QUY TRÌNH DỊCH VỤ & HỢP TÁC KHÁCH HÀNG

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng


Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, Luật Thiên Mã sẽ tiến hành xác nhận yêu cầu. Luật Thiên Mã sẽ cử chuyên viên tư vấn làm việc với khách hàng thông qua các kênh: điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi với khách hàng về các vấn đề liên quan.Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ


2.1 Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, chuyên viên tư vấn sẽ phân tích yêu cầu của khách hàng dựa trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ quy định của pháp luật; đánh giá các nội dung cần triển khai thực hiện.


2.2 Luật Thiên Mã sẽ thông báo phí dịch vụ và nội dung công việc thực hiện thông qua thư tư vấn và hợp đồng dịch vụ.


2.3 Luật Thiên Mã và khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ chính thức.
 


Bước 3: Phương án thực hiện công việc


Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết từ phía khách hàng, Luật Thiên Mã sẽ tiến hành các công việc sau:

3.1 Soạn thảo hồ sơ liên quan đến công việc


3.2 Chuyển cho khách hàng xác nhận, ký và đóng dấu (nếu có)


3.3 Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền


3.4 Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ


3.5 Nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền


3.6 Thông báo tiến độ thực hiện công việc cho khách hàng


3.7 Tiến hành các thủ tục khác có liên quan giải quyết công việc


3.8 Thanh lý hợp đồng với khách hàngBước 4: Tư vấn sau khi thực hiện dịch vụ


Luật Thiên Mã sẽ hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý có liên quan sau khi đã hoàn thành xong dịch vụ bên cạnh đó sẽ áp dụng chính sách giá ưu đãi nhất với khách hàng đã từng hợp tác với Luật Thiên Mã./.Trân trọng !
 

TOP