Luật dân sự

Quyết định khởi tố vụ án hình sự là gì? Mẫu đơn khởi tố mới nhất

Quyết định khởi tố sẽ xác định xem liệu có đủ căn cứ để mở phiên điều tra hay không. Việc khởi tố đồng nghĩa với việc bắt đầu quá trình điều tra hình sự, nơi mà các bằng chứng và chứng cứ sẽ được thu thập để đánh giá xem có đủ cơ sở để truy tố bị can hay không. Việc này giúp bảo vệ quyền và tự do của công dân bằng cách đảm bảo rằng các tội phạm sẽ được xử lý theo đúng quy trình pháp luật. Ngay sau đây Luật Thiên Mã sẽ cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp mọi vướng mắc mà quý bạn đọc đang gặp phải. Nếu quý bạn cần tư vấn khẩn cấp, hãy gọi ngay số hotline 1900.6174 để nhận được lời tư vấn chính xác và cụ thể nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về quyết định tiến hành khởi tố là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Khởi tố là gì?

Khởi tố là bước đầu của giai đoạn tố tụng hình sự, theo đó cơ quan tư pháp hình sự sẽ tiến hành xác định các dấu hiệu của tội phạm có hay không, trong việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định về việc khởi tố (hoặc không khởi tố) vụ án hình sự có liên quan tới hành vi này.

>>> Xem thêm: Lệnh khởi tố là gì? Khởi tố và truy tố khác nhau như thế nào?

Quyết định khởi tố vụ án hình sự là gì?

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng đầu tiên của các giai đoạn tố tụng hình sự, trong giai đoạn này các cơ quan tố tụng có thẩm quyền tiến hành điều tra, xác minh có hay không có dấu hiệu tội phạm và tội phạm đó có đủ điều kiện khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật hay không, nhằm đưa ra quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Tại đây, làm cơ sở cho các giai đoạn tố tụng tiếp theo

du-quyet-dinh-khoi-to

Quyết định khởi tố vụ án hình sự là một văn bản pháp lý kết thúc giai đoạn khởi tố vụ án, chuyển vụ án sang giai đoạn điều tra vụ án hình sự, có thể hiểu theo cách khác thì quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự là cơ sở pháp lý để tiến hành điều tra. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự là căn cứ chấm dứt mọi hoạt động tố tụng, đình chỉ giải quyết vụ việc.

>>> Quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Phân biệt giữa khởi tổ vụ án và khởi tố bị can 

Điểm giống nhau của Khởi tố vụ án và khởi tố bị can có đều là quyết định để bắt đầu điều tra công khai theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự.

Điểm khác:

Khởi tố vụ án

Khởi tố bị can

Đối tượng  là các hành vi có dấu hiệu phạm tội. là những người hoặc pháp nhân có dấu hiệu phạm tội.
Căn cứ để khởi tố Chỉ khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì mới được khởi tố vụ án .căn cứ để xác định dấu hiệu tội phạm:

Bị Tố giác;

Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;trên phương tiện thông tin đại chúng;

Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

Người phạm tội tự thú.

Sau khi đã có quyết định tiến hành khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra vụ án. Từ đó, nếu có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định tiến hành khởi tố bị bị can. Quyết định khởi tố bị can phải được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với cơ quan điều tra.
Thẩm quyền ra quyết định tiến hành khởi tố Có 04 cơ quan:

– Cơ quan điều tra;

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

– Viện kiểm sát;

– Hội đồng xét xử.

Có 03 cơ quan:

– Cơ quan điều tra;

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

– Viện kiểm sát.

Các giai đoạn ra quyết định tiến hành khởi tố Có 04 giai đoạn có thể khởi tố:

– Giai đoạn khởi tố;

– Giai đoạn điều tra;

– Giai đoạn truy tố;

– Giai đoạn xét xử.

Có 02 giai đoạn có thể khởi tố:

– Giai đoạn điều tra;

– Giai đoạn truy tố.

Kết thúc khởi tố Thời điểm kết thúc của giai đoạn khởi tố vụ án được tính từ khi ra quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự (trong trường hợp xác định có dấu hiệu tội phạm), hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự (khi xác định không có dấu hiệu tội phạm). Khởi tố bị can không phải là giai đoạn tố tụng mà chỉ là hành vi tố tụng tại giai đoạn điều tra của người có thẩm quyền ra quyết định tiến hành khởi tố bị can khi đã xác định được một người cụ thể có hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong pháp luật hình sự, cần phải tiến hành các hoạt động điều tra đối với họ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự
Mối quan hệ Quyết định tiến hànhkhởi tố vụ án hình sự phải có trước quyết định tiến hành khởi tố bị can. (vì sau khi khởi tố vụ án bước vào giai đoạn điều tra thì cơ quan có thẩm quyền mới điều tra căn cứ xác định 04 yếu tố cấu thành tội phạm để có căn cứ khởi tố bị can).

Tuy nhiên, trong thực tế giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành hai quyết định này cùng một thời điểm ngay khi xác định tại sự việc, sự kiện phạm tội có dấu hiệu tội phạm thì cũng đồng thời xác định được ngay người thực hiện hành vi phạm tội. (như  trường hợp bắt tội phạm quả tang)

Khởi tố vụ án và khởi tố bị can là hai giai đoạn khác nhau nên có nhiều điểm khác nhau nhưng Khởi tố vụ án và khởi tố bị can là hoạt động trong tố tụng hình sự, đều vai trò rất quan trọng 

>>> Phân biệt giữa khởi tổ vụ án và khởi tố bị can? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất 

Dưới đây là mẫu mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

VIỆN KIỂM SÁT[1]

 … [2]…..

__________

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

……, ngày…… tháng…… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…

Căn cứ các điều 41, 143, 153, 154, 159, 161 và 165[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét thấy [5]……. về vụ việc [6]……. xảy ra ngày…… tháng…… năm……. tại…… có dấu hiệu tội phạm… quy định tại khoản….… Điều…… Bộ luật Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khởi tố vụ án hình sự ….. quy định tại khoản…… Điều….. Bộ luật Hình sự.

Điều 2. Yêu cầu Cơ quan [7] …… tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan điều tra;

– VKS cấp trên;

– ……;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG[8]

(Ký tên, đóng dấu)

Các thông tin được ghi trong đơn khởi tố đều là những căn cứ pháp lý bắt để bắt đầu giải quyết một vụ án hình sự.

>>> Mẫu quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự mới nhất? Gọi ngay: 1900.6174 

Sau khi nhận được tin báo về tội phạm thì phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thời hạn bao nhiêu ngày? 

Thời hạn tiến hành các hoạt động điều tra này là trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và ra một trong các quyết định:

– Quyết định ( hay không) khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ.

– Đối với vụ việc tin báo về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. 

– Có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng trong trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền.

– Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Qua quá trình này, cơ quan điều tra sẽ thu thập thông tin, chứng cứ cần thiết để xem xét việc khởi tố, mở điều tra vụ án hoặc quyết định không khởi tố. 

dau-quyet-dinh-khoi-to

>>> Xem thêm: Không khởi tố vụ án hình sự khi nào? Giải đáp chi tiết nhất

Cám ơn bạn đã tìm hiểu về vấn đề quyết định khởi tố. Mọi thắc về vấn đề pháp lý hoặc cần sự tư vấn từ luật sư, hãy liên hệ với số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ chi tiết và chính xác nhất. Luật sư Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề của bạn!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7