Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện như thế nào?

 

 Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất là một chủ đề quan trọng và phức tạp. Việc thu hồi đất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo sự công bằng trong việc sử dụng đất đai. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự hiểu biết về các quy định pháp luật, thủ tục phức tạp, và khả năng giải quyết tranh chấp.

 Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên hãy để đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của Luật Thiên Mã giải đáp thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thủ tục cưỡng chế thu hồi đất là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Về khái niệm “cưỡng chế thu hồi đất”: Hiện tại, trong quy định của Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, chưa có định nghĩa cụ thể về khái niệm “cưỡng chế đất đai”. Tuy nhiên, dựa trên định nghĩa của từ “cưỡng chế” trong từ điển Tiếng Việt và quy định về nội dung cưỡng chế thu hồi đất tại Điều 71 Luật đất đai năm 2013, chúng ta có thể hiểu như sau:

boi-gia-thu-tuc-cuong-che-thu-hoi-dat

“Cưỡng chế thu hồi đất”, hay còn được gọi là “cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất”, là biện pháp mà cơ quan có thẩm quyền sử dụng để buộc người sử dụng đất phải thực hiện việc bàn giao đất và thực hiện quyết định thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành trước đó.

Biện pháp cưỡng chế thu hồi đất được áp dụng khi các cơ quan nhà nước đã cố gắng thuyết phục và thỏa thuận với người sử dụng đất nhưng không đạt được sự chấp thuận hay hợp tác. Nó được coi là biện pháp cuối cùng mà các cơ quan có thẩm quyền sử dụng trong quá trình thu hồi đất.

>>> Xem thêm: Đền bù đất trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật

Khi nào nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Theo quy trình hiện tại, quyết định thu hồi đất được Chủ tịch UBND đơn vị quản lý đất đai ban hành. Đồng thời, quyết định này đi kèm với các phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc tái định cư cho người sử dụng đất.

Trong trường hợp người sử dụng đất không đồng ý với bất kỳ phương án bồi thường hoặc hỗ trợ nào từ phía Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành vận động và thuyết phục. Tuy nhiên, nếu người dân vẫn không chấp nhận bất cứ phương án bồi thường nào và từ chối giao đất theo quyết định đã ban hành, Chủ tịch UBND đơn vị quản lý đất sẽ ra thêm quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

>>> Khi nào nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất? Gọi ngay: 1900.6174

Trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

 Trong trường hợp người dân không tự nguyện giao đất cho Nhà nước thu hồi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Quy định hiện hành rõ ràng về trình tự và thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất như sau:

 • Ban cưỡng chế thu hồi đất được thành lập: Sau khi đủ điều kiện thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thành lập Ban cưỡng chế.
 • Tiếp xúc và thuyết phục: Ban cưỡng chế có trách nhiệm tiếp xúc với người sử dụng đất bị thu hồi, áp dụng biện pháp cưỡng chế để vận động, thuyết phục và đối thoại với họ. Nếu người bị cưỡng chế sau khi thuyết phục thể hiện thái độ hợp tác và chấp hành quyết định thu hồi đất, Ban cưỡng chế sẽ lập biên bản ghi nhận sự chấp hành này. Đất phải được bàn giao chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

hop-thu-tuc-cuong-che-thu-hoi-dat

 • Thực hiện cưỡng chế: Trường hợp người bị cưỡng chế thu hồi đất không hợp tác và không chấp hành quyết định cưỡng chế, Ban cưỡng chế phải tổ chức thực hiện cưỡng chế.
 • Phối hợp lực lượng đoàn thể khác: Ban cưỡng chế sẽ phối hợp với Công an và Ủy ban nhân dân cấp xã để sử dụng các biện pháp phù hợp với quy định pháp luật, bắt buộc người bị cưỡng chế và những người liên quan phải rời khỏi khu đất bị cưỡng chế và di chuyển tài sản ra khỏi đó. Nếu những người này không tuân thủ khi được yêu cầu, cưỡng chế sẽ được thực hiện.
 • An ninh và trật tự: Lực lượng công an có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan khác cũng có trách nhiệm phối hợp với Ban cưỡng chế để giao quyết định cưỡng chế thu hồi đất cho người bị cưỡng chế, niêm yết công khai tại xã và nơi có đất bị thu hồi, tham gia cưỡng chế, niêm phong và di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế.
 • Quyền khiếu nại: Người bị cưỡng chế có quyền khiếu nại về quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, việc cưỡng chế thu hồi đất vẫn phải tiếp tục.
 • Giải quyết khiếu nại: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận rằng việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất là trái pháp luật, quyết định cưỡng chế sẽ bị hủy bỏ và quyết định bồi thường thiệt hại (nếu có).

