Luật hôn nhân gia đình

Đơn khởi kiện ly hôn mua ở đâu? Điều kiện khởi kiện ly hôn là gì?

Đơn khởi kiện ly hôn nộp ở đâu? Cách viết mẫu đơn khởi kiện như thế nào? Chúng tôi sẽ giải thích các quy định cụ thể trong Luật Thiên Mã liên quan đến ly hôn, quyền và nghĩa vụ của các bên, thủ tục pháp lý và các yếu tố quan trọng khác mà mọi người cần biết khi đối mặt với tình huống này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6174 và nhận được tư vấn miễn phí

>>> Luật sư tư vấn miễn phí mẫu đơn dùng để khởi kiện khi ly hôn? Liên hệ ngay: 1900.6174

Đơn khởi kiện ly hôn là gì? Điều kiện để được yêu cầu khởi kiện ly hôn?

Ly hôn là quá trình chấm dứt quan hệ hôn nhân thông qua một bản án hoặc quyết định có giá trị pháp lý được Tòa án ban hành.

Căn cứ theo Điều 3 và Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp hòa giải tại Tòa án không thành công, đơn khởi kiện ly hôn là một biện pháp mà một trong hai bên (vợ hoặc chồng) yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn. Tùy theo hoàn cảnh và quyền lợi của từng bên, việc này có thể được thực hiện theo quy định sau:

+ Vợ, chồng hoặc cả hai có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.

+ Nếu một bên vợ hoặc chồng mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác khiến họ không có khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi của mình, và đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình gây ra bởi chồng hoặc vợ, cha mẹ hoặc người thân thích khác cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn. Điều này đặc biệt áp dụng khi tình huống bạo lực gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần của bên yếu thế.

don-khoi-kien-ly-hon

Lưu ý: Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang mang thai, đã sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Căn cứ theo Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, để yêu cầu khởi kiện ly hôn, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Hành vi bạo lực gia đình: Nếu một trong hai bên trong hôn nhân là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ gây ra và hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần của nạn nhân, thì nạn nhân có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng: Nếu một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ hoặc chồng, làm cho hôn nhân rơi vào tình trạng trầm trọng và không thể tiếp tục sống chung, đồng thời mục đích của hôn nhân không thể đạt được, thì bên bị vi phạm cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Cha, mẹ, người thân thích khác: Ngoài ra, cha mẹ hoặc người thân thích khác cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác khiến họ không có khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi của mình.

Đồng thời, bên bị mắc bệnh cũng là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình gây ra bởi chồng hoặc vợ, và hành vi này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần của bên đó.

>>> Điều kiện để có thể khởi kiện ly hôn là gì? Gọi ngay: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn mới nhất năm 2023

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn ly hôn đơn phương là một dạng của đơn khởi kiện được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Theo đó, mẫu số 23-DS có dạng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………

Địa chỉ: (4)……………………………

Số điện thoại: ……………………………; Fax:……………………………

Email: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………

Địa chỉ (6) ……………………………

Số điện thoại: ……………………………; Fax:……………………………

Email:…………………………… 

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ: (7)……………………………

Địa chỉ: (8)……………………………

Số điện thoại: ……………………………; Fax:……………………………

Email:…………………………… 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (9)……………………………

Địa chỉ: (10) ……………………………

Số điện thoại: ……………………………; Fax:……………………………

Email:…………………………… 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

……………………………

……………………………

……………………………

Người làm chứng: (12)……………………………

Địa chỉ: (13) ……………………………

Số điện thoại: ……………………………; Fax:……………………………

Email:…………………………… 

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

  1. ……………………………
  2. ……………………………
  3. ……………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) 

……………………………

……………………………

……………………………

Người khởi kiện(16)

(ký và ghi rõ họ tên)

>> Liên hệ luật sư lấy mẫu đơn dùng để khởi kiện khi ly hôn chính xác nhất theo quy định của pháp luật. Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện ly hôn

Hướng dẫn được quy định tại Mẫu 23 – DS, ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, tiếp tục với các chỉ dẫn sau:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Nếu đơn khởi kiện được nộp tại Toà án nhân dân cấp huyện, bạn cần ghi rõ tên Toà án nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B).

