì chúng có những đặc điểm giống như các tổ chức xã hội; tài liệu khoa học và sách sử dụng thuật ngữ “tổ chức phi chính phủ” để chỉ một số tổ chức không thuộc khu vực nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực phi lợi nhuận như dịch vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và nhân đạo. 

Như vậy, ngoài các tổ chức xã hội thường được biết đến thì tổ chức phi chính phủ cũng được xem là một trong các tổ chức xã hội.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về đặc điểm của tổ chức xã hội.  Gọi ngay: 1900.6174

Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội được hiểu như thế nào?

Quy chế pháp lý của tổ chức xã hội bao gồm tập hợp các luật quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội trong quản lý hành chính của nhà nước, như sau:

 • Văn bản pháp luật bao gồm Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Luật sư và Nghị định của Chính phủ số 45/2010/NĐ-CP ban hành ngày 21/4/2010 liên quan đến quản lý hội; nhiều văn bản pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức xã hội, cũng như địa vị pháp lý và năng lực chủ thể để các tổ chức tham gia quản lý hành chính nhà nước.
 • Tổ chức xã hội có một số quyền và nghĩa vụ riêng bắt nguồn từ vị trí, vai trò và phạm vi hoạt động khác nhau; các quy định pháp lý cũng bảo vệ tổ chức, hoạt động của nó và những chủ thể bị truy cứu vì cản trở hoạt động của nó.

to-chuc-xa-hoi-la-gi-2

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội? Gọi ngay: 1900.6174

Tổ chức xã hội nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Nội dung về quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội được quy định như sau:

Đối với mối quan hệ với cơ quan nhà nước: là mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội với Nhà nước.

Đối với lĩnh vực xây dựng pháp luật

 • Phối hợp với cơ quan nhà nước ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các thành viên của tổ chức xã hội.
 • Có quyền bày tỏ ý kiến của mình về các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của hội; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của hội và các hoạt động của hội.

Đối với lĩnh vực thực hiện pháp luật

 • Có quyền kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật của cơ quan chính phủ, tổ chức, công dân và cá nhân.
 • Tuyên truyền và giáo dục pháp luật giúp các thành viên và công chúng hiểu rõ hơn về pháp luật. 

Như vậy, tổ chức xã hội có quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ với Nhà nước, thực hiện và xây dựng pháp luật.

>>>Xem thêm: Quan hệ pháp luật là gì? Đặc điểm, cấu trúc quan hệ pháp luật

Phân loại các loại tổ chức xã hội?

Có rất nhiều tổ chức xã hội hiện nay nhưng được phân thành 4 loại chủ yếu:

Nhóm uy quyền (Charismatic Groups)

Nhóm uy quyền hoạt động dựa trên sự đóng góp của các thành viên dưới danh nghĩa bổn phận; sản xuất kinh doanh của nhóm cũng có thể mang lại thu nhập cho nhóm. Dần dần, dưới thủ lĩnh, các chức vụ và quyền lực sẽ mở ra trong nhóm có quyền lực; dẫn đến sự phát triển của các nhóm có tính tổ chức cao hơn, được gọi là tổ chức xã hội. 

Nhóm uy quyền giống như một tổ chức sơ khai có cấu trúc lỏng lẻo và không bền vững nhưng theo thời gian, các nhóm có quyền lực sẽ phát triển thành các tổ chức xã hội.

Tổ chức tự nguyện (Voluntary Associations)

Tổ chức tự nguyện có những đặc điểm như vì những lợi ích và nhu cầu của các thành viên; hoàn toàn tự nguyện tham gia tổ chức và không liên quan nhiều với chính phủ.

Tổ chức biệt lập (Total Institution)

Tổ chức biệt lập là một loại tổ chức xã hội khác với các hiệp hội và tổ chức tự nguyện; được thành lập để phục vụ lợi ích của chính phủ, tôn giáo hoặc xã hội nói chung; bao gồm 4 loại:

 • Tổ chức được thành lập dành cho những người không thể tự chăm sóc bản thân mình.
 • Tổ chức được thành lập với mục đích giam giữ và cách ly những phần tử nguy hiểm theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định.
 • Tổ chức được thành lập để thu hút những người muốn rút lui khỏi xã hội.

Tổ chức quan liêu

Tổ chức quan liêu là tổ chức có hoạt động được chia thành các vai trò được xác định bởi các quy tắc và thủ tục; được sắp xếp theo thứ bậc quyền lực.

Như vậy, các tổ chức xã hội được chia thành bốn loại với những đặc điểm, tính chất khác nhau như nhóm uy quyền, tổ chức tự nguyện, tổ chức biệt lập, tổ chức quan liêu.

to-chuc-xa-hoi-la-gi-3

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về cách phân loại tổ chức xã hội? Gọi ngay: 1900.6174

Hoạt động kiểm tra của các tổ chức xã hội 

Các tổ chức xã hội thể hiện ưu tiên và vai trò của họ trong quản lý nhà nước thông qua nhiều hoạt động, chẳng hạn như kiểm tra xã hội (kiểm tra Đảng, công đoàn và nhân dân). Đây không chỉ là một phương pháp quản lý được các tổ chức xã hội sử dụng để tham gia quản lý nhà nước nhằm xem xét, xác định ưu và khuyết điểm trong việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ nhà nước và nhân dân; bảo đảm pháp chế ở nước ta được thực hiện thống nhất.

Kiểm tra xã hội là việc người lao động tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông qua các hoạt động kiểm tra của các tổ chức xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế, cán bộ nhà nước và công dân thực hiện pháp luật. Khi thực hiện các hoạt động kiểm tra xã hội, các tổ chức xã hội chỉ nhân danh chính tổ chức đó thay vì Nhà nước.

Như vậy, mặc dù các hoạt động kiểm tra của tổ chức xã hội không được thực hiện bởi chính phủ nhà nước, nhưng chúng có tác động đáng kể đến quản lý nhà nước bằng cách thúc đẩy quá trình dân chủ hóa các hoạt động quản lý; nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm trong thời điểm mà sự khác biệt giữa cái bảo thủ và cái đổi mới, tích cực và tiêu cực, và dân chủ vẫn còn chưa được giải quyết triệt để.

>>>Xem thêm: Văn Phòng Luật sư Quảng Trị – Chuyên gia tư vấn pháp lý đáng tin cậy

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác và chi tiết đến từ Luật Thiên Mã về chủ đề “tổ chức xã hội là gì“. Khi nghiên cứu và tìm hiểu thông tin nếu gặp phải khó khăn cần giải đáp về việc, bạn đọc có thể gọi ngay đến số hotline 1900 6174 để được hỗ trợ kịp thời và mau chóng nhất.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp những thông tin pháp lý vô cùng bổ ích theo các quy định mới nhất nhằm giúp cho quý bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết và giải đáp rõ ràng về tổ chức xã hội. Trong đời sống, nếu bạn cần sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý toàn diện về các dịch vụ tư vấn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình, chính xác nhất !

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7