Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Giải thể doanh nghiệp là điều mà không một người chủ doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên trong thị trường kinh tế hiện nay, khi gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Khi không thể tiếp tục được hoạt động kinh doanh nữa, các doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường thông qua hình thức giải thể doanh nghiệp hoặc phá sản doanh nghiệp. Vậy giải thể doanh nghiệp là gì? hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định ra sao? Luật Thiên Mã sẽ tư vấn những vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật thì giải thể doanh nghiệp là gì?

Bạn chưa hiểu giải thể doanh nghiệp là gì? Bạn không biết pháp luật quy định ra sao về giải thể doanh nghiệp? 

Vậy pháp luật quy định giải thể doanh nghiệp là gì? Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 thì định nghĩa về giải thể doanh nghiệp cơ bản sẽ được hiểu như sau:

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ của doanh nghiệp tiến hành các quy trình và thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì hồ sơ giải thể công ty gồm những giấy tờ sau:

 • Quyết định về vấn đề thực hiện giải thể công ty.

 • Biên bản họp về việc giải thể của công ty .

 • Biên bản thanh lý các tài sản của công ty và thanh toán những khoản nợ của công ty.

 • Xác nhận của Ngân hàng, nơi mà công ty đã mở tài khoản, đã đóng tài khoản. (trường hợp công ty không mở tài khoản tại Ngân hàng thì công ty cần phải có công văn cam kết công ty chưa mở tài khoản cũng như không nợ tại bất kỳ Ngân hàng hoặc tổ chức cá nhân nào).

 • Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định theo đúng hồ sơ giải thể công ty.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bản chính.

 • Thông báo với các đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của chi Cục thuế cấp tỉnh hoặc thành phố (hoặc Công văn của chi Cục thuế cấp tỉnh, thành phố xác nhận rằng công ty chưa đăng ký mã số thuế).

 • Thông báo của người đại diện pháp luật của công ty đã ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể của công ty .

 • Giấy Chứng nhận của cơ quan công an về việc công ty đã thực hiện nộp lại con dấu mà mẫu con dấu của công ty.

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ giải thể thì tiến hành thủ tục giải thể công ty tư nhân theo quy định pháp luật.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Khi bạn muốn giải thể công ty của mình thì thủ tục giải thể công ty được thực hiện như thế nào? Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 thì thủ tục giải thể công ty được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể nếu công ty có các chi nhánh hay văn phòng đại diện thì công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trong khoảng thời gian là 07 ngày làm việc, tính từ khi thông qua quyết định giải thể, công ty gửi thông báo về việc giải thể của công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh, đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và những người lao động trong doanh nghiệp.

Quyết định giải thể phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

 • Lý do giải thể là gì:

 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp nếu có; thời hạn thanh toán các khoản nợ và thanh lý các hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;

 • Các phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xin được quyết toán thuế và được đóng mã số thuế.

Bước 4: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh chính là Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đặt trụ sở chính.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về giải thể doanh nghiệp là gì, trình tự hồ sơ thực hiện giải thể doanh nghiệp? Mong rằng quý khách hàng đã nắm được các quy định về giải thể công ty tư nhân. Nếu còn thắc mắc gì cũng như chưa hiểu thế nào là giải thể doanh nghiệp là gì thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Ghi chú: Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoặc báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ đến 0977 523 155 hoặc số máy nội bộ 024 7300 6563  

Nguồn: Luật Thiên Mã

Bình luận

TOP