Luật dân sự

Mẫu hợp đồng thuê luật sư 2023 gồm những nội dung gì?

 

Mẫu hợp đồng thuê luật sư cụ thể từ khái niệm, nội dung mẫu hợp đồng luật sư đến mục đích, lợi ích của khách hàng khi tham gia hợp đồng thuê luật sư. Không những vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về mẫu hợp đồng và cách viết hợp đồng thuê luật sư một cách chính xác nhất để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Luật Thiên Mã, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được giải đáp!

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí các mẫu hợp đồng thuê luật sư. Gọi ngay 1900.6174 

Hợp đồng thuê Luật sư là gì?

Hợp đồng thuê luật sư là một dạng hợp đồng dịch vụ pháp lý được thiết lập giữa một tổ chức hành nghề Luật sư và khách hàng, người yêu cầu sự bảo vệ từ Luật sư. Hợp đồng này tuân theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành và đồng thời tuân theo quy tắc đạo đức và quy định hành nghề của Luật luật sư.

hop-dong-thue-luat-su-la-gi

Nội dung của hợp đồng tập trung vào việc cung cấp dịch vụ pháp lý theo một cách thông thường và được điều hướng đặc thù theo ngành Luật sư.

>>> Xem thêm: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013?

Mẫu hợp đồng thuê luật sư bào chữa mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————– 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(Số: …/20…/TVHD-MINHKHUE-…. )

Hợp đồng dịch vụ tư vấn này được lập và ký vào ngày …… tháng ….. năm 20….. giữa các bên dưới đây:

CÔNG TY …………………………………… 

Đại diện : Ông ……………………………… 

Địa chỉ : ………………………………………. 

Điện thoại : …………  Fax: ……………. 

Email : ………….  Website:…………….. 

(Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY…

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Xét rằng

Bên A là một công ty hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp. Bên B là một công ty luật có khả năng thực hiện được công việc nêu trên theo yêu cầu của Bên A. Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng thoả thuận như sau:
Điều 1: Phạm vi công việc

Bên B thực hiện dịch vụ cung ứng dịch vụ Luật sư trực tiếp tham gia tư vấn và soạn thảo hồ sơ, tài liệu, hợp đồng trong thời gian 01 ngày tại tỉnh LÀO CAI theo yêu cầu của Bên A.
Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B

Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

2.1. Nghiên cứu, tư vấn các nội dung hợp đồng mà bên A đưa ra;

2.2. Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng theo yêu cầu nội dung của bên A;

2.3. Tư vấn cho bên A trước và sau khi rà soát các điều khoản trong hợp đồng đúng với các với quy định của pháp luật.

2.5. Thời gian hoàn thành công việc rà soát hợp đồng được quy định trong vòng 24 giờ sau khi thu thập đầy đủ các thông tin:
Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A

Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

3.1: Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc soạn thảo hợp đồng.

3.2: Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.
Điều 4: Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1: Giá trị hợp đồng

Phí dịch vụ cho dịch vụ trên được tính trọn gói là: VND; chưa bao gồm 10 % thuế VAT.

4.2: Thời hạn và phương thức thanh toán:

4.3: Phương thức thanh toán: 

Điều 5: Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

Điều 6: Bảo mật

Bên B có nghĩa vụ phải giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu bên A giao với mục đích phục vụ công việc soạn thảo hợp đồng. Chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

Hợp đồng bên B soạn thảo đương nhiên thuộc quyền sở hữu của bên A theo quy định của hợp đồng này. Bên A có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với bản hợp đồng nói trên.
Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.
Điều 8: Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu đơn thuê chuyên gia luật. Gọi ngay 1900.6174 

Mẫu hợp đồng thuê luật sư gồm những nội dung gì?

Hợp đồng dịch vụ pháp lý hiện nay tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật về hình thức và nội dung. Theo quy định đó, khi một luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, hai bên phải ký kết một hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng này phải đề cập đến các công việc cụ thể mà luật sư sẽ thực hiện. Nội dung cụ thể của hợp đồng dịch vụ pháp lý bao gồm:

mau-hop-dong-thue-luat-su-gom-nhung-gi

  1. Thông tin về tổ chức hành nghề luật cung cấp dịch vụ pháp lý, bao gồm tên và địa chỉ.
  2. Thông tin cá nhân của khách hàng muốn thuê dịch vụ pháp lý, bao gồm họ tên, địa chỉ và thông tin liên lạc.
  3. Công việc cụ thể mà tổ chức hành nghề luật sư sẽ thực hiện cho khách hàng.
  4. Giá trị hợp đồng dịch vụ pháp lý.
  5. Quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong hợp đồng.

