Luật hình sự

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất hiện nay? Khởi tố là quá trình khởi tố và điều tra vụ án hình sự bắt đầu khi có đủ căn cứ cho thấy có hành vi vi phạm pháp luật. Việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện bởi cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra. Đây là giai đoạn đầu tiên của một vụ án hình sự, sau khi xác minh đầy đủ các vấn đề của vụ việc đang khởi tố thì bước tiếp theo cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự. Luật Thiên Mã sẽ cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp mọi vướng mắc mà quý bạn đọc đang gặp phải. Nếu quý bạn cần tư vấn khẩn cấp, hãy gọi ngay số hotline 1900.6174 để nhận được lời tư vấn chính xác và cụ thể nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất? Gọi ngay: 1900.6174

Quyết định khởi tố vụ án hình sự được quy định như thế nào?

Tại Điều 154 Bộ Luật tố tụng Hình sự 2015 có quy định về quyết định khởi tố vụ án hình sự, theo đó: 

– Phải ghi rõ căn cứ khởi tố, điều-khoản của BLHS được áp dụng, các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 132 BLTTHS 2015

– Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành điều tra trong thời hạn 24h kể từ ngày ra quyết định.

uy-mau-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-hinh-su

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định đó kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố trong thời hạn 24h kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

Tòa án phải gửi quyết định đó kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24h kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

>>> Xem thêm: Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự

Quyết định khởi tố vụ án hình sự có điều kiện để thay đổi, bổ sung như thế nào?

Pháp luật quy định cụ thể về việc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau: Khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi phạm tội xảy ra; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định còn tội phạm khác chưa bị khởi tố thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

Như vậy, đối với các trường hợp trên thì phải thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

>>> Quyết định khởi tố vụ án hình sự có điều kiện để thay đổi, bổ sung như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

Dưới đây là mẫu quyết định khởi tố vụ án Hình sự:

 

TÒA ÁN……………(1)         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../….. (2)/HS-QĐ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––o0o––––––

………., ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TÒA ÁN(3) ………….

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm (phúc thẩm) gồm có: (4)

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)……………………………………………………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người; Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 3 người) Ông (Bà)………………………………………………………………………………………

Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà)…………………………………………………………………

Căn cứ Điều 18 và (5) ………………………….của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét thấy: (6)……………………

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Khởi tố vụ án hình sự(7) ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

xảy ra tại: ….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

  1. Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát(8) ……………………………………………………………….

Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

– Viện kiểm sát(9) …..;                                            Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

– Những người tham gia tố tụng;                        (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu hồ sơ vụ án.

>>> Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 60-HS

Hướng dẫn cụ thể như sau: 

– Đối với (1) và (3): tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm (phúc thẩm);

– Đối với (2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định;

– Đối với (4): họ tên đầy đủ của Thẩm phán, Hội thẩm;

– Đối với (5) nếu khởi tố vụ án do phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm thì căn cứ thêm các điều 153, 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu khởi tố vụ án do có vi phạm nội quy phiên tòa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì căn cứ thêm Điều 467 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

– Đối với (6) ghi nhận định của Hội đồng xét xử để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

– Đối với (7): tội danh cụ thể theo quy định của Bộ luật Hình sự.

– Đối với (8) và (9): tên Viện kiểm sát cùng cấp như hướng dẫn tại mục 1

>>> Xem thêm: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự?

Theo quy định tại điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự, cụ thể như sau:

– Đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp quy định tại Điều 164 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

mau-mau-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-hinh-su

– Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Viện kiểm sát trong trường hợp như sau:

+ Hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

+ Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

+ Trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử.

– Nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm thì Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự.

Như vậy, các cơ quan có thẩm quyền nêu trên có nhiệm vụ trong việc khởi tố một vụ án hình sự. 

>>> Cơ quan nào có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự? Gọi ngay: 1900.6174

Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như thế nào?

Theo quy định tại Điều 150 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cụ thể như sau:

– Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết đối với Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Và Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

–  Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương giải quyết đối với Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra cấp tỉnh, giữa các Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu 

-Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giải quyết đối với tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, giữa các Cơ quan điều tra quân sự khu vực thuộc các quân khu khác nhau; 

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết đối với tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Trên đây là thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

quyet-mau-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-hinh-su

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự mới nhất? Gọi ngay: 1900.6174

Cám ơn bạn đã tìm hiểu về vấn đề quyết định khởi tố vụ án hình sự. Mọi thắc về vấn đề pháp lý hoặc cần sự tư vấn từ luật sư, hãy liên hệ với số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ chi tiết và chính xác nhất. Luật sư Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề của bạn!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7