Gọi ngay: 09363 80888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7
Công ty Luật Thiên Mã
Dịch Vụ Luật Sư Chuyên Nghiệp

Tag: Luật số 50/2005/QH11

luật sở hữu trí tuệ 2005

luật sở hữu trí tuệ 2005 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,bổ sung một số điều theo nghị quyết...