Luật hình sự

Khách thể của tội phạm là gì? Phân loại khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là gì? Tội phạm là một chủ đề gây tranh luận trong xã hội. Người ta thường có nhiều quan điểm khác nhau về tội phạm, từ cách định nghĩa tội phạm đến cách xử lý những người phạm tội. Một số người cho rằng tội phạm là do hoàn cảnh, môi trường xã hội và sự bất bình đẳng gây ra, trong khi đó, những người khác cho rằng tội phạm là do những người phạm tội tự chọn và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Trong bối cảnh này, việc tìm hiểu và đưa ra các giải pháp hợp lý để giảm thiểu tội phạm và đảm bảo an toàn cho cộng đồng là rất cần thiết.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khách thể của tội phạm. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Luật Thiên Mã qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí khách thể của tội phạm? Gọi ngay: 1900.6174

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là đối tượng được bảo vệ bởi luật hình sự và bị các hành vi phạm tội xâm hại đến. Việc quy định những quan hệ xã hội nào được bảo vệ là khách thể của tội phạm phụ thuộc vào ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội và thường là các quan hệ xã hội quan trọng trong đời sống xã hội.

du-khach-the-cua-toi-pham

Xác định khách thể của tội phạm có vai trò quan trọng trong luật hình sự vì:

 1. Là căn cứ để định tội: Để xem xét và xác định một hành vi có vi phạm pháp luật và được coi là tội phạm hay không, người ta cần xác định rõ khách thể bị xâm phạm bởi hành vi đó.
 2. Là căn cứ quan trọng để phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác: Có nhiều hành vi xâm phạm đến các quan hệ xã hội, nhưng không phải tất cả đều được coi là tội phạm. Không phải hành vi vi phạm pháp luật đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ những hành vi vi phạm có liên quan đến khách thể là tội phạm.
 3. Là căn cứ quan trọng để xác định tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm: Việc xâm phạm đến các quan hệ xã hội quan trọng thường gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Xác định khách thể giúp xác định được mức độ nguy hiểm và tác động của tội phạm đối với cộng đồng.
 4. Thông qua khách thể của tội phạm có thể thấy được bản chất giai cấp của luật hình sự Việt Nam: Quy định về khách thể của tội phạm cũng phản ánh những quan tâm và lợi ích của giai cấp thống trị trong việc bảo vệ các quan hệ xã hội quan trọng và đánh giá tính nghiêm trọng của các tội phạm liên quan.

>>> Xem thêm: Tội phạm ẩn là gì? Các quy định liên quan đến tội phạm ẩn?

Phân loại khách thể của tội phạm

Khách thể trong lĩnh vực hình sự có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Dưới đây là một số phân loại khách thể phổ biến:

 • Khách thể chung của tội phạm

Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp tất cả các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại và được luật hình sự bảo vệ. Những quan hệ xã hội này bao gồm những lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội như độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, và những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Bất kỳ hành vi phạm tội nào đều gây phương hại đến khách thể chung là những quan hệ xã hội được xác định tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy rằng Bộ luật Hình sự có mục tiêu bảo vệ và duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, và đảm bảo an toàn, an ninh của quốc gia.

Thông qua khách thể chung, chúng ta có thể thấy được nhiệm vụ quan trọng của Bộ luật hình sự và bản chất giai cấp của nó trong việc bảo vệ và duy trì trật tự xã hội. Nó cũng cho thấy chính sách hình sự của quốc gia và tầm quan trọng của việc bảo vệ các quan hệ xã hội quan trọng trong đời sống của xã hội.

 • Khách thể loại của tội phạm

khách thể loại của tội phạm là một nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất, được một nhóm các quy phạm pháp luật hình sự bảo vệ và bị một nhóm tội phạm xâm hại. Việc phân loại các tội phạm thành từng chương dựa trên khách thể loại là cách tiếp cận hợp lý và khoa học. Điều này giúp đánh giá tính nguy hiểm cho xã hội của từng tội phạm và tạo cơ sở để xử lý chúng một cách hiệu quả.

