action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Việc thành lập doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư, tuy nhiên để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Tư vấn đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhanh

* Vì sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn

– Để tránh vướng mắc pháp lý, những vấn đề liên quan đến thuế và để tránh những khoản phạt nặng không đáng có sau này khi quá trình thực hiện thủ tục

– Giúp tránh mất thời gian

– Được các chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký giấy phép kinh doanh thực hiện tư vấn mã ngành nghề, vốn điều lệ cũng như điều kiện xin giấy phép kinh doanh… sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng khách hàng.

– Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký nhanh gọn, chuyên nghiệp và chính xác.

Muốn biết thêm Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể và những lưu ý phải biết thì VÀO ĐÂY

* Dịch vụ tư vấn của Luật Thiên Mã

–  Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến vấn đề thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở của doanh nghiệp; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tăng, giảm vốn điều lệ; về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thành viên hoặc Thay đổi cơ cấu vốn góp….

– Đại diện doanh nghiệp thực hiện soạn thảo hồ sơ đăng ký đăng ký kinh doanh, đảm bảo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Sau đó nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên Sở Kế hoạch và đầu tư rồi chờ lấy giấy phép trả cho doanh nghiệp.

– Thay mặt công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian. Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký dấu (nếu phát sinh) hoặc các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có);

– Đặc biệt, đối với dịch vụ đăng ký đăng ký kinh doanh trọn gói, doanh nghiệp sẽ được đại diện hoàn tất mọi thủ tục liên quan sau khi đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo doanh nghiệp có thể thuận lợi đi vào hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:

* Doanh nghiệp cần thực hiện cung cấp các thông tin sau:

– Cung cấp các danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;

– Cung cấp bản sao Giấy CMND có chứng thực (trong trường hợp doanh nghiệp bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);

Muốn biết thêm NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÚNG LUẬT thì VÀO ĐÂY

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

* Thay đổi các ngành, nghề kinh doanh

+  Thông báo về việc thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Biên bản họp thành viên/hội đồng cổ đông về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+  Quyết định về việc thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+  Giấy ủy quyền để thay mặt thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

* Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

+ Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký dăng nghiệp (Theo mẫu của Sở kế hoạch và đầu tư);

+ Thông báo về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần,công ty TNHH có chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

+ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên công ty về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp;

+ Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;

+ Bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm gần nhất ( đối với trường hợp giảm vốn điều lệ).

* Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

+ Thông báo về việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Quyết định của hội đồng thành viên/ hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực biên bản họp thành viên/hội đồng cổ đông;

+  Giấy ủy quyền dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi tên công ty

– Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– Quyết định về việc thay đổi thông tin tên doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực biên bản cuộc họp thành viên/hội đồng cổ đông.

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở chính

– Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của thành viên /hội đồng cổ đông

– Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên /Hội đồng cổ đông.

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

*Thay đổi con dấu công ty

– Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh con dấu)

Điều kiện đăng ký kinh doanh

* Điều kiện về đối tượng

Mọi cá nhân tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh trừ những trường hợp sau đây

– Các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp kinh doanh nhằm mục đích thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ tại các doanh nghiệp nhà nước (trừ những người được cử làm đại diện nhằm quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác);

– Người chưa thành niên;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tước quyền hành nghề vì vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, có hành vi trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;

– Chủ doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức tại nước ngoài hoặc người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

* Điều kiện về ngành nghề

– Thực hiện kinh doanh các ngành nghề không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh.

– Không thuộc các ngành, nghề kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh/điều kiện: Đối với các doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà Luật quy định phải có điều kiện, thì công ty chỉ được thực hiện kinh doanh các ngành, nghề đó khi có các điều kiện theo quy định.

–  Không thuộc các ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định;

– Không thuộc các ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

* Điều kiện về trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính là địa điểm được chọn để liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định cụ thể và phải thỏa mãn các điều kiện được pháp luật như: địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thông tin số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay

  Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh luật thiên mã

Chi phí đăng ký kinh doanh

–  Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần;

–  Lệ phí Cấp mới, cấp lại hoặc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 100.000 đồng/ hồ sơ.

Những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đã được chúng tôi giới thiệu tương đối chi tiết. Nếu có những vướng mắc cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng phản hồi lại cho chúng tôi. Luật Thiên Mã rất hy vọng có cơ hội được phục vụ quý khách hàng!

Bạn đang xem bài viết “Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanhtại chuyên mụcHỏi đáp doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7