Thời hạn nộp tiền đấu giá đất được quy định như thế nào?

Thời hạn nộp tiền đấu giá đất là bao lâu? Người trúng đấu giá đất có nghĩa vụ thực hiện nộp tiền sử dụng đất sau khi đã trúng đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại phương án đấu giá hoặc quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đó. Vậy cụ thể quy trình đấu giá đất tại Việt Nam diễn ra như thế nào? 

Tất cả các câu hỏi đặt ra phía trên sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết sau đây, mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu và cập nhật các kiến thức pháp luật mới nhất về thời hạn nộp tiền đấu giá đất. Để được Tổng đài Luật Thiên Mã hỗ trợ một cách nhanh chóng và chuyên sâu về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thời hạn nộp tiền đấu giá đất? Gọi ngay: 1900.6174

Đấu giá đất sử dụng quỹ đất như thế nào?

Theo như quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đất bị Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo như quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo như quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo như quy định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo như quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai;

hop-thoi-han-nop-tien-dau-gia-dat

 • Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, các cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước;
 • Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo như quy định của pháp luật;
 • Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo như quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đai được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu năm?

Quy trình đấu giá đất tại Việt Nam

Trình tự thủ tục của việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại chương II của Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP như sau:

Bước 1. Lập các phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, các Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo với  Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập các phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình lên Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ dựa vào các phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến các cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình lên Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 3. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ dựa vào hồ sơ thửa đất đấu giá do các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 4. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá đó

Bước 5. Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 6. Tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 7. Phê duyệt các kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Trong thời hạn không được quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao các hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ các đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi các cơ quan tài nguyên và môi trường để trình lên Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành các quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

Trong thời hạn là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đã nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, các cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Bước 9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho những người trúng đấu giá

Sau khi đã nhận được các chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình lên Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất.

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày các Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức việc thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận.

>>> Quy trình đấu giá đất tại Việt Nam như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn nộp tiền đấu giá đất năm 2023

Theo như quy định tại Điều 13 của Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ như sau:

– Trong thời hạn không được quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, các cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho những người đã trúng đấu giá.

dat-thoi-han-nop-tien-dau-gia-dat

– Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm những nội dung sau đây:

 • Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo như kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;
 • Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc là tiền thuê đất trúng đấu giá;
 • Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;
 • Thời hạn chuyển giao các chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho các cơ quan tài nguyên và môi trường.

– Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm trong việc nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho các cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo như quy định của pháp luật.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thời hạn nộp tiền đấu giá đất? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn nộp tiền đấu giá đất đã hết mà người trúng đấu giá không nộp tiền thì bị xử lý như thế nào?

Ngày 05/06/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 5708/BTC-QLCS năm 2023 hướng dẫn về thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Theo như quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài:

– Tiền sử dụng đất

+ Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo như thông báo.

+ Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo như thông báo.

Như vậy, theo như quy định trên, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu tiền sử dụng đất đối với những trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo như hướng dẫn trong Công văn 5708/BTC-QLCS năm 2023.

Theo hướng dẫn tại Công văn 5708/BTC-QLCS năm 2023, tại khoản 5 Điều 68 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục giao đất thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

– Căn cứ dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập các phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình lên Ủy ban nhân dân cùng cấp để phê duyệt.

– Tổ chức được lựa chọn thực hiện việc đấu giá theo như phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

– Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Trong thời gian là 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình lên các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với những trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý các cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp những người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì các Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp những người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày đã nhận được quyết định công nhận kết quả đấu giá thì Uỷ ban nhân dân sẽ có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thời hạn nộp tiền đấu giá đất? Gọi ngay: 1900.6174

Quy trình nộp tiền đấu giá đất

Căn cứ dựa theo quy định tại 13 của Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP quy định về việc nộp tiền trúng đấu giá đất như sau:

Trong thời hạn là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đã nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, các cơ quan thuế gửi thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho những người đã trúng đấu giá.

Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

 • Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo như kết quả trúng đấu giá đã được các Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;
 • Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;
 • Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;
 • Thời hạn chuyển giao các chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho các cơ quan tài nguyên và môi trường.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển các chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm các thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Sổ đỏ theo như quy định.

>>> Xem thêm: Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện nay

Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho người trúng đấu giá là bao lâu?

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, các cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với những đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo như quy định hiện hành.

mua-thoi-han-nop-tien-dau-gia-dat

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thời hạn nộp tiền đấu giá đất? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ thông tin chia sẻ về “Thời hạn nộp tiền đấu giá đất” đã được chúng tôi tìm hiểu, tổng hợp để gửi đến các bạn, cụ thể quy định của pháp về các vấn đề như quy trình nộp tiền đấu giá đất, thời hạn nộp tiền đấu giá đất 2023 v.v…

Nếu như còn thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên xin mời quý bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline sau đây 1900.6174 của Tổng đài Luật Thiên Mã để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng cũng như các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc trong tương lai.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7