Thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật hiện hành

Giải thể công ty là một thủ tục tương đối khó khăn và phức tạp, nếu như không nắm rõ các quy định của pháp luật về giải thể thì sẽ khó thực hiện được cũng như tốn kém về thời gian, chi phí. Vậy giải thể công ty là gì? Trình tự quy trình thực hiện như thế nào? Trong trường hợp công ty mới thành lập và chưa hoạt động thì tiến hành thủ tục giải thể ra sao? Luật Thiên Mã có những tư vấn như sau

Giải thể công ty là gì?

Bạn hiểu khái niệm giải thể công ty là gì? Luật doanh nghiệp 2014 quy định về giải thể doanh nghiệp như thế nào? Giải thể và phá sản đều hướng đến mục đích là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khác với phá sản là thủ tục thực hiện theo quyết định của Tòa án, giải thể là việc chủ thể công ty tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể theo quy định của pháp luật, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Tại Khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động của công ty đã ghi trong Điều lệ công ty mà công ty không có quyết định gia hạn;

 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần;

 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 • Công ty đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên để có thể hoàn thành được thủ tục giải thể doanh nghiệp thì công ty phải thanh toán toán hết các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty và công ty đang không trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn khái niệm và các trường hợp giải thể theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ giúp bạn nắm được khi nào bạn phải thực hiện thủ tục giải thể và hậu quả pháp lý sau khi giải thể quy định thế nào.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp như thế nào và giải thể công ty mất bao lâu là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này.

Giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 được thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục giải thể thì công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và những người lao động trong doanh nghiệp.

Quyết định giải thể phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

 • Lý do giải thể là gì:

 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp nếu có; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;

 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 3: Doanh nghiệp gửi công văn tới chi cục thuế để xin được quyết toán thuế và được đóng mã số thuế.

Bước 4: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể kèm theo đơn xin giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 5: Trong thời hạn là 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần, nếu hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia nếu không nhận được ý kiến từ chối nào của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ giải thể công ty giá rẻ, hãy liên hệ với Công ty Luật Thiên Mã của chúng tôi. Đội ngũ luật sư của Luật Thiên Mã, với nhiều năm kinh nghiệm giải thể công ty sẽ hỗ trợ bạn đầy đủ các thủ tục về giải thể với mức giá phải chăng nhất.

Hồ sơ giải thể công ty theo quy định pháp luật hiện hành

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần bao gồm:

 • Quyết định về việc giải thể.

 • Biên bản họp về việc giải thể công ty cổ phần.

 • Biên bản thanh lý các tài sản của công ty và thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

 • Trực tiếp tổ chức việc thanh lý các tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng).

 • Xác nhận của ngân hàng, nơi mà công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản.

 • Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định đúng theo hồ sơ giải thể công ty cổ phần

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của chi cục thuế cấp tỉnh/ thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký mã số thuế).

 • Thông báo do người đại diện pháp luật công ty ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể .

 • Giấy Chứng nhận của công an cấp tỉnh/thành phố về việc doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của công an thành phố Hà Nội đã xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu).

Giải thể công ty chưa hoạt động theo thủ tục nào?

Khi bạn thành lập một công ty và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng công ty vẫn chưa tiến hành bất kỳ một hoạt động kinh doanh, sản xuất, chưa phát hành hóa đơn.

Trong trường hợp này, công ty đã được thành lập nhưng chưa tiến hành hoạt động nào thì theo quy định của pháp luật nếu muốn giải thể công ty chưa hoạt động thì vẫn phải tiến hành theo thủ tục giải thể công ty như các trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Tức là trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp khi chưa hoạt động vẫn thực hiện theo các bước giống với giải thể công ty đã tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm 5 bước như đã trình bày ở phần trên.

Trên đây tư vấn của Luật Thiên Mã về thủ tục giải thể công ty, cũng như giúp quý khách hàng hiểu được thế nào là giải thể doanh nghiệp.

Từ đó có thế dễ dàng thực hiện được thủ tục giải thể công ty và nắm bắt được trong trường hợp công ty của quý khách hàng mới thành lập, chưa thực hiện một hoạt động nào thì vẫn phải thực hiện thủ tục giải thể công ty chưa hoạt động giống như các trường khác do pháp luật quy định.

Nếu gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Ghi chú: Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoặc báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ đến 0977 523 155 hoặc số máy nội bộ 024 7300 6563  

Nguồn: Luật Thiên Mã

Bình luận

TOP