Tuy các tội phạm trong cùng một chương có cùng khách thể loại, nhưng không phải mỗi tội phạm đều trực tiếp xâm hại đến tất cả các khách thể loại của nó. Mỗi tội phạm có khách thể trực tiếp riêng của nó, nhưng tất cả đều thuộc vào cùng một khách thể loại chung. Việc xác định khách thể loại giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về các tội phạm và hiểu rõ hơn về các quan hệ xã hội bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội. 

Chia các tội phạm thành từng chương dựa trên khách thể loại cũng giúp người lập pháp và các cơ quan thực thi pháp luật nắm bắt thông tin cần thiết và phân loại tội phạm một cách rõ ràng và cụ thể. Điều này hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống pháp luật hiệu quả và tối ưu hóa việc đánh giá, truy tố, và xử lý tội phạm.

 • Khách thể trực tiếp của tội phạm

Khách thể trực tiếp của tội phạm là một hoặc một số quan hệ xã hội cụ thể bị hành vi phạm tội xâm hại. Khách thể trực tiếp là nhóm quan hệ xã hội mà tội phạm đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại (xâm hại) đến. Điều này giúp hiểu rõ hơn về bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm cụ thể và đánh giá đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Việc xác định khách thể trực tiếp của tội phạm rất quan trọng vì nó là cơ sở để định tội danh đúng và đánh giá đúng tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội cụ thể. Mỗi tội phạm có khách thể trực tiếp riêng của nó, và thông qua khách thể trực tiếp, ta có thể hiểu rõ hơn về tác động và hậu quả của hành vi phạm tội đó.

dau-khach-the-cua-toi-pham

Ví dụ bạn đưa ra về hành vi “giật túi xách” làm cho chủ sở hữu ngã và gây thương tích, trong đó có hai khách thể bị xâm hại là quyền sở hữu và sức khoẻ. Tuy nhiên, chỉ quyền sở hữu mới là khách thể trực tiếp của tội phạm “cướp giật tài sản”, còn sức khoẻ không phải là khách thể trực tiếp. Điều này làm rõ được quyền sở hữu là khách thể trực tiếp mà tội phạm nhắm đến trong hành vi phạm tội này.

Việc xem xét khách thể trực tiếp giúp phân loại các tội phạm và hiểu rõ hơn về các quan hệ xã hội bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội. Điều này hỗ trợ trong việc xây dựng hệ thống pháp luật hiệu quả và tối ưu hóa việc đánh giá, truy tố, và xử lý tội phạm.

>>> Phân loại khách thể của tội phạm? Gọi ngay: 1900.6174

Bộ phận của khách thể của tội phạm

Đối tượng tác động của tội phạm là một phần của khách thể của tội phạm mà khi tội phạm tác động lên nó, gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Đối tượng tác động có thể là:

 1. Con người: Đây là khía cạnh quan trọng nhất của đối tượng tác động, vì hầu hết các tội phạm đều liên quan đến hành vi tác động đến con người. Ví dụ, tội giết người, tội cướp giật, tội hiếp dâm đều là các tội phạm tác động trực tiếp đến con người.
 2. Tài sản và quyền sở hữu: Đối tượng tác động cũng có thể là tài sản và quyền sở hữu của con người. Ví dụ, tội phạm cướp bóc, tội phạm lừa đảo, tội phạm trộm cắp đều là những tội phạm tác động đến tài sản và quyền sở hữu của người khác.
 3. Hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội: Đối tượng tác động có thể là hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội. Ví dụ, tội phạm tham nhũng là một hành vi tác động đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.
 4. Quan hệ xã hội khác: Đối tượng tác động cũng có thể là các quan hệ xã hội khác như quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, và những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, đối tượng tác động của tội phạm là một phần của khách thể bị tội phạm tác động và gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

