Luật thừa kế

Lập di chúc để lại tài sản cho con được thực hiện như thế nào?

Lập di chúc để lại tài sản cho con được thực hiện như thế nào? Có phải chỉ những ai được người lập di chúc chỉ định là người thừa kế thì mới được hưởng di sản hay không? Qua bài viết dưới đây, Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc liên quan đến vấn đề này qua việc phân tích các quy định pháp luật liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nội dung của bài viết và các quy định pháp luật liên quan, nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay tới hotline: 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời.

>>> Lập di chúc để lại tài sản cho con được thực hiện như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Anh Xuân ở Bình Dương đặt câu hỏi như sau:
Thưa Luật sư! Tôi có vấn đề như sau mong được Luật sư tư vấn: Hiện tại, tài sản của tôi gồm có 02 thửa đất và 01 chiếc ô tô. Nay đã già yếu, tôi muốn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con tôi. Nếu như vậy, tôi cần lập di chúc như thế nào? Liệu vợ tôi có được hưởng thừa kê khi tôi không để lại tài sản cho vợ tôi hay không vì tôi và vợ đã ly thân? Tôi chân thành cảm ơn Luật sư!

 

Trả lời: Chào anh! Cảm ơn anh đã tin tưởng và đặt câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

Di chúc là gì? 

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nào đó để chuyển quyền tài sản (quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, …) của mình cho người khác sau khi chết.

mua-lap-di-chuc-de-lai-tai-san-cho-con

Đồng thời, theo Điều 627, Điều 628 Bộ luật này, di chúc được thể hiện dưới hai hình thức là di chúc bằng miệng và di chúc bằng văn bản. Trong đó, di chúc bằng văn bản bao gồm những loại sau

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có công chứng;

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

>>> Xem thêm: Lập di chúc tại văn phòng công chứng cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Những trường hợp con không được hưởng di sản

Trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền lợi của người lập di chúc, pháp luật đã quy định những trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 kể cả khi người lập di chúc chỉ định họ là người hưởng thừa kế. Cụ thể như sau:

– Người bị kết án đối với hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng hoặc đối với hành vi hành hạ, ngược đãi nghiêm trọng người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người để lại di sản;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng những người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng nếu không bị xâm phạm tính mạng;

– Người có hành vi cưỡng ép, lừa dối hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; sửa chữa di chúc, giả mạo di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm mục đích hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản thừa kế một cách trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, những người thuộc trường hợp trên vẫn được hưởng di sản thừa kế nếu mà người lập di chúc biết về hành vi vi phạm của người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Ngoài ra, người bị người lập di chúc truất quyền thừa kế cũng không có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc.

>>> Những trường hợp con không được hưởng di sản? Gọi ngay: 1900.6174

Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Nhìn chung, di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Như vậy, về cơ bản, người lập di chúc có toàn quyền quyết định người thừa kế di sản của mình tại di chúc.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích của những người thân thích của người lập di chúc nên pháp luật đã quy định một số trường hợp thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, những người này vẫn được hưởng di sản của người lập di chúc bằng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật dù người lập di chúc không chỉ định họ được hưởng di sản. Cụ thể là những người sau đây:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Lưu ý: Việc thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc trường hợp những người này không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật Dân sự 2015.

>>> Những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào di chúc? Gọi ngay: 1900.6174

Lập di chúc để lại tài sản cho con 

Theo Điều 627, Điều 628 Bộ luật này, di chúc được thể hiện dưới hai hình thức là di chúc bằng miệng và di chúc bằng văn bản. Trong đó, di chúc bằng văn bản bao gồm những loại sau

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có công chứng;

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Như vậy, khi cá nhân có nhu cầu hoàn toàn có thể lập di chúc theo một trong các hình thức nêu trên và tại bất kỳ địa điểm nào mong muốn, chỉ cần di chúc đó đảm bảo các điều kiện về di chúc hợp pháp được quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể là những điều kiện sau đây:

– Người lập di chúc phải đang trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc. Đồng thời, việc lập di chúc không bị đe dọa, lừa dối hoặc cưỡng ép (1);

– Nội dung của di chúc không được vi phạm các điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội (2);

– Hình thức của di chúc phải tuân theo các quy định pháp luật (3).