Nếu đơn khởi kiện được nộp tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, bạn cần ghi rõ tên Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó. Thông tin này giúp xác định rõ Toà án có thẩm quyền xem xét và giải quyết vụ án ly hôn của bạn.

don-khoi-kien-ly-hon

(3) Trong trường hợp người khởi kiện là cá nhân, bạn cần ghi rõ họ tên của người đó. Tuy nhiên, nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bạn cần ghi họ tên và địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.

Trong trường hợp người khởi kiện là cơ quan hoặc tổ chức, bạn cần ghi tên của cơ quan hoặc tổ chức đó và ghi rõ họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan hoặc tổ chức khởi kiện đó.

Lưu ý: Việc ghi đúng và đầy đủ thông tin cá nhân hoặc thông tin về đại diện hợp pháp là rất quan trọng, vì nó giúp xác định chính xác người khởi kiện và người đại diện hợp pháp liên quan đến vụ án ly hôn này.

(4) Trong phần này, bạn cần ghi rõ địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, hãy cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H). Nếu người khởi kiện là cơ quan hoặc tổ chức, thì hãy ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Theo hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Theo hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Trong phần này, bạn cần nêu cụ thể từng vấn đề mà bạn yêu cầu Tòa án giải quyết trong đơn khởi kiện. Đặc biệt, hãy mô tả rõ những vấn đề cần xem xét và quyết định từ phía Tòa án.

(14) Trong phần này, ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện và đánh số thứ tự cho từng tài liệu. Ví dụ: Các tài liệu kèm theo đơn gồm: Bản sao hợp đồng mua bán nhà; Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; …

(15) Trong phần này, ghi những thông tin mà người khởi kiện xem là cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Tòa án biết khi có sự xảy ra tranh chấp và một trong các đương sự đã đi nước ngoài để chữa bệnh.

(16) Trong trường hợp người khởi kiện là cá nhân, cần có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó. Nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức không thể tự mình làm đơn khởi kiện hoặc ký tên hoặc điểm chỉ, thì người đại diện hợp pháp của họ phải ký tên và điểm chỉ.

Trong trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ, thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ có thể làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu người khởi kiện là cơ quan tổ chức, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan hoặc tổ chức khởi kiện phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan hoặc tổ chức đó.

Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp, việc sử dụng con dấu phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ, cần có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về chữ ký, điểm chỉ, và chứng minh hợp pháp của người khởi kiện và người đại diện hợp pháp trong việc làm đơn khởi kiện.

>>> Luật sư hướng dẫn cách viết mẫu đơn nhanh chóng và chính xác nhất. Gọi ngay: 1900.6174

 Mua mẫu đơn khởi kiện ly hôn ở đâu?

Việc tìm mua đơn xin ly hôn, giấy ly hôn, hoặc hồ sơ ly hôn không được quy định bắt buộc phải mua tại toà án hay bất kỳ cơ quan nhà nước nào. Dưới đây là một số lời khuyên cho việc mua đơn xin ly hôn:

Mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án

Mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án cũng có những ưu nhược điểm riêng. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm khi mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án:

Ưu điểm:

– Chính xác và tuân thủ pháp luật: Đơn khởi kiện ly hôn mua tại Tòa án được chuẩn bị và cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của đơn khởi kiện.

– Đáng tin cậy và đúng chuẩn: Mẫu đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án thường được kiểm tra và xác nhận là đúng chuẩn, đảm bảo phù hợp với các quy định và yêu cầu của Tòa án. Điều này giúp tránh việc bị trả lại đơn hoặc yêu cầu sửa đổi đơn, tiết kiệm thời gian và công sức.

– Hỗ trợ và tư vấn chuyên sâu: Khi mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ các nhân viên Tòa án, bao gồm các luật sư và chuyên gia pháp lý. Họ có kiến thức và kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc ly hôn, có thể cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của bạn.

Nhược điểm:

– Chi phí cao hơn: Mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án có thể đòi hỏi một khoản chi phí cao hơn so với việc tải mẫu đơn trên Internet hoặc từ các nguồn không chính thống khác. Bạn sẽ phải trả phí để mua bản cứng của đơn và các tài liệu liên quan từ Tòa án.

