Tin pháp luật

Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm như thế nào?

Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm có được không? Trả nợ tiền sử đụng đất quá hạn như thế nào? Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước làm chủ sở hữu và người sử dụng đất phải có nghĩa vụ tài chính khi được Nhà nước trao quyền sử dụng đất đó.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất  có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau (khách quan, chủ quan,…) mà người sử dụng đất không thể nộp tiền sử dụng đất đúng hạn và Nhà nước cũng có quy định những trường hợp người sử dụng đất được quyền ghi nợ tiền sử dụng đất. Cùng Luật Thiên Mã 1900.6174 tìm hiểu về vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây nhé!

>>>Luật sư giải đáp miễn phí quy định về việc ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm. Gọi ngay: 1900.6174

Chị Quỳnh (Đồng Nai) có vướng mắc như sau:

“ Chào Luật sư! Tôi có câu hỏi muốn Luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi và gia đình của tôi

Gia đình tôi đang sở hữu 200m2 đất trồng cây lâu năm, sử dụng liên tục cho đến nay và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mấy năm nay do yểu tố khách quan (dịch bệnh,…), kinh tế bấp bênh khiến việc xoay vòng vốn khó khăn, gia đình tôi chưa thực hiện được việc trả tiền sử dụng đất được. Gia đình tôi có làm đơn xin gia hạn nộp tiền sử dụng đất và thấy quy định thời hạn là 05 năm.

Tôi có nghe nói giá đất để tính tiền sử dụng đất sau khi hết thời gian ghi nợ thường cao hơn so với giá ghi nợ. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi quy định chi tiết về ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm như ra sao? Và trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn tính theo giá thời điểm nào?”

Luật sư tư vấn trả lời:

Chào chị Quỳnh! Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến Luật sư của chúng tôi! Với câu hỏi thắc mắc chị gửi đến, Luật sư đã xem xét và đưa ra lời giải đáp như sau:

Tiền sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất bắt buộc phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất chỉ thực hiện khi thuộc 3 trường hợp trên, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp.

Đối tượng thu tiền sử dụng đất được quy định rõ theo Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cho thửa đất mình đang sử dụng, cũng là công cụ để Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.

ghi-no-tien-su-dung-dat-qua-5-nam-6

>>>Luật sư giải đáp miễn phí tiền sử dụng đất là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm như thế nào?

Căn cứ Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC, người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 05 năm và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. Sau thời gian đó, nếu người sử dụng đất chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Bên cạnh đó, nếu hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Theo đó, đối với trường hợp của chị Quỳnh thì chị được ghi nợ tiền sử dụng đất thì sẽ có thời hạn thanh toán dần trong thời hạn 5 năm. Nếu sau 5 năm mà kề từ ngày ghi nợ mà vẫn chưa trả hết thì sẽ phải trả số tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất thời điểm hiện tại. Còn trong trường hợp gia đình chị có thể thanh toán được trước hạn thì sẽ được giảm trừ số tiền sử dụng đất phải nộp theo mức 2%/năm.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về cách ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm? Gọi ngay: 1900.6174

Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là những ai?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, những đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm:

 • Hộ gia đình, cá nhân có công với cách mạng, hộ nghèo
 • Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;  có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng ghi nợ thì phải có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

ghi-no-tien-su-dung-dat-qua-5-nam-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất? Gọi ngay: 1900.6174

Ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định thì nếu có nhu cầu, hộ gia đình, cá nhân làm đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất, thời gian ghi nợ trong  thời hạn tối đa là 5 năm. Sau thời gian này mà chưa trả hết số tiền sử dụng đất ghi nợ trước đó thì buộc phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Theo quy định trên thì có 2 trường hợp có thể xảy đến:

 • Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân không xin ghi nợ tiền sử dụng đất mà chậm nộp so với thời gian quy định thì phải đóng thêm tiền chậm nộp.
 • Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã xin ghi nợ tiền sử dụng đất để thanh toán dần trong vòng 5 năm nhưng đến hạn vẫn chưa thanh toán xong thì sẽ không bị tính bất kỳ khoản lãi suất nào.
 • Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Như vậy, nếu gia đình chị Quỳnh đã ghi nợ tiền sử dụng đất để thanh toán dần trong vòng 5 năm nhưng đến hạn vẫn chưa thanh toán xong thì sẽ không bị tính bất kỳ khoản lãi suất nào.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về việc ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không? Gọi ngay: 1900.6174

Trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn tính theo giá thời điểm nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì sẽ phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý tính từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn tính theo giá của các thời điểm như sau:

 • Trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2019) thì trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 áp dụng giá theo thời điểm chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì áp dụng theo giá đất tại thời điểm trả nợ.
 • Trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2019) thì áp dụng giá theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 5 năm thì hộ gia đình, cá nhân thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Theo đó, nếu gia đình chị hết thời hạn 5 năm mà vẫn chưa trả hết nợ thì  phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý tính từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ. Bên cạnh đó, tùy vào từng thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất được quy định như trên thì sẽ áp dụng giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận hoặc giá đất tại thời điểm trả nợ.

ghi-no-tien-su-dung-dat-qua-5-nam-1

>>>Xem thêm: Nợ tiền sử dụng đất có được thế chấp theo quy định Luật Đất đai 2013?

Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị nợ tiền sử dụng đất cùng giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

 • Quyết định giao đất tái định cư
 • Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hộ gia đình, cá nhân nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Tiến hành xử lý đơn đề nghị

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, rà soát hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan.

Trong Phiếu chuyển thông tin phải có nội dung như về số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận, đồng thời trả Giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 3: Xác nhận của cơ quan thuế

Cơ quan thuế xác định Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng chuyển đến và ban hành Thông báo theo quy định để gửi đến cá nhân, hộ gia đình, Văn phòng và cơ quan liên quan nếu cần. 

Việc Thông báo phải bao gồm các nội dung như:

 • Số tiền sử dụng đất được ghi nợ
 • Tổng số tiền sử dụng đất cá nhân, hộ gia đình phải nộp.
 • Số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà cá nhân, hộ gia đình được nhận.
 • Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền.

Bước 4:

Hộ gia đình, cá nhân sau khi nộp đủ chứng từ trong thời hạn quy định do kho bạc cung cấp tại Văn phòng thì được cấp Giấy chứng nhận. Theo Thông báo của cơ quan thuế kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất sau đó, tiến hành việc chuyển thông tin về số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan theo quy định.

Bước 5: Trả giấy Chứng nhận

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc trả Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Như vậy, chị Quỳnh nếu muốn xin ghi nợ tiền sử dụng đất cần phải thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để có thể được ghi nợ tiền sử dụng đất và phải đảm bảo đầy đủ đơn từ theo đúng quy định.

>>>Xem thêm: Xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013

Trên đây nội dung tư vấn của Luật sư Luật Thiên Mã về  “Ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm”. Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ phần nào cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để có thể biết được những quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm . Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6174 để được nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7