– Người lập di chúc là người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi thì di chúc của người này buộc phải lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ của người lập di chúc đồng ý về việc lập di chúc.

– Người lập di chúc là người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ thì di chúc phải do người làm chứng di chúc lập và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

ghi-lap-di-chuc-de-lai-tai-san-cho-con

– Đối với di chúc miệng, di chúc miệng chỉ hợp pháp khi đáp ứng những điều kiện như sau: 

+ Người lập di chúc miệng phải thể hiện ý chí cuối cùng của mình bằng lời nói trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Người làm chứng phải đáp ứng các điều kiện về người làm chứng được quy định tại Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015. 

+ Ngay sau đó, người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ lúc người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, di chúc đó phải được cá nhân, cơ quan có thẩm quyền/ chức năng (công chứng viện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công chứng/ chứng thực và xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Lưu ý: Di chúc bằng văn bản không có công chứng hoặc chứng thực chỉ hợp pháp khi có đủ các điều kiện (1), (2) và (3) nêu trên. 

>>> Lập di chúc để lại tài sản cho con được thực hiện như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu di chúc để lại tài sản cho con 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại ………………………………………………

Tôi là: ……………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………. cấp ngày …/…/… tại …………….. ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Nay trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt tài sản của tôi sau khi chết đi như sau:

Tài sản

Tài sản của tôi được định đoạt trong di chúc này bao gồm: 

1/ ……………………………………………………………………………………….;

2/ ……………………………………………………………………………………….;

3/ ……………………………………………………………………………………….;

Định đoạt tài sản

Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản nêu trên của tôi được để lại cho con tôi, bao gồm: 

1/ ……………………………………………………………………………………….;

2/ ……………………………………………………………………………………….;

3/ ……………………………………………………………………………………….;

Ngoài ông/bà ………………, tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Sau khi tôi qua đời, ………………………  được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành  …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên và điểm chỉ)  

 >>> Mẫu di chúc để lại tài sản cho con? Gọi ngay: 1900.6174

Di chúc thừa kế đất cho con có phải công chứng, chứng thực?

Theo quy định về công chứng, chứng thực di chúc tại Điều 635 Bộ luật Dân sự 2015, việc lập công chứng, chứng thực di chúc được thực hiện theo yêu cầu của người lập di chúc.

Bên cạnh đó, tại Điều 638 Bộ luật này cũng quy định về một số trường hợp di chúc có hiệu lực như công chứng/ chứng thực. Cụ thể như sau:

– Di chúc của quân nhân tại ngũ và đã được thủ trưởng đơn vị đó từ cấp đại đội trở lên xác nhận việc lập di chúc.

– Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay và được người chỉ huy phương tiện đó xác nhận việc lập di chúc.

– Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh hoặc điều dưỡng khác và được người phụ trách của bệnh viện, cơ sở đó xác nhận việc lập di chúc.

– Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở các vùng rừng núi, hải đảo và được người phụ trách đơn vị mà người lập di chúc công tác, làm việc xác nhận việc lập di chúc.

– Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài và được cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước đó chứng nhận việc lập di chúc.

– Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù hoặc người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và được người phụ trách cơ sở đó xác nhận việc lập di chúc.

Mặt khác, đối với di chúc không có người làm chứng và di chúc có người làm chứng thì di chúc đó chỉ cần đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định tại Điều 633 và Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015 mà không cần thiết phải công chứng/ chứng thực nhưng vẫn đảm bảo giá trị pháp lý. 