– Thời gian và công sức: Mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án có thể đòi hỏi bạn phải đến trực tiếp Tòa án, tiếp xúc với quy trình và thủ tục mua đơn. Điều này có thể tốn thời gian và công sức di chuyển, đặc biệt nếu Tòa án không gần nơi bạn sống.

– Giới hạn địa lý: Mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án chỉ có thể thực hiện tại các Tòa án có thẩm quyền. Điều này có nghĩa là bạn phải đến Tòa án cụ thể nơi bạn đang sinh sống hoặc nơi mà vụ việc ly hôn sẽ được giải quyết. Nếu bạn đang ở xa Tòa án hoặc không thuận tiện để đến trực tiếp, việc mua đơn tại Tòa án có thể gặp khó khăn và tốn thời gian di chuyển.

– Phụ thuộc vào sự chuyên môn của Tòa án: Mỗi Tòa án có thể có quy trình và yêu cầu riêng đối với việc mua đơn khởi kiện ly hôn. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong cách xử lý và cung cấp đơn khởi kiện. Một số Tòa án có thể không có đủ mẫu đơn sẵn có hoặc không cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn pháp lý đầy đủ. Việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và sự chính xác của đơn khởi kiện mà bạn mua tại Tòa án.

Dù có nhược điểm như trên, mua đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án vẫn được coi là một phương pháp đáng tin cậy và an toàn để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật của đơn khởi kiện. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua đơn tại Tòa án, bạn nên cân nhắc và tham khảo ý kiến từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo lựa chọn phù hợp với tình huống và yêu cầu của bạn.

>>> Xem thêm: Ly hôn đơn phương mất bao nhiêu tiền? Gồm những khoản nào?

Tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn trên Internet

Tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn trên Internet có những ưu nhược điểm sau:

Ưu điểm:

– Tiết kiệm thời gian và công sức: Tải mẫu đơn ly hôn trực tuyến cho phép bạn tiếp cận nhanh chóng với các mẫu đơn sẵn có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc tạo ra một mẫu đơn từ đầu.

– Dễ dàng truy cập và đa dạng lựa chọn: Internet cung cấp một nguồn tài nguyên phong phú về mẫu đơn ly hôn. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và truy cập vào nhiều lựa chọn khác nhau, đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

– Tiết kiệm chi phí: So với việc thuê một luật sư hoặc mua mẫu đơn tại cơ quan chính phủ, tải mẫu đơn trên Internet thường là miễn phí hoặc có giá thấp hơn, giúp tiết kiệm chi phí.

Nhược điểm:

– Độ tin cậy không đảm bảo: Không phải tất cả mẫu đơn ly hôn trên Internet đều đúng chuẩn và tuân thủ quy định của pháp luật. Có nguy cơ tải về mẫu đơn không chính xác hoặc không phù hợp, dẫn đến việc bị trả lại đơn hoặc yêu cầu sửa đổi, gây mất thời gian và chi phí.

– Không cá nhân hóa: Mẫu đơn ly hôn trên Internet thường là mẫu chung, không được cá nhân hóa cho tình huống riêng của bạn. Điều này có thể khiến mẫu đơn không phản ánh đầy đủ tình hình và yêu cầu của bạn.

– Thiếu sự tư vấn pháp lý: Tải mẫu đơn trên Internet không cung cấp sự tư vấn pháp lý cá nhân. Mỗi vụ ly hôn có các yếu tố riêng biệt và phức tạp, việc chỉ dựa vào mẫu đơn mà không có sự tư vấn từ luật sư có thể làm bạn thiếu thông tin và hiểu biết về quy trình ly hôn.

Tóm lại, việc tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn trên Internet có những ưu điểm như tiết kiệm thời gian và công sức, dễ dàng truy cập và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cần lưu ý những nhược điểm như không đảm bảo đúng chuẩn, thiếu sự cá nhân hóa và thiếu sự tư vấn pháp lý.

Đối với các vụ ly hôn phức tạp, tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư và các nguồn tài liệu pháp luật chính thống là điều cần thiết để đảm bảo quy trình ly hôn được tiến hành một cách đúng đắn.

