Luật hình sự

Tham nhũng trong quân đội và biện pháp bảo vệ người viết đơn tố cáo

 

Tham nhũng trong quân đội được quy định như thế nào?; Hành vi tham nhũng ở trong quân đội, trách nhiệm của Quân đội trong công tác phòng chống; Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng; Các biện pháp bảo vệ người tố cáo tội phạm.

Nếu các bạn có thắc mắc về những thông tin, quy định liên quan đến tham nhũng ở trong quân đội. Hãy gọi cho Luật Thiên Mã theo số điện thoại 1900.6174, để được hỗ trợ giải đáp. 

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí hành vi tham nhũng trong quân đội. Gọi ngay 1900.6174

Tham nhũng là gì?

Có thể nói, tham nhũng là vấn nạn mang tính lịch sử, len lỏi trong sự tồn tại và phát triển của  bộ máy Nhà nước từ. Tham nhũng được định nghĩa tại Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng, cụ thể: 

“Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. 

Những người có chức vụ, quyền hạn là những cán bộ, công chức, viên chức, được bổ nhiệm và có quyền hạn trong nhiệm vụ được giao. Thực hiện hành vi vụ lợi, là lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình để đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất một cách không chính đáng.

tham-nhung-la-gi

Các hành vi chống tham nhũng, bao gồm: Tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ…Tham nhũng là quốc nạn của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển, tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – chính trị, len lỏi và ăn mòn lợi ích của tất cả người dân. 

Như vậy, có thể thấy tham nhũng là hành của những người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để đạt những mục đích, lợi ích bất hợp pháp. Tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay đáng báo động, nghiêm trọng. 

>>> Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo tham nhũng đúng theo quy định pháp luật 2023

Tham nhũng là các hành vi như thế nào?

Những hành vi được coi là tham nhũng được quy định tại Điều 2 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, bao gồm:

-Tội nhận hối lộ. 

-Tội tham ô tài sản. 

-Tội lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm để đoạt tài sản. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hành trong quá trình thực hiện, vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lạm dụng quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác, vì mục đích lợi ích cá nhân.

tham-nhung-trong-quan-doi-la-nhung-hanh-vi-the-nao

-Tội giả mạo công tác để trục lợi. 

-Tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ để để giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức vi mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép tài sản, mục đích vụ lợi.

-Tội nhũng nhiễu với mục đích vụ lợ. 

-Tội không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật, vì mục đích vụ lợi. 

Như vậy, nhưng hành vi trên sẽ được xem là tội phạm tham nhũng, sẽ bị xử lý các hình phạt theo quy định của luật hình sự.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí tham nhũng bao gồm cách hành vi gì. Gọi ngay 1900.6174

Tham nhũng trong quân đội, quy định phòng chống thế nào?

Quy định về tham nhũng quân đội được quy định tại Điều 24 Luật phòng chống tham nhũng, như sau: 

-Các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền có nghĩa vụ chuyển đổi định kỳ vị trí công tác, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc chuyển cán bộ; công chức giữ chức vụ, phải được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ 

-Việc luân chuyển phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của người luân chuyển, không được làm ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị 

tham-nhung-trong-quan-doi-va-bien-phap-phong-chong

-Việc luân chuyển phải được thực hiện theo kế hoạch, công khai với các đơn vị

-Không được thực hiện các hành vi lợi dụng việc luân chuyển, đối với công chức, cán bộ, viên chức 

-Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại Luật chống tham nhũng. 

Như vậy, có thể thấy những hành vi tham phòng chống nhũng trong quân đội, được quy định tại Điều 24. Những hành vi vi phạm trong trường hợp trên, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí quy định phòng chống tham nhũng. Gọi ngay 1900.6174

Tham nhũng trong quân đội, trách nhiệm của Quân đội trong công tác phòng chống

Để phát huy tốt công tác phòng chống tham nhũng, cần thực hiện tốt các biện pháp sau: 

-Nâng cao ý thức, nhận thức trách nhiệm của Uỷ, Đảng, cán bộ trong công tác phòng chống tham nhũng.

-Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước; chỉ thị, quyết định của cơ quan về phòng chống tham nhũng. 

-Tuyên truyền, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cao tinh thần, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy mọi hoạt động của bộ đội, tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ, nội quy của pháp luật. 

-Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử về những hành vi tham nhũng; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật; quản lý chuyển đổi cán bộ. 

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí về công cách phòng chống tham nhũng hiện nay. Gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn tố cáo tham nhũng trong quân đội

  Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

                   ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG  

 

Kính gửi: – Công an quận/huyện: 

Tôi là: 

Năm sinh :

CCCD:                              Cấp ngày.

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ hiện tại: 

Nghề nghiệp: 

Số điện thoại: 

Tôi làm đơn này tố giác hành vi vi phạm của ông/bà …….sinh năm trú tai:… Nội dung vụ việc như sau: Ngày …/…/20. Hành vi vi tham nhũng của đối tượng …………… được thể hiện như sau: 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông/bà.. đã vi phạm điều .. luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị các Quý cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đối tượng bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông/bà..

Nay bằng đơn này và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, kính đề nghị các Quý cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng……để đảm bảo việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Đề nghị Quý cơ quan giải quyết, xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi tham nhũng. 

Lời cam kết: 

Chữ ký của người làm đơn

>>> Xem thêm: Tội tham nhũng là gì? Tội tham nhũng gồm những hành vi nào trong Bộ luật Hình sự?

Hướng dẫn cách viết Mẫu đơn tố cáo tham nhũng trong quân đội

Nội dung đơn tố cáo tội phạm phải đảm bảo đầy đủ nội dung, nơi gửi đơn, thông tin người gửi đơn, đơn gửi đến cơ quan nào; thông tin người bị tố giác; ghi rõ và đầy đủ nội dung tố giác; nội dung yêu cầu giải quyết; 

Cơ quan điều tra sẽ dựa vào nội dung ghi trên tố cáo, để tố giác hành vi vi phạm pháp luật, điều tra hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đơn tố cáo thể hiện quyền của công dân, trong việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước và người dân. 

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí hướng dẫn viết mẫu đơn đúng cách. Gọi ngay 1900.6174

Các biện pháp bảo vệ người tố cáo tội phạm là gì?

Theo Điều 484 Luật hình sự, quy định. Pháp luật bảo vệ những người sau: 

-Người đứng ra tố giác tội phạm 

-Người làm chứng 

-Người bị hại 

-Người thân của người làm chứng, người bị hại, người tố giác 

Các biện pháp bảo vệ người tố cáo, bao gồm: 

cac-bien-phap-bao-ve-nguoi-viet-don-to-cao-tham-nhung-trong-quan-doi

-Khi có căn cứ, dấu hiệu xác định tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự của người được bảo vệ bị xâm phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành tố tụng hình sự, áp dụng những biện pháp sau đây: 

+ Bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, để bảo vệ

+ Hạn chế việc đi lại, tiếp xúc của người bảo vệ 

+ Giữ bí mật và yêu cầu những người xung quanh giữ bí mật thông tin của họ 

+ Răn đe, cảnh cáo, các hành vi xâm phạm, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi này 

+ Tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ khác, ứng phó với tình huống hiện tại. 

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là toàn bộ những thông tin, quy định về vấn đề tham nhũng, tham nhũng trong quân đội. Tham nhũng là quốc nạn đang diễn ra ngày càng phức tạp, trên tất cả mọi lĩnh vực, không chỉ Trung ương mà các địa phương, hình thức tham nhũng, bòn rút nhỏ lẻ vẫn đang diễn ra. Nếu các bạn có thắc mắc về vấn đề tham nhũng, hay bất cứ vấn đề pháp luật khác hãy gọi cho Luật Thiên Mã theo số điện thoại 1900.6174.

 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7