Khởi tố bổ sung vụ án hình sự được pháp luật quy định như thế nào?

Khởi tố bổ sung vụ án hình sự là các quy định pháp luật được áp dụng để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong xác định hành vi phạm tội cũng như không để bỏ lỡ tội phạm trong vụ án hình sự. Những thay đổi và bổ sung này có thể được thực hiện dựa trên các thông tin mới, bằng chứng mới hoặc sự phát triển của cuộc điều tra.Việc thay đổi và bổ sung quyết định khởi tố vụ án được thực hiện khi có xác định thêm thông tin, chứng cứ hoặc các tình tiết mới mà có thể ảnh hưởng đến kết quả của vụ án.

Vậy khởi tố bổ sung vụ án hình sự là gì? Ngay sau đây Luật Thiên Mã sẽ cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp mọi vướng mắc mà quý bạn đọc đang gặp phải. Nếu quý bạn cần tư vấn khẩn cấp, hãy gọi ngay số hotline 1900.6174 để nhận được lời tư vấn chính xác và cụ thể nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về khởi tố bổ sung cho vụ án hình sự? Gọi ngay: 1900.6174

Quy định về khởi tố vụ án, khởi tố bị can 

Theo Luật Tố tụng hình sự của Việt Nam năm 2015, khởi tố vụ án và khởi tố bị can tuân theo các quy định sau:

  1. Khởi tố vụ án:

– Đối tượng khởi tố vụ án bao gồm: cơ quan điều tra, cơ quan công an, cơ quan giám sát tố tụng, đại diện người bị hại, đại diện người bị can và một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Cơ quan khởi tố vụ án có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan đến việc phạm tội, đánh giá các yếu tố cần thiết để quyết định khởi tố vụ án.

thoi-khoi-to-bo-sung-vu-an-hinh-su

  1. Khởi tố bị can:

– Bị can là người đã có thông tin, tài liệu, chứng cứ cho thấy có khả năng liên quan đến việc phạm tội.

– Quyết định khởi tố bị can do cơ quan điều tra ra, được xác định dựa trên các yếu tố khách quan, chứng cứ và pháp luật, để đảm bảo quyền lợi, tự do và danh dự của bị can.

– Sau khi khởi tố, bị can sẽ được thông báo về tình trạng pháp lý của mình và có quyền tham gia vào quá trình điều tra và tố tụng

Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là quá trình mà cơ quan có thẩm quyền (như cảnh sát, công an) xem xét các thông tin, chứng cứ và tài liệu liên quan để xác định xem có đủ dấu hiệu tội phạm hay không. Nếu có đủ dấu hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngược lại, nếu không đủ dấu hiệu tội phạm, vụ án có thể không được khởi tố và kết thúc ở giai đoạn này.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can là quá trình quan trọng vì nó khởi đầu quá trình xét xử và truy tố của hệ thống tư pháp.

>>> Xem thêm: Quyết định khởi tố vụ án hình sự là gì? Mẫu đơn khởi tố mới nhất

Khởi tố bổ sung vụ án hình sự theo quy định pháp luật 

Căn cứ theo quy định tại  khoản 1 Điều 156 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 thì:

– Quyết định thay đổi khởi tố vụ án hình sự là quyền của cơ quan có thẩm quyền. Khi có căn cứ xác định rằng việc khởi tố tội phạm không đúng với hành vi phạm tội xảy ra, cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án. 

+ Quyết định này thường được đưa ra sau khi cơ quan điều tra hoặc cơ quan điều tra đặc biệt đã thu thập đủ chứng cứ và phân tích các tình tiết liên quan đến vụ án. Cơ quan có thẩm quyền sau đó sẽ xem xét kỹ lưỡng các thông tin và chứng cứ mới để xác định xem việc thay đổi khởi tố có cơ sở hay không.Nếu cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi quyết định khởi tố, họ sẽ thông báo cho các bên liên quan như bị can, nguyên đơn, bị hại và các luật sư đại diện. 

+ Quyết định này thường được công bố trên các phương tiện truyền thông để thông tin đến công chúng.