>> Liên hệ luật sư lấy mẫu đơn dùng để khởi kiện khi ly hôn chính xác nhất theo quy định của pháp luật. Gọi ngay: 1900.6174

Liên hệ Luật sư Luật Thiên Mã để soạn thảo mẫu đơn khởi kiện ly hôn chuẩn nhất

Liên hệ Luật sư Luật Thiên Mã để soạn thảo mẫu đơn khởi kiện ly hôn chuẩn nhất có những ưu nhược điểm sau:

Ưu điểm:

– Chuyên gia pháp lý: Luật sư Luật Thiên Mã sẽ mang đến kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp lý liên quan đến ly hôn. Chúng tôi có hiểu biết và kinh nghiệm trong việc soạn thảo các văn bản pháp lý, bao gồm mẫu đơn khởi kiện ly hôn. Luật sư của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mẫu đơn của bạn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và yêu cầu của Tòa án.

– Tùy chỉnh cá nhân hóa: Luật sư Luật Thiên Mã có thể tùy chỉnh mẫu đơn theo yêu cầu và tình huống cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ lắng nghe và hiểu rõ về tình huống gia đình của bạn và các vấn đề pháp lý liên quan. Việc tùy chỉnh mẫu đơn sẽ đảm bảo rằng nội dung và các yêu cầu đặc biệt của bạn được phản ánh chính xác trong đơn khởi kiện.

– Hỗ trợ và tư vấn pháp lý: Luật sư Luật Thiên Mã sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn pháp lý toàn diện trong quá trình soạn thảo mẫu đơn khởi kiện ly hôn. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc, giúp bạn hiểu rõ về quy trình và các quy định pháp luật liên quan đến ly hôn. Điều này sẽ giúp bạn có sự tự tin và đảm bảo rằng mẫu đơn của bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý.

Nhược điểm: Liên hệ và sử dụng dịch vụ của một luật sư chuyên nghiệp như Luật Thiên Mã sẽ đòi hỏi một khoản phí. Chi phí này có thể cao hơn so với việc tải và mua mẫu đơn trực tuyến hoặc tại Tòa án. Bạn nên xem xét và cân nhắc về khả năng tài chính của mình trước khi quyết định liên hệ với luật sư.

Tuy nhiên, trên tổng thể, việc liên hệ với Luật sư Luật Thiên Mã để soạn thảo mẫu đơn khởi kiện ly hôn có nhiều ưu điểm như độ chính xác và đáng tin cậy của mẫu đơn, hỗ trợ pháp lý toàn diện và tư vấn từ chuyên gia. 

>>> Xem thêm: Mẫu giấy triệu tập ly hôn theo đúng quy định của pháp luật

Thủ tục khởi kiện ly hôn năm 2023

Chị Anh (Hồ Chí Minh) có câu hỏi như sau: 

“Chào Luật sư. 

Tôi đã kết hôn được 10 năm và có 2 con. Gần đây, công việc kinh doanh của chồng tôi không thuận lợi, anh ấy còn ra ngoài quen biết nhiều cô gái, về nhà thì chửi mắng vợ con, khiến cho vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều lần.

Tôi muốn làm thủ tục ly hôn với chồng nên tôi muốn hỏi Luật sư về thủ tục ly hôn năm 2023 như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Nơi nộp hồ sơ làm thủ tục ly hôn ở đâu? 

Xin cảm ơn.” 

Chào Chị Anh, cảm ơn Chị đã gửi thắc mắc đến với Luật Thiên Mã chúng tôi. Dựa trên quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin được đưa ra câu trả lời cụ thể cho vấn đề của chị như sau

Hồ sơ khởi kiện ly hôn

Danh sách các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện ly hôn thường bao gồm:

– Đơn khởi kiện ly hôn (theo mẫu): Đây là tài liệu chính, đơn khởi kiện được soạn thảo theo mẫu quy định của pháp luật hoặc được luật sư tư vấn và soạn thảo.

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản gốc: Đây là giấy chứng nhận xác nhận việc kết hôn giữa hai bên. Bản gốc được yêu cầu để chứng minh quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng.

– Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu: Đây là bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cả hai bên để xác nhận danh tính và thông tin cá nhân.

– Giấy chứng minh thường trú trong trường hợp các bên không có Căn cước công dân: Đây là giấy tờ để chứng minh địa chỉ thường trú và quan hệ gia đình của các bên.

