Hồ sơ xin tách thửa đất gồm những gì?

Hồ sơ xin tách thửa đất cần được chuẩn bị kỹ càng khi một đất đai có diện tích lớn và muốn chia thành nhiều thửa riêng biệt hoặc khi cần thay đổi diện tích và ranh giới của các thửa đất hiện có. Xin tách thửa đất là quy trình pháp lý nhằm thực hiện việc chia nhỏ hoặc thay đổi ranh giới của một thửa đất để phù hợp với mục đích sử dụng và quản lý của chủ sở hữu. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về hồ sơ đăng ký xin tách thửa đất cụ thể từ điều kiện tách thửa, thời gian thực hiện đến phí tách thửa, hồ sơ xin tách thửa. Không những vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về mẫu đơn, hướng dẫn soạn mẫu đơn và trình tự thủ tục xin tách thửa đất một cách chính xác nhất để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Luật Thiên Mã, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6174 để được giải đáp!

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các quy định pháp luật về hồ sơ xin tách thửa đất. Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện tách thửa?

Dựa theo quy định pháp luật về quản lý đất đai, việc xin tách thửa đất đòi hỏi tuân thủ những điều kiện cơ bản. 

Thứ nhất, người có nhu cầu tách thửa phải là chủ sở hữu đất và cần chứng minh quyền sử dụng đất. Việc này thường được thể hiện qua các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các văn bản liên quan khác.

Thứ hai, diện tích cần tách thửa phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Quy định diện tích tách thửa được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương. Mặc dù quy định chung chưa rõ ràng đối với các loại đất khác không phải đất ở, tuy nhiên Nghị định 01/2017/NĐ-CP đã mở rộng quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với tất cả các loại đất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đây, việc tách thửa đất nông nghiệp gặp khó khăn và hạn chế. Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 01/2017/NĐ-CP, các địa phương đã có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu tách thửa đất khác không phải đất ở, giúp dễ dàng thực hiện quy trình tách thửa đối với các loại đất này. Việc xin tách thửa đất đòi hỏi sự tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục thủ chức. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quy trình và các bước xin tách thửa đất, giúp người dân và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm trong quá trình này.

Thứ ba, cần tuân thủ các điều kiện khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương. Điều kiện này bao gồm chiều rộng mặt tiền và chiều sâu của thửa đất so với chỉ giới xây dựng, không thuộc các dự án phát triển nhà ở hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, không gắn liền với nhà thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê, và không thuộc khu vực đã được cơ quan nhà nước thông báo thu hồi đất.

Điều kiện tách thửa đất cụ thể sẽ phụ thuộc vào quỹ đất và quy hoạch phát triển đất ở tại nông thôn và đô thị của từng địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Ngoài ra, văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại các địa phương có thể có những trường hợp ngoại lệ, cho phép tách thửa đất mặc dù không đủ các điều kiện. Điều này cho phép xem xét các trường hợp đặc biệt và tạo điều kiện cho việc tách thửa đất.

Như vậy, việc xem xét và tuân thủ các điều kiện cụ thể tại địa phương, cùng với việc nắm rõ các trường hợp ngoại lệ, là cách tiếp cận đúng đắn để thực hiện quy trình tách thửa đất.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về điều kiện tách thửa đất. Gọi ngay: 1900.6174

Hồ sơ xin tách thửa đất gồm những gì?

Để xin tách thửa đất, hồ sơ đề nghị cần bao gồm các tài liệu sau:

 1. Đơn đề nghị tách thửa, theo mẫu số 11/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bản gốc.
 3. Bản sao công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ nhận dạng cá nhân, bao gồm chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương có giá trị.
 4. Các giấy tờ khác có thể yêu cầu tại địa phương, như bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.
 5. Giấy ủy quyền (nếu chủ sở hữu đất không thể thực hiện thủ tục một cách cá nhân, có thể ủy quyền cho người khác đã trên 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự).

Như vậy, trên đây là các tài liệu này được yêu cầu để xác nhận quyền sở hữu đất, thông tin cá nhân và tiến hành các thủ tục tách thửa đúng quy định.

ho-so-xin-tach-thua-dat-3

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về giấy tờ cần thiết trong hồ sơ tách thửa đất. Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu đơn xin tách thửa đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

 

Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

 1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………

1.2. Địa chỉ ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

 1. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

 1. a) Thửa đất số: ………………………………..; b) Tờ bản đồ số: …………………….;
 2. c) Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………..
 3. d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………..……………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số 

Tờ bản đồ số 

Địa chỉ thửa đất 

Số phát hành 

Giấy chứng nhận 

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận

 1. Lý do tách, hợp thửa đất: ……………………………………………………………..
 2. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ……………….………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về mẫu đơn xin tách thửa đất. Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin tách thửa đất?