Vì vậy, việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất chỉ áp dụng khi người sử dụng đất không hợp tác và cố ý không chấp hành quyết định thu hồi đất từ cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, biện pháp cưỡng chế chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện và tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Cưỡng chế thu hồi đất không chỉ nhằm thực hiện quyết định thu hồi đất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tài sản của người sử dụng đất bị thu hồi.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thủ tục cưỡng chế thu hồi đất là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Hồ sơ pháp lý của việc cưỡng chế thu hồi đất

Mặc dù quy định hiện hành về hồ sơ pháp lý của biện pháp cưỡng chế thu hồi đất không cung cấp thông tin cụ thể, ta có thể dựa vào các điều khoản quy định về cưỡng chế thu hồi đất trong Luật đất đai năm 2013, cùng với Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để xác định những giấy tờ cần thiết cho hồ sơ pháp lý này.

Hồ sơ pháp lý của việc cưỡng chế thu hồi đất bao gồm:

 • Quyết định cưỡng chế thu hồi đất: Bản quyết định này thể hiện quyền hạn cưỡng chế của cơ quan nhà nước và xác định mục đích thu hồi đất.
 • Phương án cưỡng chế thu hồi đất: Đây là một bản tài liệu mô tả chi tiết các biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng để thu hồi đất.
 • Các văn bản và biên bản ghi nhận: Bao gồm biên bản ghi nhận việc giao nhận tài sản khi người bị cưỡng chế nhận lại tài sản, biên bản ghi nhận việc tự chấp hành trong trường hợp người bị cưỡng chế tự nguyện tuân thủ, cùng với các văn bản phối hợp làm việc giữa Ban cưỡng chế thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp xã và các bên liên quan.

Thông qua việc tuân thủ những yêu cầu này, hồ sơ pháp lý của biện pháp cưỡng chế thu hồi đất sẽ đảm bảo tính chính xác và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực hiện quyết định thu hồi đất một cách hiệu quả.

>>> Xem thêm: Đền bù đất trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất

Không phải tất cả các cơ quan chức năng hoặc phòng ban quản lý địa chính đều có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất. Theo quy định của Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, chỉ UBND cấp huyện và cấp tỉnh mới có thẩm quyền này. Mỗi cấp UBND có nhiệm vụ thu hồi đất đối với các trường hợp khác nhau.

Đối với UBND cấp huyện, chức năng của họ là thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với cá nhân, hộ gia đình và tổ chức không có liên quan đến nước ngoài.

Đối với UBND cấp tỉnh, nhiệm vụ của họ là cưỡng chế thu hồi đất đối với hai trường hợp sau:

 • Cưỡng chế thu hồi đất của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc đất của doanh nghiệp, tổ chức ngoại giao có vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích tại địa phương xã, thị trấn.

Đối với những trường hợp đặc biệt khi việc cưỡng chế thu hồi đất nằm trong phạm vi chức năng của cả UBND cấp huyện và tỉnh, UBND cấp tỉnh có quyền quyết định một cách độc lập. Trong trường hợp này, UBND cấp tỉnh có thể tự mình ra quyết định cưỡng chế thu hồi hoặc ủy quyền cho Ủy ban cấp huyện tiến hành.

lan-boi-thu-tuc-cuong-che-thu-hoi-dat

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thủ tục cưỡng chế thu hồi đất là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Trên cơ sở những thông tin và kiến thức đã được trình bày, rõ ràng thủ tục cưỡng chế thu hồi đất là một quá trình pháp lý quan trọng và phức tạp. Việc nắm vững các quy định pháp luật, quy trình thực hiện và thực hiện các bước đúng đắn là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc thu hồi đất. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư Luật Thiên Mã giải đáp nhanh chóng nhất!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7