Luật hình sự

Mẫu quyết định khởi tố bị can có những nội dung gì?

Mẫu quyết định khởi tố bị can được sử dụng khi nào? Nội dung trong mẫu đơn là gì?  Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, nếu có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi phạm tội thì quyết định khởi tố bị can được ban hành. Như vậy, khởi tố bị can là gì, được pháp luật quy định như thế nào?

Ngay sau đây Luật Thiên Mã sẽ cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp mọi vướng mắc mà quý bạn đọc đang gặp phải liên quan đến mẫu quyết định khởi tố bị can. Nếu quý bạn cần tư vấn khẩn cấp, hãy gọi ngay số hotline 1900.6174 để nhận được lời tư vấn chính xác và cụ thể nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về mẫu quyết định khi khởi tố bị can mới nhất. Gọi ngay: 1900.6174

Khởi tố bị can là gì?

Khởi tố bị can là quá trình cơ quan có thẩm quyền sau khi tiến hành hoạt động điều tra khi đã có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi phạm tội.

dau-mau-quyet-dinh-khoi-to-bi-can

Cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành hoạt động điều tra tiếp theo hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn là Quyết định Khởi tố bị can

Như vậy, khởi tố bị can là hành vi tố tụng có ý nghĩa quan trọng trong tố tụng hình sự.

>>> Xem thêm: Quyết định khởi tố bị can có trình tự ban hành và phê duyệt như thế nào-Viện kiểm sát có quyền khởi tố bị can không?

Quyết định khởi tố bị can có nội dung gì?

Tại Khoản 2 Điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì những nội dung chi tiết trong quyết định Khởi tố bị can, cụ thể như sau:

 Phải ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm đối với quyết định khởi tố bị can. 

Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định Khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng.

Như vậy, một quyết định Khởi tố bị can phải đáp ứng được đầy đủ các nội dung trên.

>>> Đơn quyết định khởi tố bị can bao gồm những nội dung gì? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu quyết định khởi tố bị can mới nhất hiện nay

Dưới đây là mẫu quyết định khởi tố bị can (mẫu số 86/HS)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

VIỆN KIỂM SÁT[1] …

 

[2]…….

 

___________

 

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

 

…, ngày…… tháng…… năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…

 

Căn cứ các điều 41, 165 và 179[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…. ngày….. tháng…. năm…. của [5]……..;

Xét đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số…. ngày… tháng… năm… đối với [6]….. về tội… quy định tại khoản … Điều….. Bộ luật Hình sự và các tài liệu liên quan của [7]…. là có căn cứ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số… ngày… tháng… năm… của [7]…

Điều 2. Yêu cầu [7]…. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan có thẩm quyền điều tra;

– ….;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP

VIỆN TRƯỞNG[8]

(Ký tên, đóng dấu)

Như vậy, quyết định khởi tố bị can phải đầy đủ các thông tin trên. 

>>> Liên hệ luật sư lấy mẫu đơn khởi tố bị can mới nhất? Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thay đổi quyết định khởi tố bị can thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Hành vi của bị can không phạm vào các tội đã bị khởi tố 
  • Quyết định khởi tố ghi không đúng họ, tên, tuổi và nhân thân của bị can. Đối với trường hợp này cần phải thay đổi nhằm chuẩn hóa thông tin của bị can, để vụ án được giải quyết một cách suôn sẻ, tránh gây rắc rối, phức tạp. 

Như vậy, để thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can cần đầy đủ các điều kiện nêu trên.

>>> Xem thêm: Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự

Cơ quan điều tra cần làm gì ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về việc khởi tố bị can như sau: 

– Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đối với việc khởi tố bị can tới Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can.

– Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can nếu Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu. 

Như vậy, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can thì Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn, nêu rõ lý lịch bị can, căn cứ khởi tố, tổng số tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can để Viện kiểm sát xét phê chuẩn.

thue-mau-quyet-dinh-khoi-to-bi-can

>>> Cơ quan điều tra cần làm gì ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ thông tin về vấn đề quyết định khởi tố vụ án hình sự. Mọi thắc về vấn đề pháp lý hoặc cần sự tư vấn từ luật sư, hãy liên hệ ngay với số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ chi tiết và chính xác nhất. Luật sư Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề của bạn!

 

 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7