Để viết đơn xin tách thửa đất, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

– Đối với cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, đơn xin được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Trong khi đó, đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đơn xin được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

– Đơn xin cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người sử dụng đất, bao gồm tên, địa chỉ và số giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài, thông tin về số hộ chiếu, quốc tịch cũng cần được ghi rõ.

– Thông tin về thửa đất cũng cần được ghi đầy đủ trong đơn xin, dựa trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

– Đơn xin phải được ký tên và ghi rõ thông tin của người viết đơn, bao gồm họ tên và chức vụ (đối với tổ chức), cùng với đó là đóng dấu của tổ chức nếu có.

Đây là những điểm quan trọng khi viết đơn xin tách thửa đất. Chúng giúp đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của đơn, cũng như thuận lợi cho quy trình xử lý đơn xin.

ho-so-xin-tach-thua-dat-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về cách soạn thảo đơn xin tách thửa đất. Gọi ngay: 1900.6174

Trình tự, thủ tục tách thửa

Người có nhu cầu tách thửa cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ đã đề cập và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, huyện thuộc tỉnh hoặc quận thuộc thành phố trung ương.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cung cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ và người đó phải thực hiện các bước sau:

 1. Gửi người xuống đo đạc và kiểm tra địa chính để thực hiện việc chia tách thửa đất theo yêu cầu của người sở hữu. Phòng đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm tiến hành đo đạc và lập bản đồ cho khu đất được tách thửa.
 2. Lập hồ sơ và đệ trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất có nhu cầu đối với thửa đất mới được tách.
 3. Tiến hành các thủ tục chỉnh lý, cập nhật hồ sơ và đăng ký biến động đất đai (sửa thông tin sau khi đã tách thửa trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ban đầu).

Cuối cùng, người nộp hồ sơ sẽ nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã theo phiếu hẹn. Trong quá trình này, người nộp hồ sơ có thể phải nộp thuế phí cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), ví dụ như phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc kiểm tra thửa đất, đăng ký biến động, lệ phí cấp sổ. Các khoản thuế, phí này tuân thủ quy định của Chính phủ và từng địa phương cụ thể.

Trên đây là một mô tả về quy trình và các giấy tờ cần thiết khi xin tách thửa đất. Quá trình này đòi hỏi người có nhu cầu tách thửa phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tuân theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc nộp đúng các giấy tờ và hoàn thành các thủ tục là rất quan trọng để đạt được mục đích tách thửa thành công. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về trình tự, thủ tục tách thửa đất. Gọi ngay: 1900.6174

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất ?

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất không quá 15 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời gian này, không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Chính phủ. Thời gian này cũng không bao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian để xem xét, xử lý vi phạm pháp luật, cũng như thời gian trưng cầu giám định đất đai.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện thủ tục có thể được tăng thêm 10 ngày đối với từng loại thủ tục, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

ho-so-xin-tach-thua-dat-1

>>>Xem thêm: Tách thửa đất thổ cư cần những điều kiện gì?

Phí tách thửa đất

Để đáp ứng nhu cầu tách thửa đất trồng cây lâu năm, Luật Thiên Mã cam kết cung cấp dịch vụ tách thửa đất với mức giá hợp lý và cạnh tranh nhất trên thị trường. Chúng tôi hiểu rằng cơ quan Nhà nước chưa có quy định cụ thể về mức phí tách thửa đất, do đó chúng tôi sẽ đảm bảo giá cả và chất lượng phục vụ để mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng. Với kinh nghiệm và sự tận tâm, Luật Thiên Mã sẽ là đối tác tin cậy để hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình tách thửa đất.

>>>Xem thêm: Dịch vụ sang tên sổ đỏ, mua bán đất đai, chia, tách thửa đất nhanh chóng

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác, đáng tin cậy từ Luật Thiên Mã về vấn về hồ sơ xin tách thửa đất cụ thể từ điều kiện tách thửa, thời gian thực hiện đến phí tách thửa, hồ sơ xin tách thửa. Không những vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về mẫu đơn, hướng dẫn soạn mẫu đơn và trình tự thủ tục xin tách thửa đất.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn về hồ sơ xin tách thửa đất, chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý hữu ích và các quy định mới nhất trong bài viết trên. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện liên quan đến vấn về hồ sơ xin tách thửa đất, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174 để được tư vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã, chúng tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7