Mẫu di chúc thừa kế đât đai viết tay có hợp pháp không?

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay là một trong những phương pháp phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong việc quyết định phân chia tài sản sau khi chủ nhân qua đời. Điều đặc biệt hấp dẫn trong di chúc viết tay là khả năng tự tạo lập và thể hiện ý chí của cá nhân về việc kế thừa và chia sẻ tài sản của mình sau này.

Bằng việc lựa chọn cách thức này, người lập di chúc có thể đảm bảo rằng những tài sản mà họ tích cóp suốt đời sẽ được chuyển giao đúng ý nguyện và nhằm hỗ trợ gia đình, người thân một cách công bằng. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>> Luật sư tư vấn về vấn đề mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay? Gọi ngay 1900.6174. 

ho-mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-viet-tay

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: ……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………

Số CCCD……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CCCD: số …………………. Nơi cấp ………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CCCD: số …………………. Nơi cấp………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

                                                         NGƯỜI LẬP DI CHÚC

                                 (Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

 1. Ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CCCD: số …………………. Nơi cấp ………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Bà:……………………; Sinh năm: …………………………………………

CCCD: số ……………. Nơi cấp……………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay? Gọi ngay 1900.6174. 

Di chúc viết tay có hợp pháp không?

Bản di chúc viết tay là một trong những hình thức quan trọng trong việc quyết định về di sản và chuyển giao tài sản sau khi người lập di chúc qua đời. Tuy nhiên, để một di chúc viết tay được coi là hợp pháp, cần tuân thủ những điều kiện chung quy định tại Khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều kiện đầu tiên là người lập di chúc phải có minh mẫn, sáng suốt trong quá trình viết di chúc, đảm bảo rằng quyết định của họ là chính xác và không bị tác động từ bất kỳ yếu tố nào như lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép.

Thứ hai, nội dung của di chúc phải tuân thủ các quy định của luật và không vi phạm những điều cấm, trái đạo đức xã hội. Nội dung và hình thức di chúc cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Về mặt hình thức, di chúc viết tay phải đáp ứng tiêu chuẩn là được viết bằng văn bản, một trong hai hình thức cơ bản của di chúc. Tuy nhiên, việc có hay không có người làm chứng, công chứng hay chứng thực phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Theo Khoản 4 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc bằng văn bản không có công chứng hay chứng thực cũng có thể được xem là hợp pháp, miễn là đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1.

Tóm lại, theo quy định pháp luật dân sự hiện hành, di chúc viết tay vẫn được công nhận là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung và hình thức như được quy định. Tuy nhiên, để tránh những tranh chấp và vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của di chúc, người lập di chúc nên cân nhắc kỹ lưỡng và tư vấn chuyên nghiệp trước khi viết di chúc.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Di chúc viết tay có hợp pháp không? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay có hiệu lực khi nào?

Để một di chúc nhà đất viết tay được coi là hợp pháp, cần tuân thủ đủ các điều kiện quy định sau đây:

(1) Điều kiện đối với người lập di chúc:

 • Người lập di chúc phải từ đủ 15 tuổi trở lên (riêng trường hợp từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi), phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc (theo khoản 2 Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015).
 • Người lập di chúc phải tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt trong quá trình viết di chúc.
 • Người lập di chúc không được bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép trong quá trình viết di chúc.

(2) Điều kiện về nội dung của di chúc:

 • Nội dung của di chúc không được vi phạm điều cấm của luật và phải tuân thủ đạo đức xã hội.
 • Di chúc phải ghi rõ các thông tin chủ yếu như: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan hoặc tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản.
 • Di chúc cũng có thể bao gồm các nội dung khác, tuy nhiên không được viết tắt hoặc sử dụng ký hiệu. Nếu di chúc có nhiều trang, mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trong trường hợp có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người lập di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

hang-mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-viet-tay

(3) Điều kiện về hình thức di chúc:

 • Đối với di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Phải có ít nhất là 02 người làm chứng. Ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những trường hợp như: người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.
 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Tổng cộng, những điều kiện trên đây cần được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của di chúc viết tay về nhà đất.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay có hiệu lực khi nào? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. (Ngày ………. tháng một năm hai nghìn không trăm ………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng

Họ và tên tôi là: ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

CCCD số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: …………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CCCD: số …………………. Nơi cấp………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CCCD: số …………………. Nơi cấp………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

                                                        NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

 1. Ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CCCD: số …………………. Nơi cấp………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Bà:……………………; Sinh năm: …………………………………………

CCCD: số ……………. Nơi cấp……………………………

cấp ngày …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay có người làm chứng? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay không có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại …………..

