Gọi ngay: 09363 80888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7
Công ty Luật Thiên Mã
Dịch Vụ Luật Sư Chuyên Nghiệp

Văn Bản Pháp Luật

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh

luật sở hữu trí tuệ 2005

luật sở hữu trí tuệ 2005 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,bổ sung một số điều theo nghị quyết...

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của luật doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới như vấn đề con dấu doanh nghiệp, nội dung giấy đăng ký kinh doanh