Cách thức viết biên bản giải thể công ty cổ phần đơn giản và chính xác nhất

Trong thời gian gần đây tôi đã tư vấn khá nhiều cho khách hàng của mình về vấn đề viết biên bản giải thể công ty. Qua việc tư vấn đó, tôi hiểu rằng có rất nhiều khách hàng vẫn còn đang lúng túng về việc viết biên bản họp giải thể công ty cổ phần. Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần tuy không có mẫu chung đó vừa có mặt tích cực, vừa có mặt hạn chế. Do vậy tôi muốn chia sẻ cho các bạn cách để viết chuẩn xác và đầy đủ nội dung mẫu biên bản giải thể công ty cổ phần. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của tôi.

Yêu cầu của biên bản giải thể công ty cổ phần theo quy định 

Về cơ bản thì biên bản giải thể công ty là văn bản nội bộ của mỗi công ty, không hề có một mẫu cụ thể để áp dụng chung cho các loại hình công ty. Ví dụ công ty cổ phần có biên bản giải thể công ty cổ phần (hay còn gọi là biên bản họp đại hội cổ đông). Chính vì không có mẫu chung thống nhất nên doanh nghiệp thường không nắm được yêu cầu của một biên bản họp đại hội cổ đông là như thế nào. 

Thứ nhất, biên bản có yêu cầu về việc tổ chức cuộc họp. Thành phần tham gia cuộc họp bao gồm Đại hội đồng cổ đông của công ty (tức là bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết), sau đó cử ra Chủ tọa và Thư ký của cuộc họp. 

Thứ hai, biên bản phải đảm bảo có xác nhận chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp. Tuy nhiên trên thực tế thì họ thường để tất cả những người tham gia cuộc họp ký để đảm bảo tính chặt chẽ. 

Thứ ba, biên bản họp này phải được gửi cho tất cả các cổ đông của công ty trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày kết thúc cuộc gọi. 

Nội dung biên bản họp giải thể công ty cổ phần bao gồm những gì?

Nội dung chủ yếu của biên bản họp giải thể công ty cổ phần bao gồm khá  nhiều nội dung, chính vì lẽ đó nên đôi khi việc thiếu đi một số thông tin quan trọng khiến cho công ty mất thời gian và sức lực để bổ sung và hoàn thiện, dẫn đến chậm tiến độ công việc đã đề ra, có thể gây thiệt hại cho công ty.

Một mẫu biên bản họp giải thể công ty cần đảm bảo đúng đủ các nội dung được quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014. Vậy biên bản họp giải thể công ty cổ phần cần phải lưu ý đầy đủ những nội dung sau: 

  • Về thông tin của công ty, bao gồm tên, địa chỉ của trụ sở chính công ty và mã số doanh nghiệp của công ty;

  • Về thông tin của cuộc họp, bao gồm thời gian, địa điểm họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần; 

  • Về thành phần điều hành cuộc họp: ghi tên của chủ tọa và thư ký; 

  • Về nội dung cuộc họp. Phải thể hiện được mục đích họp và nội dung thảo luận. Mục đích của cuộc họp phải ghi rõ: họp với đầy đủ các cổ đông công ty quyết định về việc giải thể công ty cổ phần. Nội dung sau khi bàn bạc và thống nhất phải thông qua được các vấn đề về các nghĩa vụ tài chính của công ty đối với người lao động, với đối tác và với cơ quan thuế cùng những nghĩa vụ liên quan khác.

Mỗi nội dung thông qua phải được thể hiện qua tỷ lệ phiếu biểu quyết. Về thể thức quyết định phải ghi rõ theo nguyên tắc nào (có thể là nguyên tắc nhất trí…). Cuối cùng là về việc các cổ đông cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác của các nội dung đã thống nhất và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi vốn góp của mình sau khi công ty giải thể; 

  • Tiếp theo là sự thể hiện ý kiến của các cổ đông dự họp về lần lượt các vấn đề mà công ty đưa ra bàn bạc. Tổng số phiếu biểu quyết về từng vấn đề (tán thành, không tán thành hoặc phiếu trắng). Các ý kiến này phải được thể hiện trong mẫu quyết định giải thể công ty cổ phần.

Mẫu biên bản giải thể công ty cổ phần đầy đủ nhất

Như đã nói ở trên, nội bộ mỗi loại hình doanh nghiệp có những mẫu biên bản họp khác nhau. Tương tự công ty cổ phần cũng có mẫu biên bản giải thể công ty riêng biệt. Để được tư vấn về mẫu biên bản để giải thể công ty cổ phần chính xác và đầy đủ nội dung, phù hợp với đặc điểm riêng biệt của từng công ty, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp mẫu biên bản khi thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất. 

Sau đây mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Công nghiệp Xây dựng T&T. 

C:\Users\Adminis\Downloads\ho-sogiaithecongtycophan-1-638.jpg

Qua sự chia sẻ trên đây của tôi, tôi hi vọng rằng các bạn đã có những lưu ý nhất định về vấn đề viết mẫu biên bản giải thể công ty cổ phần, nội dung của mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần cũng như đã cung cấp được cho các bạn mẫu biên bản để thực hiện thủ tục giải thể công ty được thuận lợi. Mọi vấn đề thắc mắc cần được giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tận tình nhất.

Ghi chú: Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoặc báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ đến 0977 523 155 hoặc số máy nội bộ 024 7300 6563  

Nguồn: Luật Thiên Mã

Bình luận

TOP