Thủ tục pháp lý tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

Trong quá trình đi vào hoạt động kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp có thể vì lý do nào đó mà muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty, của chi nhánh hay văn phòng đại diện, vậy thủ tục pháp lý tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh được thực hiện như thế nào? Để hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục pháp lý liên quan đến thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty, Luật Thiên Mã xin tư vấn như sau:

Quy định mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh trong phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày thi hành từ ngày 15/01/2016.

Theo đó, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh là biểu mẫu thông báo được sử dụng khi chi nhánh doanh nghiệp tạm ngừng công việc kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. 

Thời gian cho phép tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh 

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 mới nhất thì chi nhánh doanh nghiệp có quyền tạm ngừng công việc kinh doanh nhưng phải thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh bằng văn bản theo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ít nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng/ tiếp tục hoạt động kinh doanh. 

Về thời hạn tối đa xin tạm ngừng động chi nhánh: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh có thời hạn tạm ngừng công việc kinh doanh không được quá một năm.

Nếu sau một năm thông báo, doanh nghiệp vẫn chưa có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì có thể tiến hành tạm ngừng công việc kinh doanh tiếp, nhưng khi đó thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Thời gian tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh không được quá hai năm liên tiếp. Sau hai năm đó, nếu doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động của chi nhánh nữa thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh. Bài viết tham khảo: Giải thể chi nhánh công ty

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp khi đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh của mình cần lưu ý đến điều kiện tạm ngừng kinh doanh và thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH.

Theo Pháp luật doanh nghiệp 2014 quy định hồ sơ thông báo tạm ngừng công việc kinh doanh của chi nhánh như sau: 

Đối với công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân: 

  • Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh;

  • Quyết định của chủ sở hữu/ chủ doanh nghiệp tư nhân về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh.

  • Giấy ủy quyền cho người nộp và nhận kết quả thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh. (Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ)

Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh: 

  • Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh.

  • Quyết định của Hội đồng thành viên (Đối với Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên) hoặc Quyết định của Hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần), Quyết định của các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh) về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh công ty. 

  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (Đối với Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên) hoặc Biên bản họp của Hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần), Biên bản họp của các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh) về việc biểu quyết thông qua quyết định tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh. 

  • Giấy ủy quyền cho người nộp và nhận kết quả thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh. (Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ). 

  • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh. 

Bài viết tham khảo:

>>> Hướng dẫn thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH

>>> Vấn đề pháp lý khi giải thể chi nhánh công ty TNHH

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh với cơ quan Thuế

Theo quy định của pháp luật hiện nay, chi nhánh doanh nghiệp tiến hành tạm ngừng không cần gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh đến cơ quan thuế quản lý.

Bởi lẽ, hiện nay các doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Cổng thông tin hệ thống đăng ký kinh doanh hoặc trực tiếp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư. Bài viết tham khảo: Giải thể chi nhánh công ty

Giữa hệ thống quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư với hệ thống quản lý của cơ quan thuế đã có sự liên thông, đồng nhất.

Điều đó có nghĩa là khi đã tiến hành xong thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trực tiếp chuyển thông tin qua bên cơ quan thuế quản lý chi nhánh doanh nghiệp. 

Khi doanh nghiệp tiến hành thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó thì chi nhánh doanh nghiệp sẽ được miễn không phải nộp thuế môn bài kèm theo các tờ khai thuế. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh công ty đặt trụ sở. 
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc. 

Bài viết tham khảo:

>>> Mẫu quyết định giải thể chi nhánh doanh nghiệp mới nhất

Trên đây là tư vấn của Luật Thiên Mã về các thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế cũng như hồ sơ để tiến hành tạm ngừng công việc kinh doanh của chi nhánh doanh nghiệp. Để đảm bảo thời gian thực hiện cũng như không gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình tạm ngừng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. 

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn chính xác các mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh mới nhất và các mẫu giấy tờ khác cùng với hướng dẫn chi tiết thủ tục thông báo tạm ngừng công việc kinh doanh của chi nhánh. 

Ghi chú: Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoặc báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ đến 0977 523 155 hoặc số máy nội bộ 024 7300 6563  

Bài gốc: Thủ tục pháp lý tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

Nguồn: Luật Thiên Mã

Bình luận

TOP