>>> Xem thêm: Chủ thể của tội phạm là gì? Phân tích khách thể và chủ thể

Ví dụ về khách thể của tội phạm

Ví dụ 1: Trong tình huống cướp tài sản, kẻ trộm cướp lấy đi ví tiền và điện thoại của nạn nhân. Quan hệ nhân thân của nạn nhân bị xâm hại khi anh ta bị đe dọa hoặc thương tích do hành vi cướp tài sản. Quan hệ sở hữu cũng bị xâm hại khi tài sản của nạn nhân bị lấy cắp. Cả hai khách thể này đều là khách thể trực tiếp của tội phạm vì hành vi cướp tài sản đã ảnh hưởng đến cả quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu của nạn nhân.

Ví dụ 2: Trong trường hợp trộm cắp dây điện thoại đang sử dụng, kẻ trộm cắp lấy đi dây điện thoại của người khác. Quan hệ sở hữu bị xâm hại khi dây điện thoại bị lấy cắp. Tuy nhiên, bản chất nguy hiểm của hành vi này thể hiện đầy đủ qua việc xâm hại an toàn thông tin liên lạc của người bị mất dây điện thoại. Do đó, đối tượng tác động chính là an toàn thông tin liên lạc và hành vi trộm cắp dây điện thoại sẽ được xác định là tội phạm phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Ví dụ 3: A trộm cắp tài sản của B. A đã xâm hại đến khách thể trực tiếp là quyền sở hữu tài sản của B và gây phương hại đến khách thể chung và khách thể loại là quyền sở hữu của công dân. Trong trường hợp này, quan hệ sở hữu của B bị xâm hại trực tiếp khi tài sản bị cắp, và đồng thời, hành vi trộm cắp của A cũng ảnh hưởng đến quyền sở hữu của tất cả công dân, đại diện cho khách thể loại. Do đó, cả hai khách thể này đều là khách thể trực tiếp của tội phạm.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí khách thể tội phạm? Gọi ngay: 1900.6174

Các yếu tố khác cấu thành nên tội phạm

Để hiểu rõ hơn về một vụ án tội phạm, ta cần xem xét các yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm chủ thể, mặt chủ quan và mặt khách quan. Dưới đây là giải thích về các yếu tố này:

 1. Chủ thể: Chủ thể là người thực hiện hành vi phạm tội. Chủ thể có thể là cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người. Trong các vụ án, chủ thể chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội và phải đối mặt với hậu quả pháp lý của việc vi phạm luật.
 2. Mặt chủ quan: Mặt chủ quan của tội phạm liên quan đến ý chí, tâm tư và mục đích của chủ thể khi thực hiện hành vi phạm tội. Đây là yếu tố tâm lý của tội phạm. Mặt chủ quan bao gồm hai khái niệm chính: chủ ý (tức chủ thể có ý muốn thực hiện hành vi phạm tội) và tình tiết (tức chủ thể thực hiện hành vi phạm tội với tâm tư, mục đích cụ thể).
 3. Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội phạm liên quan đến các tình tiết và tình huống bên ngoài chủ thể mà tạo ra điều kiện cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Đây là yếu tố vật lý của tội phạm. Mặt khách quan bao gồm các yếu tố như thời gian, địa điểm, phương tiện, cách thức thực hiện và kết quả của hành vi phạm tội.

Khi xét đến một vụ án tội phạm, các yếu tố cấu thành tội phạm cần được đánh giá một cách toàn diện để có cái nhìn đầy đủ và chính xác về trách nhiệm pháp lý của chủ thể và tính chất của hành vi phạm tội. Việc xem xét tất cả các yếu tố này giúp phân tích và đánh giá mức độ nghiêm trọng của tội phạm, từ đó đưa ra quyết định xử lý hợp lý và công bằng.

thue-khach-the-cua-toi-pham

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí khách thể tội phạm? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ thông tin mà Luật sư của Luật Thiên Mã cung cấp đến bạn đọc về khách thể của tội phạm. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, hãy nhấc máy lên và gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7