Theo quy định, luật sư không được đưa ra hứa hẹn trước về kết quả của công việc mà họ thực hiện; họ không được sử dụng thông tin gian dối để lừa dối khách hàng và tạo lòng tin vào năng lực và trình độ của mình.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí các nội dung cần thiết trong hợp đồng. Gọi ngay 1900.6174 

Mẫu hợp đồng thuê luật sư viết như thế nào?

Dưới đây là một phiên bản đã được viết lại không trùng lặp cho đoạn văn:

Để soạn hợp đồng dịch vụ thuê luật sư theo từng vụ việc, các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và chi tiết như tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, số tài khoản, và các yêu cầu khác.

Điều 1: Nội dung công việc cụ thể sẽ được khách hàng cung cấp trong hợp đồng để luật sư được thuê biết và hiểu.

Điều 2: Hợp đồng sẽ ghi rõ thời hạn thực hiện, bao gồm thời điểm bắt đầu và kết thúc.

Điều 3 và Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng sẽ tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012, đồng thời tuân theo tinh thần tôn trọng lẫn nhau của các bên.

mau-hop-dong-thue-luat-su-viet-nhu-the-nao

Điều 5: Thù lao, chi phí và phương thức thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa các bên và ghi rõ trong hợp đồng tổng thù lao. Các loại chi phí và phương thức thanh toán có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng.

Điều 6: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận và thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp không thỏa thuận được, một trong hai bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định của tòa án có hiệu lực bắt buộc đối với các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng.

Như vậy, hai bên cam kết tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và các điều khoản không có trong hợp đồng sẽ tuân theo các luật viện được dẫn chứng trong hợp đồng và các văn bản hướng dẫn tương ứng; sau khi thống nhất và đồng ý với các điều khoản được quy định trong hợp đồng, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí cách viết hợp đồng thuê luật sư. Gọi ngay 1900.6174 

Hợp đồng thuê luật sư có mục đích là gì?

Hợp đồng dịch vụ thuê luật sư theo từng vụ việc là một bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa Luật sư và khách hàng về việc cung cấp dịch vụ pháp lý cụ thể.

Ngoài việc giải quyết tranh chấp, hợp đồng dịch vụ thuê luật sư theo vụ việc cũng đóng vai trò pháp lý để định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê tài sản MỚI NHẤT năm 2023

Lợi ích của khách hàng ký hợp đồng thuê luật sư.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng nên thỏa thuận hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ luật sư. Công ty luật sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất để hỗ trợ bạn.

Luật sư sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình vụ kiện, ngay cả khi đó là vụ kiện phức tạp. Hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp thuế cho nhà nước. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ nhận được hoa hồng sau khi hoàn thành hợp đồng.

loi-ich-cua-viec-thue-luat-su-bao-chua

Để có một hợp đồng thuê luật sư bào chữa phù hợp, hãy lưu ý những điều sau:

– Tự chọn luật sư mà bạn muốn để bào chữa cho mình.

– Đề phòng và không quá tin tưởng vào những lời hứa của các công ty luật không đáng tin, vì quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng xét xử.

– Đặc biệt, quan tâm đến đạo đức và uy tín của luật sư để đạt được các phương án tối ưu.

Như vậy, tổ chức hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ luật sư là cách đảm bảo quyền lợi của khách hàng; hợp đồng này cung cấp dịch vụ tốt nhất và đồng hành trong quá trình vụ kiện nhưng khách hàng cần tự lựa chọn luật sư và cẩn trọng trước những lời hứa của công ty luật không đáng tin, đạo đức và uy tín của luật sư là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả tối ưu trong vụ kiện.

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí lợi ích của khách hàng khi thuê luật sư. Gọi ngay 1900.6174 

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác, đáng tin cậy từ Luật Thiên Mã về mẫu hợp đồng thuê luật sư cụ thể từ khái niệm, nội dung mẫu hợp đồng luật sư đến mục đích, lợi ích của khách hàng khi tham gia hợp đồng thuê luật sư. Đặc biệt, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về mẫu hợp đồng và cách viết hợp đồng thuê luật sư.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7