Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người là bao nhiêu?

Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người được quy định rõ ràng tại Bộ Luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được hậu quả mà tai nạn giao thông gây ra cũng như các quy định và mức bồi thường nếu gây ra tai nạn – đặc biệt khi tai nạn xảy ra mà có nạn nhân tử vong.

Vậy theo quy định của pháp luật, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tai nạn giao thông khi chết người được quy định ra sao? Trách nhiệm và nguyên tắc bồi thường trong tai nạn giao thông chết người như thế nào? Luật Thiên Mã xin mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây và cập nhật những thông tin về pháp luật mới mẻ nhất ! Nếu có bất cứ thắc mắc nào về những vấn đề trên, vui lòng liên hệ tới hotline 1900 6174 để được Luật sư và các chuyên gia giúp đỡ và hỗ trợ nhanh nhất!

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về mức bồi thường tai nạn giao thông chết người? Gọi ngay: 1900.6174

Tình huống:

Chị Hòa ở Hà Nội đặt câu hỏi:

Tôi và gia đình đã sinh sống và làm việc ổn định tại Hà Nội trong nhiều năm. Gần đây, một người chú trong họ của tôi trong khi đi du lịch đã gây tai nạn giao thông và không may người điều khiển xe bên kia bị thương nặng và tử vong. Hiện tại, chú ấy đang rất bàng hoàng và bối rối không biết phải bồi thường ra sao cho người bị tai nạn và thân nhân của người này.

Tôi muốn hỏi Luật sư giúp chú tôi là trong trường hợp tai nạn giao thông gây chết người thì mức bồi thường sẽ như thế nào và những căn cứ pháp lý về những quy định này? Mong được Luật sư tư vấn và giải đáp giúp, tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ hậu tạ sau!

Trả lời:

Dựa trên các quy định của Bộ Luật dân sự, hình sự,… và các văn bản pháp luật hiện hành, Luật Thiên Mã xin đưa ra câu trả lời cho chị Hòa như sau:

Bồi thường tai nạn giao thông chết người, căn cứ phát sinh trách nhiệm là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

 • Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì cần bồi thường – trừ các trường hợp khác mà Bộ luật có quy định.

Như vậy, người gây tai nạn giao thông là đã xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe và lợi ích hợp pháp của người khác mà đã gây thiệt hại do lỗi của họ nên phải bồi thường.

muc-boi-thuong-tai-nan-giao-thong-chet-nguoi-4

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về trách nhiệm phát sinh khi tai nạn giao thông chết người? Gọi ngay: 1900.6174

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông chết người thế nào?

Theo quy định Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 thì khi gây tai nạn giao thông – gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng người khác thì sẽ cần bồi thường.

Điều 601 Bộ Luật dân sự 2015 quy định phương tiện giao thông cũng là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ cần phải vận hành, bảo quản, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm theo những quy định của pháp luật.

Vì vậy, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ sẽ cần bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm này gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm giữ và sử dụng thì người này phải bồi thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi, trừ những trường hợp:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi người bị hại.
 • Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

muc-boi-thuong-tai-nan-giao-thong-chet-nguoi-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về trách nhiệm bồi thường tai nạn giao thông chết người? Gọi ngay: 1900.6174

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông chết người

Theo quy định Điều 585 Bộ Luật dân sự 2015 xác định nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

 • Thiệt hại thực tế sẽ cần được được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên thỏa thuận về việc bồi thường: có thể bằng tiền, hiện vật hoặc bằng cách thực hiện một công việc thông qua việc bồi thường 1 lần hoặc nhiều lần.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc do vô ý và thiệt hại quá lớn so với kinh tế của bản thân.
 • Nếu mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có thể yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường.
 • Nếu bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần bị thiệt hại do lỗi mình gây ra.
 • Bên có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết và hợp lý để ngăn chặn thiệt hại cho mình.

Như vậy, nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông cũng sẽ tuân theo nguyên tắc tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông chết người? Gọi ngay: 1900.6174

Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người

Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

 1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm: thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm theo điều 590 Bộ luật này, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng nếu người bị thiệt hại đang cấp dưỡng cho người khác.
 2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng người khác bị xâm phạm phải bồi thường theo khoản 1 điều này, ngoài ra còn có một khoản bồi đắp về tinh thần mà người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị hại, nếu không có thì sẽ là những người mà người bị hại đang trực tiếp nuôi dưỡng hoặc người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị hại sẽ được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường tổn thất tinh thần sẽ do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở của Nhà nước.

Theo các nguyên tắc đã nêu trên thì trước hết bồi thường phải do các bên thỏa thuận – do luật dân sự quy định. 

Nếu không thỏa thuận được mức bồi thường thì Điều 591 cũng nêu ra căn cứ xác định mức bồi thường gồm:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm: chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi các chức năng bị mất, bị giảm sút.
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị hại không ổn định hoặc không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị, trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại gồm cả chi phí hợp lý chăm sóc cho người bị thiệt hại.
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Như vậy, mức bồi thường tai nạn giao thông chết người sẽ tuân theo quy định Điều 591 Bộ luật dân sự 2015.

muc-boi-thuong-tai-nan-giao-thong-chet-nguoi-1

>>>Xem thêm: Bị tai nạn giao thông trên đường đi làm công ty có trách nhiệm gì?

Thời hạn bồi thường tai nạn giao thông chết người

Điều 593 Bộ luật dân sự 2015 đã nêu rõ về thời hạn mà người bị thiệt hại được hưởng khi bị xâm phạm về tính mạng và sức khỏe:

 • Nếu người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết.
 • Nếu người bị thiệt hại chết thì những người mà người này đang cấp dưỡng trực tiếp sẽ được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong những thời hạn sau: người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người đã chết và còn sống khi sinh ra sẽ được hưởng cấp dưỡng đến khi 18 tuổi, trừ người đã đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi mà đã đi lao động và có thể nuôi bản thân, người thành niên nhưng không có khả năng lao động sẽ được cấp dưỡng đến khi chết.
 • Với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng tính từ khi người này sinh ra và còn sống.

Như vậy, nếu người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì thời hạn hưởng bồi thường là từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động đến khi chết. Mặt khác, nếu người bị thiệt hại chết thì những người mà người này đang cấp dưỡng sẽ được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm mà người có tính mạng bị xâm phạm chết theo khoản 2 Điều 593 Bộ luật dân sự 2015, còn đối với con đã thành thai của người chết thì thời điểm cấp dưỡng là khi sinh ra và còn sống.

Tình hình tai nạn giao thông trên cả nước vẫn diễn ra thường xuyên và liên tục. Chính vì vậy, người dân cần lưu ý cẩn thận và nắm rõ về các thủ tục cũng như mức bồi thường khi xảy ra tai nạn để có thể đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân cũng như xoa dịu phần nào nỗi đau cho những người bị thiệt hại. Đặc biệt, phải nắm rõ các mức bồi thường như bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông chết người vì nó rất quan trọng và cần thiết.

>>>Xem thêm: Lỗi gián tiếp trong tai nạn giao thông theo quy định Bộ luật Hình sự 2015

 Trên đây là những thông tin chia sẻ của Luật Thiên Mã về “Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người” cụ thể về những quy định liên quan như: căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, các nguyên tắc, thời điểm hưởng bồi thường,… Nếu có bất cứ câu hỏi nào cần giải đáp thêm về mức bồi thường tai nạn giao thông chết người, hãy gọi ngay tới số 1900 6174 để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời !

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7