Họ và tên tôi là: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………

CCCD số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm: 1…………………………………………………

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………………….. ……………………….. ………………….. 

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)…………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

CCCD số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang.

………………….., ngày … tháng … năm ……

                                                                              Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay không có người làm chứng? Gọi ngay 1900.6174

Hướng dẫn soạn thảo mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay

Khi lập di chúc viết tay, quy trình đầu tiên là ghi nhận ý chí của người lập di chúc, có thể tự viết hoặc nhờ người khác viết hộ. Di chúc cần chứa đựng các nội dung sau:

Phần mở đầu

Hình thức di chúc cần chứa ít nhất các thông tin quan trọng (theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015):

 1. Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 2. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.
 3. Họ, tên của người, cơ quan hoặc tổ chức được hưởng di sản.
 4. Di sản để lại và nơi có di sản.
 5. Những ý nguyện khác của người lập di chúc.

Người lập di chúc cần tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình viết di chúc và không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép.

Nội dung của di chúc không được vi phạm điều cấm của pháp luật và phải tuân thủ đạo đức xã hội. Di chúc không được viết tắt hoặc sử dụng ký hiệu. Nếu di chúc có nhiều trang, mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trong trường hợp có sự tẩy xóa, sửa chữa, người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Phần liệt kê di sản thừa kế

Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay Mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay

Phần này sẽ liệt kê toàn bộ tài sản chung và tài sản riêng của người lập di chúc, bao gồm các thông tin và giấy tờ chứng minh tài sản.

Đối với tài sản là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền trên đất, cần cung cấp thông tin về vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng, và giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành…

Đối với tài sản là động sản như xe ô tô, xe máy, cần cung cấp thông tin về biển số xe, số giấy đăng ký ô tô, ngày tháng năm cấp đăng ký xe, thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy, loại xe…

Đối với tài sản là thẻ tiết kiệm, cần cung cấp thông tin về ngân hàng nơi lập thẻ tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm, lãi suất gửi tiết kiệm…

di-mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-viet-tay

Phần phân chia di sản thừa kế

Khi người lập di chúc muốn để tài sản lại cho ai, phần ghi thông tin của người (hoặc những người) nhận tài sản cần ghi rõ và cụ thể.

Thông tin nhân thân của người nhận tài sản nên bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân với ngày cấp, cơ quan cấp, địa chỉ thường trú… Nếu có thể, có thể bổ sung thông tin về Giấy khai sinh nếu là người có quan hệ huyết thống và một số giấy tờ khác để chứng minh quan hệ.

Phần ý nguyện của người lập di chúc là phần để người để lại di chúc có thể dặn dò thêm người nhận di chúc. Phần này có thể có hoặc không tùy thuộc vào ý nguyện của người lập di chúc.

Lưu ý: Liệt kê đầy đủ thông tin về tài sản bao gồm bất động sản và động sản, kèm theo các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của các tài sản này. Cần liệt kê chi tiết thông tin nhân thân của người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Hướng dẫn soạn thảo mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay? Gọi ngay 1900.6174

Di chúc thừa kế đất đai viết tay không cần công chứng có hiệu lực như thế nào?

Di chúc không công chứng sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, miễn là di chúc đó đáp ứng các điều kiện hợp pháp.

Trong thời điểm hiện tại, việc cá nhân tự lập di chúc để quyết định việc phân chia tài sản khi qua đời là một hành động phổ biến.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về thời điểm có hiệu lực của di chúc.

Do đó, có rất nhiều người đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề này.

Vậy khi nào di chúc không công chứng có hiệu lực?

Theo Khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Di chúc sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế.

Có thể thấy, thời điểm có hiệu lực của di chúc phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế, còn bản thân người lập di chúc không thể tự quyết định vấn đề này.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản qua đời.

Trong trường hợp Tòa án đã tuyên bố một người đã qua đời, thì thời điểm mở thừa kế sẽ là ngày được xác định trong quyết định tuyên bố đó.

Nếu một người để lại nhiều bản di chúc đối với cùng một tài sản, thì chỉ có bản di chúc cuối cùng sẽ có hiệu lực.

Thời điểm phát sinh hiệu lực cũng chính là thời điểm mà người lập di chúc chết hoặc ngày chết được xác định trong quyết định tuyên bố của Tòa án đối với cá nhân đó.

>>> Xem thêm: Di chúc chung của vợ chồng có được lập không? Mẫu di chúc mới nhất

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu mẫu di chúc thừa kế đất đai viết tay?.Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.6174  được luật sư Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7