– Bản sao giấy khai sinh của con: Nếu có con chung, bản sao giấy khai sinh của con cần được đính kèm để chứng minh quan hệ cha mẹ và quyền lợi của con trong quá trình giải quyết ly hôn.

– Các tài liệu, giấy tờ chứng minh tài sản chung của vợ chồng: Đây bao gồm các giấy tờ như bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, sổ tiết kiệm, hợp đồng mua bán, chứng từ tài chính… Tài liệu này cần để chứng minh quyền sở hữu và giá trị của tài sản chung trong quá trình giải quyết vụ án.

Nếu Chị Anh định ly hôn chồng, cần đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan mà chúng tôi đã nêu ở trên.

>>> Hồ sơ để khởi kiện ly hôn gồm những giấy tờ gì? Gọi ngay: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí

Nơi nộp hồ sơ khởi kiện ly hôn

Theo quy định của pháp luật, khi một người yêu cầu ly hôn một mình (ly hôn theo yêu cầu một bên), họ phải nộp đơn tại Tòa án nhân dân của quận/huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc.

Nơi nộp đơn khởi kiện ly hôn trong trường hợp của chị Anh là Tòa án quận/huyện nơi chồng của chị anh đang cư trú hoặc đang làm việc

>>> Nộp hồ sơ khởi kiện ở đâu? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Thủ tục khởi kiện ly hôn

Căn cứ pháp lý theo Điều 190, Điều 191, Điều 195, Điều 205 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 53, Điều 54 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Điều 16 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thì quy trình khởi kiện ly hôn trong trường hợp của Chị Anh là:

Bước 1: Chị Anh cần gửi hồ sơ đăng ký ly hôn tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn từ Tòa án. Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyển qua bước 3. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, hoặc cần bổ sung, Tòa án sẽ trả hồ sơ lại để Chị Anh tiến hành bổ sung. 

Bước 3: Chị Anh tiến hành đóng tiền tạm ứng phí dân sự sơ thẩm tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và chờ Tòa án chuyển, xử lý thông tin vụ án.

Bước 4: Tòa án triệu tập Chị Anh, chồng của chị, và những người có liên quan đến để thu lời khai, hòa giải và tiến hành thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng dân sự.

Bước 5: Trong trường hợp Chị Anh không chấp nhận kết quả từ Tòa án, chị có quyền kháng cáo để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

>>> Trình tự các bước đến tiến hành khởi kiện ly hôn? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp miễn phí

 Thời gian giải quyết vụ án khởi kiện ly hôn

Quy định về trình tự và thời gian giải quyết vụ án khởi kiện ly hôn như sau:

+ Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, tòa án sẽ tiến hành thụ lý đơn khởi kiện ly hôn theo quy định của điều 53, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Thông thường, tòa án sẽ ra quyết định thụ lý hồ sơ và chỉ định một thẩm phán (trong lĩnh vực dân sự) để giải quyết vụ việc trong khoảng thời gian từ 5 đến 97 ngày làm việc.

don-khoi-kien-ly-hon

+ Tiếp theo, thẩm phán đó sẽ tiến hành thủ tục hòa giải giữa các bên (vợ và chồng) theo quy định tại điều 54, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trên thực tế, thời gian giải quyết phụ thuộc vào số lượng công việc đã được Chánh án (người đứng đầu tòa án huyện, quận) giao.

Thẩm phán phải xử lý công việc theo yêu cầu của vụ việc và thời hạn giải quyết do chính thẩm phán quyết định. Pháp luật quy định thời hạn tối đa để giải quyết vụ ly hôn là 4 tháng (kể từ ngày nộp đơn và đóng đầy đủ phí dân sự), và trong trường hợp vụ việc phức tạp, có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng.

Như vậy, theo quy định pháp luật, thời gian giải quyết vụ việc ly hôn thông thường là 04 tháng (có thể được gia hạn 02 tháng) – tổng thời gian không vượt quá 06 tháng.

>>> Thời gian giải quyết vụ án khởi kiện ly hôn là bao lâu? Gọi ngay: 1900.6174

 Đơn khởi kiện ly hôn có bắt buộc 2 vợ chồng cùng ký?

Chị Tâm (Hà Nội) có câu hỏi như sau:

“Chào Luật sư. 

