Khái Niệm Công Ty Cổ Phần Là Gì? Ưu Nhược Điểm

Tiếp tục Seri về các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, hôm nay Luật Thiên Mã xin tiếp tục chia sẻ về công ty cổ phần. Trong bài viết này chúng ta cùng hiểu rõ công ty cổ phần là gì và những ưu nhược điểm khi lựa chọn loại hình này.

Khái niệm công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần và số lượng cổ đông tối thiểu là 03 không giới hạn tối đa. Cổ đông trong công ty cổ phẩn là người mua cổ phần và góp vốn vào công ty.

Ưu và nhược điểm của công ty cổ phẩn?

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần có những ưu điểm như sau:

đặc điểm của công ty cổ phần
Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần nói riêng và các doanh nghiệp nói chung là vấn đề được quan tâm
 • Huy động vốn dễ dàng vì được phát hành cổ phiếu
 • Hạn chế được rủi ro do mỗi cổ đông chịu trách nhiệm trong phần vốn góp của mình
 • Cơ cấu vốn linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn,…

Bên cạnh đó với tính chất được phát hành cổ phiếu nêu công ty cổ phần cũng tồn tại một số nhược điểm như:

Các loại cổ đông trong công ty cổ phẩn?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các loại cổ đông trong công ty cổ phần đó là: cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông; cổ đông ưu đãi biểu quyết. Cổ đông sáng lập là loại cổ đông bắt buộc phải có khi mới bắt đầu thành lập công ty cổ phần với số lượng là 03 cổ đông; đối với trường hợp công ty cổ phần thành lập do chuyển đổi từ loại hình khác thì không bắt buộc phải có cổ đông sáng lập.

Đăng ký mua cổ phần khi thành lập công ty?

Ngoài các cổ đông sáng lập thì để trở thành cổ đông của công ty cổ phần thì cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký mua cổ phần khi thành lập công ty. Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định vấn đề này như sau:

Dịch vụ thành lập công ty với hồ sơ, thủ tục nhanh gọn trong 3 -5 ngày

Gọingay: 09363 80888 

 • Các cổ đông phải thanh toán đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với số cổ phần đã mua trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua quy định khác.
 • Số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ đông được đăng ký mua trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho đến ngày cuối cùng thanh toán đủ số tiền đã đăng ký mua cổ phần.
 • Hết thời hạn, cổ đông chưa thanh toán được thì xử lý như sau:

+ Không còn lài cổ đông nếu chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua
+ Nhận được một số quyền và lợi tức tương ứng với số cổ phần đã thanh toán và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác.
+ Hội đồng quản trị có quyền được bán số cổ phần chưa thanh toán
+ Tiến hành thay đổi vốn điều lệcổ đông sáng lập.

Khi nào công ty có thể thay đổi vốn điều lệ?

Theo quy định tại Điều 11 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì công ty cổ phần phải tiến hành thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty
 • Các cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn cổ phần được mua khi đăng ký thành lập

Công ty cổ phần được tổ chức như thế nào?

Điều  134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về hai mô hình tổ chức của công ty cổ phần có thể là:

 • Một là: Mô hình gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Không bắt buộc có Ban kiểm soát khi công ty có ít hơn 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức chiếm 50% tổng số cổ phần.
 • Hai là: Mô hình có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc. Đối với mô hình này phải có ít nhất 20% thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành loại hình khác?

Công ty cổ phần cổ phần có thể chuyển đổi thành các loại hình khác khi không đáp ứng điều kiện về cổ đông sáng lập hoặc do ý chí của các cổ đông trong công ty.

Qua những phân tích trên ta thấy rằng công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhưng các vấn đề pháp lý của nó được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Hi vọng qua bài viết này Luật Thiên Mã giúp các bạn hiểu được những vấn đề tổng quan về công ty cổ phần.

Bạn đang xem bài viếtKhái Niệm Công Ty Cổ Phần Là Gì? Ưu Nhược Điểm Công Ty Cổ Phần tại chuyên mục dịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7