+ Quyết định thay đổi khởi tố vụ án là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật. Nó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá các yếu tố mới trong vụ án để đưa ra quyết định chính xác và công bằng. Khi thay đổi khởi tố, các nhân tố quan trọng như chứng cứ mới, thông tin không được biết trước, sự thay đổi trong tình tiết và chứng cứ có thể được xem xét. Quyết định thay đổi khởi tố có thể làm thay đổi kết quả của vụ án và ảnh hưởng đến các bên liên quan, vì vậy nó phải được đưa ra một cách cẩn thận và công bằng.

– Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định còn tội phạm khác chưa bị khởi tố. Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự được thực hiện dựa trên việc thu thập đủ bằng chứng và có căn cứ pháp lý. Quyết định này nhằm đảm bảo công lý và xử lý đầy đủ các tội phạm liên quan.

– Thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án thuộc về cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát đối với các bị can trong vụ án.

Để khởi tố bổ sung vụ án hình sự, cần có căn cứ và thông tin mới liên quan đến vụ án. Các căn cứ này cần phải đảm bảo tính khách quan để không bỏ sót chi tiết nào trong quá trình giải quyết vụ án.

>>> Khởi tố bổ sung cho vụ án hình sự theo quy định pháp luật? Gọi ngay: 1900.6174

Khởi tố bị can thay đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật 

Căn cứ theo quy định khoản 1, khoản 2 Điều 180 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 thì:

Cơ quan có thẩm quyền có quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can trong một số trường hợp nhất định. Thay đổi đó có thể xảy ra nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định rằng hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố ban đầu. Động cơ thay đổi quyết định khởi tố bị can cũng có thể là do ghi sai thông tin cá nhân như họ, tên, tuổi, nhân thân của bị can.

Tuy nhiên, việc thay đổi quyết định khởi tố bị can không phải là quyền của tất cả cơ quan. Chỉ có cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan điều tra hoặc cơ quan truy tố, mới có quyền thực hiện thay đổi này. Quyền này phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và được thực hiện theo đúng quy trình quy định.

uy-khoi-to-bo-sung-vu-an-hinh-su

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, cơ quan có thẩm quyền phải bổ sung quyết định khởi tố bị can nếu có căn cứ xác định bị can đã thực hiện hành vi khác mà Bộ Luật Hình sự quy định là tội phạm. Việc bổ sung quyết định khởi tố bị can này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bị can trong quá trình xét xử và giải quyết vụ án.

Thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can thuộc về Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát.

>>> Khởi tố bị can thay đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 156 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 thì thời hạn thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án như sau:

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan có thẩm quyền phải gửi quyết định kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 180 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 thì thời hạn thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can như sau:

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định này và tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.

Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

>>> Thời hạn thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu khởi tố bổ sung vụ án hình sự

Dưới đây là mẫu khởi tố bổ sung vụ án hình sự:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______

……, ngày…… tháng…… năm 20…

VIỆN KIỂM SÁT[1] …

[2]……………

 

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………

Căn cứ các điều 41, 156, 161 và 165[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm….. của[5]….…. về tội…… quy định tại khoản….… Điều…… Bộ luật Hình sự;

Nhận thấy có căn cứ xác định dấu hiệu của tội…… quy định tại khoản……… Điều…….. Bộ luật Hình sự nhưng chưa được khởi tố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….. ngày….. tháng…. năm…. của…… về tội.…… quy định tại khoản…….. Điều…… Bộ luật Hình sự.

Điều 2. Yêu cầu 5………. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan điều tra;

– VKS cấp trên;

– ……..;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG[6]

 

(Ký tên, đóng dấu)

Một mẫu khởi tố bổ sung vụ án hình sự cần đầy đủ các thông tin trên, hơn nữa mọi thông tin về căn cứ mới được bổ sung cho vụ án cần được ghi đầy đủ và chi tiết. 

thoi-khoi-to-bo-sung-vu-an-hinh-su

>>> Mẫu khởi tố bổ sung vụ án hình sự mới nhất hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Cám ơn bạn đã tìm hiểu về vấn đề khởi tố bổ sung cho vụ án hình sự. Mọi thắc về vấn đề pháp lý hoặc cần sự tư vấn từ luật sư, hãy liên hệ với số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ chi tiết và chính xác nhất. Luật sư Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn giải quyết các thắc mắc và cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề của bạn!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7