Do đó, khi làm di chúc cho con, việc công chứng/ chứng thực di chúc sẽ được thực hiện tùy vào loại di chúc và yêu cầu của người lập di chúc. Chỉ đối với di chúc lập tại Văn phòng công chứng, di chúc lập tại UBND cấp xã, di chúc do công chứng viên lập tại chỗ và di chúc miệng thì bắt buộc phải công chứng theo quy định pháp luật. 

>>> Di chúc thừa kế đất cho con có phải công chứng, chứng thực? Gọi ngay: 1900.6174

Thủ tục lập di chúc để lại tài sản cho con

(1) Lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã

Theo quy định tại Điều 636 Bộ luật Dân sự 2015, trình tự thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã được thực hiện như sau:

– Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã (sau đây gọi chung là người có thẩm quyền).

– Người có thẩm quyền có trách nhiệm ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố về việc định đoạt tài sản sau khi chết. 

– Sau khi xác nhận nội dung bản di chúc đã thể hiện đúng ý chí của mình về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết, người lập di chúc cần ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc đó. 

– Người có thẩm quyền thự hiện công chứng hoặc chứng thực vào bản di chúc.

Lưu ý: Nếu người lập di chúc không nghe được hoặc không đọc được bản di chúc, không ký được hoặc không điểm chỉ được vào bản di chúc thì thực hiện như sau: 

– Người lập di chúc nhờ người làm chứng và người làm chứng cần phải ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền. 

– Người có thẩm quyền thực hiện chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

(2) Di chúc có người làm chứng

Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc bằng văn bản có người làm chứng được lập như sau:

– Người tự làm chứng có thể tự viết, đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy nội dung của bản di chúc thể hiện đúng ý chí của người lập di chúc;

– Di chúc phải được đảm bảo có ít nhất hai người làm chứng;

– Người lập di chúc cần phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; 

– Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc đó.

Lưu ý: Việc lập di chúc bằng hình thức này phải tuân thủ quy định về điều kiện di chúc hợp pháp và điều kiện của người làm chứng theo Điều 631 và Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015.

mau-lap-di-chuc-de-lai-tai-san-cho-con

>>> Xem thêm: Lập di chúc tại nhà có được không? Thủ tục lập di chúc như thế nào?

(3) Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Theo quy định tại Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì di chúc này phải được người lập di chúc tự viết tay và ký tên/ điểm chỉ vào bản di chúc. Đồng thời, di chúc này phải đáp ứng các điều kiện về di chúc hợp pháp được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015.

(4) Di chúc miệng

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 630, di chúc miệng phải được lập theo đúng trình tự, thủ tục như sau mới đảm bảo hiệu lực pháp lý: 

– Người lập di chúc miệng phải thể hiện ý chí cuối cùng của mình bằng lời nói trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Người làm chứng phải đáp ứng các điều kiện về người làm chứng được quy định tại Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015. 

– Ngay sau đó, người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó. 

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ lúc người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, di chúc đó phải được cá nhân, cơ quan có thẩm quyền/ chức năng (công chứng viện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công chứng/ chứng thực và xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, người lập di chúc hoàn toàn có thể lập di chúc cho con được hưởng thừa kế nhưng cần phải đảm bảo di chúc đó đáp ứng đủ các điều kiện về di chúc hợp pháp mà pháp luật quy định. Bên cạnh đó, khi lập di chúc để lại tài sản cho con, người lập di chúc cần phải chú ý những trường hợp được hưởng thừa kế kể cả người lập di chúc không cho họ hưởng di sản, bao gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên và con đã thành niên mà không có khả năng lao động. Vợ/ chồng ở đây là vợ chồng đang trong quan hệ hôn nhân mà chưa ly hôn, trong trường hợp ly thân thì vẫn tính là đang trong quan hệ vợ chồng

>>> Thủ tục lập di chúc để lại tài sản cho con được thực hiện như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Thiên Mã về vấn đề Lập di chúc để lại tài sản cho con và những câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Trong quá trình tìm hiểu bài viết và các vấn đề pháp lý có liên quan, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhấc máy và gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7