Tôi đã kết hôn với chồng tôi được 5 năm. Gần đây, chúng tôi đã gặp nhiều mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống hôn nhân. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên không thể khắc phục, và tôi cảm thấy không còn cơ hội để tiếp tục chung sống.

Tôi quyết định khởi kiện ly hôn và đăng chuẩn bị đơn khởi kiện để đệ trình cho tòa án. Tuy nhiên, chồng của tôi không muốn ly hôn và không muốn ký vào đơn khởi kiện.

Tôi muốn hỏi Luật sư, trong đơn ly hôn có bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng không?

Xin cảm ơn.” 

 

>> Đơn ly hôn có bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng không? Liên hệ ngay 1900.6174

Chào Chị Tâm, cảm ơn Chị đã gửi thắc mắc đến với Luật Thiên Mã chúng tôi. Dựa trên quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin được đưa ra câu trả lời cụ thể cho vấn đề của Chị như sau

Theo quy định của Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quyền yêu cầu giải quyết ly hôn được xác định như sau:

+ Vợ, chồng hoặc cả hai bên đều có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

+ Cha, mẹ, hoặc người thân khác cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi của mình. Đồng thời, bên đó cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần của bên đó.

+ Trong trường hợp vợ đang mang thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn.

Vì vậy, trong trường hợp chỉ có một bên yêu cầu ly hôn, không yêu cầu chữ ký của cả hai vợ chồng.

Luật sư tư vấn về khởi kiện ly hôn tại Luật Thiên Mã

Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật về khởi kiện ly hôn, bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề pháp luật về ly hôn: Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy trình và các quy định pháp luật liên quan đến khởi kiện ly hôn. Chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của bạn trong quá trình ly hôn và cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

– Tư vấn giải quyết tranh chấp sau ly hôn: Trong trường hợp có tranh chấp về tài sản, con cái hoặc các vấn đề khác sau ly hôn, Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã sẽ tư vấn về các phương pháp giải quyết tranh chấp như đàm phán, hòa giải hoặc đưa ra các hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

– Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý khác trong việc khởi kiện ly hôn: Ngoài việc khởi kiện ly hôn, Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã cũng có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề pháp lý khác liên quan đến ly hôn như di chúc, quyền nuôi con, bảo hiểm, tài sản chung và nợ nần.

– Hỗ trợ giải quyết các trường hợp đối phương cố tình không ly hôn: Trong trường hợp đối phương không đồng ý ly hôn hoặc gây trở ngại trong quá trình ly hôn, Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã sẽ hỗ trợ bạn trong việc giải quyết vấn đề này. Chúng tôi có thể đưa ra các biện pháp pháp lý cần thiết để tiến hành ly hôn một cách trơn tru và bảo vệ quyền lợi của bạn.

– Soạn thảo hồ sơ khởi kiện giải quyết vụ án ly hôn: Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã sẽ giúp bạn soạn thảo hồ sơ khởi kiện chính xác và đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bạn trong quá trình khởi kiện ly hôn.

– Tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình khởi kiện ly hôn: Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã sẽ đại diện cho bạn và tham gia vào quá trình khởi kiện ly hôn với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các quyền và lợi ích của bạn được bảo vệ một cách công bằng và chính đáng.

– Luật sư tư vấn tạiLuật Thiên Mã sẽ lắng nghe tâm tư và thông tin của bạn một cách tận tâm và tôn trọng. Chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tình huống của bạn, đưa ra các phương án và giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu của bạn trong vụ án ly hôn. Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã sẽ là người đồng hành của bạn, hỗ trợ và đưa ra các lời khuyên pháp luật chính xác để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh và cân nhắc.

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được tư vấn và hỗ trợ đầy đủ trong quá trình khởi kiện ly hôn. Chúng tôi cam kết làm việc chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và nỗ lực tối đa để bảo vệ quyền lợi của bạn.

Nếu bạn đang đối mặt với tình huống ly hôn và cần sự tư vấn pháp luật, hãy liên hệ với Luật sư tư vấn tại Luật Thiên Mã qua tổng đài hotline 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ trong việc khởi kiện ly hôn và giải quyết các tranh chấp liên quan.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7