action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Giấy chứng nhận quyền tác giả

Khi tác giả hoặc chủ sở hữu của tác phẩm tiến hành đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm tại cơ quan nhà nước quản lý về quyền tác giả đối với tác phẩm của mình họ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Giấy chứng nhận quyền tác giả là giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp cho chủ thể tiến hành đăng ký quyền tác giả. Để tìm hiểu về vai trò của Giấy chứng nhận quyền tác giả, hãy cùng Luật Thiên Mã tìm hiểu trong bài viết sau:

Giấy chứng nhận quyền tác giả

 

Giấy chứng nhận quyền tác giả là gì?

Giấy chứng nhận quyền tác giả là giấy tờ do cơ quan nhà nước quản lý về quyền tác giả cụ thể là Cục Bản quyền tác giả cấp cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi những cá nhân, tổ chức này tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả đối với tác phẩm mà họ sáng tạo ra hoặc họ là chủ sở hữu.

Giấy chứng nhận quyên tác giả có chứa các thông tin về tên tác phẩm, loại hình và thông tin tác giả; chủ sở hữu; số giấy chứng nhận

Mẫu giấy chứng nhận quyền tác giả

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

Theo quy định của Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ – CP thì việc cấp giấy chứng nhận quyền tác giả thuộc về Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

Cục Bản quyền tác giả cũng có quyền cấp lại, sửa đổi hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo các trường hợp được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà việc cấp giấy chứng nhận quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả được giải quyết như sau:

– Đối với trường hợp cấp mới: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp bị từ chối cấp, Cục Bản quyền tác giả phải có thông báo bằng văn bản rõ ràng về căn cứ từ chối cấp.

– Đối với trường hợp xin cấp đổi: 12 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Cục Bản quyền tác giả

– Đối với trường hợp cấp lại: 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Cục Bản quyền tác giả

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0936380888 

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7