Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

0

Khi sắp hết thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư . Việc này đảm bảo sự hoạt động hợp pháp cho các nhà đầu tư tại Việt nam.

Quy trình gia hạn giấy chứng nhận đầu tư như sau

 • Gửi yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết cho chuyên viên tư vấn ở Luật Thiên Mã nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp, thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư để đưa ra hướng tư vấn tốt nhất.
 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (hồ sơ, giấy tờ, thủ tục…). Đánh giá tình hình của doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp pháp của những giấy tờ khách hàng cung cấp.
 • Chúng tôi đại diện doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và thủ tục cho doanh nghiệp về việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bao gồm:
  • Sau khi kí hợp đồng, chuyên viên có kinh nghiệm của Luật Thiên Mã sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ, giấy tờ về việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
  • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả về việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư trên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện việc khiếu nại trên cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề của doanh nghiệp.

Quy định pháp luật về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bạn cần biết

Luật Đầu tư 2014: Theo quy định tại điều 40 Luật Đầu tư 2014 quy định về Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau

“Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Như vậy, khi muốn gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là Doanh nghiệp đang thực hiện việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư, vì vậy cần thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Doanh nghiệp.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những gì?

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đếm thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

Tài liệu quy định tại các điểm b,c,d,đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

Thời gian điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong bao lâu?

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trừ trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với các nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cần những gì:

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cần những gì: Khi tiến hành thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (02 bản);
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (02 bản);
 • Báo cáo tình trạng các dự án doanh nghiệp đang triển khai đầu tư đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (01 bản);
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất của Doanh nghiệp đến thời điểm cần gia hạn (01 bản sao công chứng);
 • Báo cáo tháng, quý, năm mà doanh nghiệp nộp cho Sở KH&ĐT hoặc Ban quản lý các khu CN và khu chế xuất;
 • Bản kế hoạch đề xuất các dự án Doanh nghiệp định đầu tư: SĐT chủ đầu tư, địa chỉ, email, diện tích văn phòng, tổng số lao động (bao nhiêu lao động Việt Nam, bao nhiêu lao động nước ngoài?), thông tin công ty nằm tại Việt Nam;
 • Giấy tờ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính, địa điểm thi công dự án: giấy tờ nhà đất, hợp đồng thuê địa điểm, ….
 • Hộ chiếu người đại diện (01 bản sao công chứng), địa điểm nơi cư trú có xác nhận địa phương nơi người đại diện cư trú;

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì?

Để thực hiện việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Doanh nghiệp cần chuẩn bị: 02 bộ hồ sơ như trên.

Lưu ý: Hồ sơ phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tài liệu, giấy tờ, văn bản được viết bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang Tiếng Việt Nam và được công chứng không quá 03 tháng.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu?

Trong trường hợp Doanh nghiệp đã hoàn thành đúng và đủ hồ sơ, được chấp thuận hợp lệ thì sẽ được giải quyết trong khoảng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Kết quả khách nhận được là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư mới của doanh nghiệp đã được gia hạn tiếp tục.

Chi phí thực hiện dịch vụ là bao nhiêu?

Chi phí cố định không phát sinh thêm khoản lệ phí nào khác: 500 – 700$

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sở kế hoặch đầu tư: với công ty nằm ngoài khu công nghiệp

Ban quản lý khu công nghiệp: với công ty nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Văn bản pháp luật:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

Những câu hỏi thường gặp khi gia hạn

Bao lâu tôi cần gia hạn giấy chứng nhận đầu tư?

Luật Thiên Mã trả lời: Thưa quý khách hàng thân mến, tùy vào dự án đầu tư của quý doanh nghiệp mà thời hạn của mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau, theo: “Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư”:

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.”

Công ty tôi có thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh cùng hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư không?

Luật Thiên Mã trả lời:Thưa quý khách hàng, trong quá trình làm hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, có thể làm luôn thủ tục thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh. Vì bản chất của gia hạn giấy chứng nhận đầu tư là điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn thay đổi đăng kí kinh doanh khi tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty tôi được cấp mới giấy chứng đầu tư sau khi làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, tôi có cần làm lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh không?

Luật Thiên Mã trả lời: Sau khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì sẽ không bắt buộc phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà nội dung đăng ký kinh doanh tại giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) của công ty bạn tiếp tục có hiệu lực.

Nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư ở đâu?

Luật Thiên Mã trả lời: Đối với Doanh nghiệp có trụ sở doanh nghiệp và địa điểm tiến hành dự án nằm ngoài khu công nghiệp: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT (Phòng đầu tư);

Đối với Doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm tiến hành dự án nằm trong khu công nghiệp: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu CN và chế xuất.

Khi nào phải thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư?

Luật Thiên Mã trả lời: Thời điểm thích hợp để tiến hành gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 03-05 tháng trước khi thời gian ấn định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn.

Tùy vào địa điểm doanh nghiệp đặt trụ sở, ngành nghề kinh doanh, tiến độ hoàn thành dự án đầu tư,…mà chi phí của Luật Thiên Mã sẽ có sự điều chỉnh hợp lý. Hi vọng rằng những thông tin mà Công ty Luật thiên Mã cung cấp sẽ giải đáp được hết thắc mắc của các nhà đầu tư. Nếu bạn có câu hỏi vui lòng liên hệ qua Hotlline 0948 855 355 để được hỗ trợ tư vấn

Cảm ơn nhà đầu tư. Chúc mọi dự án thành công tốt đẹp.

Điểm: 4.4 (10 bình chọn)

Phó Phòng Doanh Nghiệp, Chuyên Viên Pháp Lý, Biên Tập Viên: Nguyễn Thị Phương Thanh

Chào quý Doanh Nghiệp. Là người đam mê Luật từ khi còn trên ghế nhà trường, tôi đã quyết tâm theo đuổi. Tôi hi vọng rằng, những gì mà tôi mang lại sẽ có giá trị thực sự cho các doanh nghiệp. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe góp ý từ phía bạn để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã đến với Luật Thiên Mã.

Đăng Ký Nhận Báo Giá

Cảm ơn bạn! Chúng tôi sẽ liên lạc cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Để lại số điện thoại của quý khách
Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn cụ thể

Nhân viên sẽ liên hệ lại cho bạn sớm nhất!

Cám ơn bạn.
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau

Yêu cầu gọi lại

Zalo

Liên hệ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN:  0948 855 355 ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